Malkekarussel og sand i båsen

DET FUNGERER: Alice og Jens Munk tog en ny stald i brug for et år siden. Nu er også omgivelserne færdige med asfalterede pladser, så der blev holdt Åbent Hus med stort ryk ind. Der faldt mange rosende ord om dyrevelfærd, den dag.

- Det er rart at vide, at når vi slukker malkeanlægget, så har vi været alle køerne igennem og ved, hvordan de har det, og så er der ro, siger Alice Munk, der sammen med sin mand Jens Munk netop har fejret etårsdagen i ny stald med 385 sengepladser med et Åbent Hus.

Det blev et meget stort tilløbsstykke.

Alice og Jens Munk, Ravnskov, Vester Hassing, vurderede før byggeriet nøje, om de skulle sætte robotter ind i den nye stald, eller om det skulle være en malkekarrusel. Det var det med at være igennem køerne og så sikkerheden, der kom til at afgøre sagen.

- Vi vidste karrusellen var driftssikker, og det er nemt at udvide, hvis vi på et senere tidspunkt, får lyst til det. For vi kan jo bare sætte en stald mere. Karrusellen kan sagtens malke flere køer, end vi har i dag, siger Jens Munk.

Valget faldt på en karrusel fra Strangko, der også har leveret skrabeanlægget.

- Det er en temperamentssag, om man er til robot eller til karrusel. Det er et valg. Begge kan fungere lige godt. Her er det en flot stald, et flot anlæg og dygtige folk. Det kan ikke være bedre, siger kvægbrugskonsulent Ole Toft, AgriNord.

Udvidelse
I 1993 var der 30 køer på ejendommen. I dag er der bygget med 385 sengebåse efter en tid i en gammel stald med 120 køer på den ejendom, parret Munk overtog efter hans far.

- Så købte vi også en naboejendom og har i tre år malket to steder. Det var hårdt, mener ægteparret, men nu går det rigtig godt.

Det er Alice Munk, der sammen med medhjælpere står for malkningen. Der bliver malket to gange i døgnet. Det tager to personer mellem tre en halv og fire timer hver gang. Så er det hele også vasket og færdigt. Den udvendige malkekarrusel har 50 pladser.

Før udvidelsen var ydelsen på 10.000 kilo, men med indkøbet af mange køer gik den lidt ned. Men Jens og Alice Ravn er atter godt på vej mod de 10.000 kilo.

De dyrker i alt 262 hektar med majs, grønkorn og græs.

Dyrevelfærd
Der er tænkt meget på dyrevelfærd og på arbejdsforhold i stalden.

- Det er os, der skal være her. Der skal være orden i tingene, og det skal være rationelt. Dyrene skal have det godt. Hvis dyrene har det godt, giver de også noget igen den anden vej, mener Jens Munk.

Og køerne bruger sengebåsene med sand i bunden. Og der er et godt fast gulv. Køerne går godt på det gulv, det kan man se på benstillingen, lyder det fra kyndige iagttagere.

Også klovsundheden er i orden. Der er skrabeanlæg på køernes gangarealer på det drænede gulv. Og det er opbygget sektionsvis, så den tynde gylle ikke giver så meget væde foran skraberen. På vej til malkning går køerne igennem et klovvaskeanlæg fra Mørch Teknik.

Også fodringen er stillet rationelt an med store køresiloer lige udenfor døren og en foderlade med siloer. Det er et helt råstofanlæg, der gør det let at blande kraftfoder direkte til fodervognen.

- Der er lys, der er luft, der er plads og der er sand. Der er også gode forhold for de dyr, der separeres fra. Her er der dybstrøelse. Det er dyrevelfærd, mener Ole Toft.

Byggestyring
Byggeriet var i totalentreprise hos Aarestrup Tømrerforretning i Skørping. Parterne har været meget glade for samarbejdet, hvor både budget og tidsplan holdt.

- Vi har stået for projektering, byggestyring og råhus, fortæller Aksel Pedersen, Aarestrup Tømrerforretning.

Alice og Jens Munk har været meget med i det faglige med valg af inventar og teknik. Der har været byggemøder hver 14. dag, og det hele er gået meget, meget godt, understreger ægteparret Munk.

Og Aksel Pedersen selv er også glad for forløbet med løsdriftsstald og malkecenter på i alt 5000 kvadratmeter med opsamlingsplads og aflastningsarealer. Der er kalvebåse udenfor, og ellers går opdrættet i de gamle stalde.

Aarestrup Tømrerforretning er en alsidig byggevirksomhed, der også har bygget mange staldanlæg.

- Og vi har stadig nok at lave og utrolig mange forespørgsler. Men vi kan godt mærke at både miljøgodkendelserne og finansiering giver problemer mange steder, siger Aksel Pedersen og glæder sig over at se en velfungerende stald et år efter færdiggørelsen.

Læs også