Brockenhuus-Schack er formandskandidat

KLAR: I inderkredsen af Dansk Landbrug er der støtte til Michael Brockenhuus-Schack som ny formand efter Peter Gæmelke.

Det er efter grundige overvejelser, Michael Brockenhuus-Schack nu stiller sig til rådighed som formandskandidat i Dansk Landbrug.

- Det er en meget udfordrende situation, Dansk Landbrug netop nu befinder sig i, siger han til Effektivt Landbrug om sit kandidatur.

- Udfordringen bliver ikke mindre af, at det er en efterfølger til Peder Gæmelke, der skal findes. Selvfølgelig var det for mig en overraskelse, at Peter Gæmelke netop vælger at stoppe på nuværende tidspunkt. Men jeg kan forstå ham på den måde, at det lige nu er en flot mulighed for ham at stoppe netop nu, hvor den nye organisation er lagt frem.

Fra tre til to viceformænd
I den nye organisation, der skal fremlægges for de delegerede ved Dansk Landbrugs ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 3. juni, foreslås en reduktion fra tre viceformænd til to.

- Vi lægger op til, at planteavlen får en formand i lighed med Dansk Kvæg og Dansk Svineproduktion. I den nuværende struktur har jeg som viceformand samtidigt formandsposten i Landsudvalget for Planteavl, og det er en af de ændringer, de delegerede også skal tage stilling til, forklarer Michael Brockenhuus-Schack.

Den nye formandskandidat til Dansk Landbrug pointerer, at det kun er formandsvalget i den ene søjle i den nye enhedsorganisation, der skal afklares af de delegerede.

- Når Dansk Landbrug stiller med sine tre formænd, og brancherne ligeledes stiller med sine tre kandidater i den nye fællesbestyrelse, bliver det blandt disse seks personer, den nye fælles formand skal konstitueres. Det ligger ligeledes i forslaget, at næstformanden vil komme fra den anden søjle end formanden, slår Michael Brockenhuus-Schack fast.

Kender bankerne
Med Michael Brockenhuus-Schack kan Dansk Landbrug få den formand, erhvervet har brug for midt i finanskrisen og i optakten til realiseringen af regeringens Grøn Vækst planer.

Han har syv års erfaring fra bankverdenen, en ikke uvæsentlig kvalifikation i det likviditetstrængte landbrug. Desuden gør Michael Brockenhuus-Schack sig tidstypiske erfaringer fra sin egen virksomhed, Giesegaard I/S.

Godsets jordbrug indgår tilmed i et driftssamarbejde med Svenstrup Gods, hvorfor forpligtende driftsøkonomisk samarbejde mellem primærproducenter heller ikke er fremmed for den nuværende viceformand og formand for Landsudvalget for Planteavl. Den driftsøkonomiske tæft, der aktuelt har fået Michael Brockenhuus-Schack til at basere sin 400 dyreenheder store svineproduktion på en udlejningsaftale, kommer ham næppe heller til skade.

Yderligere har Michael Brockenhuus-Schack været dybt involveret i en lang række af de tiltag, der forventes at indgå i regeringens Grøn Vækst udspil, der kommer efter påske. 

Bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrug, Jens Ejner Christensen, er ikke kandidat til formandsposten i Dansk Landbrug ved det ekstraordinære delegeretmøde den 3. juni. Det fastslår han overfor Effektivt Landbrug.

- Jeg er ikke formandskandidat. Mit kandidatur blev afgjort ved delegeretmødet i november 2008, hvor jeg stillede op, og Niels Jørgen Pedersen blev valgt, siger han.

- Jeg vil afvente og se på feltet af kandidater, der melder sig til delegeretmødet. Men jeg vil da håbe, at vi indenfor rækkerne i Dansk Landbrug kan finde en egnet formandskandidat til den nye enhedsorganisation. Det vil give den bredeste tilgang til tingene, siger Jens Ejnar Christensen, der bor i Jelling og blandt andre poster er formand for Region Vejle, Den østjyske Fælleslandboforening og Vejle-Fredericia Landboforening.

- Det kan jo også være én fra brancherne, der bliver formand for den nye organisation, der skal afløse det nuværende Landbrugsraadet, siger formand for familielandbrugssektionen og viceformand i Dansk Landbrug, Ib W. Jensen.

Familielandbrugets formand erkender, at han ikke selv er en realistisk kandidat til formandsposten i Dansk Landbrug og vil ikke på formand pege på nogen.

- Det er meget vigtigt, at den kommende formand i den nye fællesorganisation bliver en person, der kan samle erhvervet. Derfor anser jeg det umiddelbart som en fordel, at det bliver en bredt funderet formand, vi skal vælge, siger Ib W. Jensen til Effektivt Landbrug.

For Ib W. Jensen kommer det ikke som den store overraskelse, at Peter Gæmelke vælger at stoppe nu.

- Det antydede han allerede ved det sidste årsmøde, hvor han sagde, at han ikke ville fortsætte i en lang årrække. Det opfattede jeg som et signal om at stoppe enten nu eller til næste delegeretmøde, forklarer Ib W. Jensen.

Den nyvalgte viceformand Niels Jørgen Pedersen og formand for LandboThy, Niels Jørgen Pedersen vil ikke satse på en lynkarriere mod den absolutte top. Han tilkæmpede sig sin viceformandspost i Dansk Landbrug foran de to andre kandidater, Erik Poulsen fra Århus Amts Landboforeninger og Jens Ejnar Christensen fra Region Vejle, Den østjyske Fælleslandboforening ved delegeretmødet den 6. november 2008 i Herning.

- Jeg peger på Michael Brockenhuus-Schack som ny formand for Dansk Landbrug. Han er den kandidat, jeg vil støtte, sagde Niels Jørgen Pedersen umiddelbart efter Dansk Landbrugs bestyrelsesmøde i går eftermiddag og fastslog, at der også kunne dukke andre kandidater op.

Læs også