Landmænd leverer varme til byen

GRØN ENERGI: Inden høst leverer slagtesvineproducenterne og ejerne af biogasanlægget på Krogenskær i Brønderslev el og varme til borgere i Brønderslev by.

Der har været arbejdet på højtryk ved biogasanlægget GFS Krogenskær på ejendommen af samme navn i Brønderslev i Vendsyssel. Anlægget ejes af slagtesvineproducenterne Per Pedersen, Øster Brønderslev, og Jan Ulrich, Brønderslev, der lægger jord til anlægget på ejendommen Krogenskær.

Der er lagt fjernvarmerør ind til Brønderslev by, og inden høst begynder biogasanlægget at levere 12 procent af byens varmeforbrug.

El og varme produceres ud af 27.000 ton gylle fra de to ejendomme samt 10.000 ton industriaffald såsom affaldsprodukter fra kartoffelmelsproduktion, mave- og tarmindhold fra Danish Crowns slagteri i Sæby og restprodukter fra biodieselproduktion med mere.

Anlægget kan producere el til 1800 husstandes årlige elforbrug og varme til 1000 husstandens årlige varmeforbrug.

Og det er der mange, der er glade for. Både kommunen, forbrugerne og ikke mindst de to landmænd.

Win-win-win situation
Formand for forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, Jens Fjendbo Jensen, tøver ikke med at kalde aftalen med de to landmænd for en win-win-win situation.

Han understreger, at forbrugerne i kommunen får en smule billigere varme, og landmændene bliver bedre betalt for deres energiproduktion.

- Men den helt store vinder er miljøet, siger forsyningsformanden.

Det er Jan Ulrich enig i.

- Vi får en langt bedre udnyttelse af gyllen med en mindre fosfor- og kvælstofudledning. Det er også en kæmpe fordel for planteavlsbruget, understreger Jan Ulrich.

 
Biogasanlægget hos Jan Ulrich og Per Pedersen og deres aftale om levering af el og varme til Brønderslev Kommune er første trin i LandboNords vision for en større produktion af vedvarende energi i Nordjylland.

Visionen er, at landbruget på sigt vil kunne levere biogas svarende til 65 procent af det nuværende naturgasforbrug.

- Naturgassen slipper op indenfor en overskuelig årrække. Det vil være oplagt at afgasse landbrugets gylle og sende den ud i ledningsnettet i stedet. Det er kernen i vores vision, siger formand for LandboNord Niels Vestergaard Salling om visionen, der kaldes Energi Park Nord.

Han understreger, at en betydelig energiproduktion i det nordjyske også vil betyde mulighed for at afbrænde tørstoffet i gyllen i varmecentraler, og det giver mulighed for dyrkning af energiafgrøder på følsomme områder.

Desuden vil en udbygget energiproduktion bevare de arbejdspladser, der er i landbruget i dag, samt skabe et betydeligt antal nye arbejdspladser.

Visionen er fremlagt for politikerne på Christiansborg, der tog positivt imod det.

Pres på politikerne
Niels Vestergaard Salling lagde op til, at kommuner, virksomheder og landbruget nu skal stå sammen og lægge pres på regeringen for at få visionen virkeliggjort.

Også Per Pedersen understreger, at der skal handling til nu.

- Det haster med at få ført Grøn Vækst ud i livet. Vi skal videre nu, og når Regering og Folketinget har sat sig for, at de vil have Grøn Vækst, så skal vi have handling nu, siger svineproducenten og biogasanlægs-ejeren.

Det kræver flere ting, forklarer Per Pedersen.

- Det kræver en massiv investering i biogasanlæg, det kræver at staten udpeger steder til placering af både vindmøller og biogasanlæg, det kræver en bæredygtig prissætning på el, det kræver statslån til opstartskapital, og det kræver fjernelse af energiafgifter på CO2 neutral energiproduktion, mener han.

Men sker det, så er der en lang række gevinster at hente.

- Det vil give et bedre miljø, bedre udnyttelse af næringsstofferne, mindre indkøb af handelsgødning, større forsyningssikkerhed, flere arbejdspladser, mulighed for større husdyrproduktion, salg af know-how samt øgede eksportindtægter, siger Per Pedersen.

Læs også