Grænseoverskridende grovvare-overskud

REKORD-OVERSKUD: DLG-koncernen kunne i går præsentere sit hidtil bedste resultat. En stor part af overskuddet på næsten af halv milliard før skat er hentet uden for landets grænser.

Selv om DLG står for Dansk Landbrugs Grovvareselskab, så er det uden for landets grænser, at det store andelsgrovvareselskab i stigende grad henter omsætningsstigningen og fortjenesten.

Det lagde administrerende direktør Asbjørn Børsting ikke skjul på, da han i går fremlagde årsregnskabet for 2008. Det hidtil bedste i selskabet historie, hvor omsætningen steg med 53 procent fra 24,6 milliarder kroner i 2007 til 37,6 milliarder kroner i 2008. Og hvor resultatet før skat blev på 431 millioner kroner mod 264 millioner året før.

- Omsætningsstigningen på 13 milliarder kroner er primært hentet på det tyske marked, og de øgede markedsandele ikke mindst i Nordtyskland vidner om, at de tyske landmænd har en fordel ved at handle med os. Og samtidig kommer det så vore ejere (læs: danske landmænd, red.) til gode, lød det fra en tilfreds DLG-direktør.

Samlet øgede DLG's datterselskaber HaGe og Deutsche Vilomix deres omsætning fra godt 11,0 milliarder kroner i 2007 til 17,5 milliarder - eller næsten halvdelen af DLG's samlede omsætning.

Tysk vækst
Fremadrettet ser DLG-ledelse et yderligere potentiale syd for grænsen, ikke mindst i lyset af opkøbet af det tyske planteavlsselskab Biesterfeld Scheibler Linssen GmbH & Co. KG (BSL), som er blevet godkendt her med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er overtaget af DLG's datterselskab HaGe, og forventningerne er store.

- BSL sælger gødning, planteværnsmidler og såsæd til kunder over hele Tyskland, og sammen med andre nye aktiviteter, blandt andet etableringen af en vitaminfabrik i det østlige Tyskland, ser vi frem til en yderligere vækst i Tyskland i det kommende år, siger Asbjørn Børsting.

Optimismen begrunder han også med udviklingen i den animalske produktion dernede. Især ser mælkeproduktionen i det nordtyske ud til at blive øget, ligesom den tyske svineproduktion fastholdes.

Ikke andelshavere
Til gengæld slår DLG-direktøren fast, at der ikke er planer om yderligere opkøb i 2009, ligesom tyske landmænd ikke får mulighed for ejerskab ud over aktierne i HaGe.

- Vi er til gengæld meget bevidste om at knytte vore tyske kunder endnu tættere til os. Udover de aktionærer, som sidder i aktieselskabet HaGe's bestyrelse, har vi indgået aftale med 35 tyske landmænd om at være en slags lokale repræsentanter, tilføjer DLG's formand, gårdejer Niels Dengsø Jensen.

På vegne af de danske andelshavere er han naturligvis tilfreds med, at det er muligt at styrke indtjeningen udenfor landets grænser.

- Derfor kan det undre os at høre vor regerings ambitioner om globalisering, når den samtidig nu fremkommer med en skattereform med forslag til byrder, som man ikke ser syd for grænsen og i andre lande, sagde Niels Dengsø Jensen, efter han i går på repræsentantskabsmødet i Odense havde fået godkendt DLG's hidtil bedste regnskab.

Gror sammen
Også i Sverige, hvor DLG i begyndelsen af 2008 blev eneejer af Svenska Foder, har der været en fornuftig indtjening, og fremadrettet ventes yderligere fremgang hinsidan.

- Ikke mindst har synergier både med vore tyske afdelinger og Sverige f.eks. indenfor logistik, skibsfragt, faglig rådgivning og handel bidraget til vort resultat, påpeger Asbjørn Børsting, der generelt ser, at Danmark, Sverige og Nordtyskland indenfor grovvarer gror tættere sammen.

Til gengæld har Polen »meldt sig ud« af den trend.

- Vi havde et svært år derovre, hvor vi nu er repræsenteret via HaGe's datterselskab. Omsætningen faldt fra en milliard til 850 millioner, og det polske selskab fik i 2008 et underskud på 11 millioner kroner, kunne DLG-direktøren oplyse på gårsdagens pressemøde.

De næsten 30.000 danske landmænd, som er andelshavere i DLG, kan nu til frem til en lun check med posten her midt i finanskrisen. For deres samhandel med det store andelsgrovvareselskab får de udbetalt 58,8 millioner kroner, eller det hidtil største beløb igennem de seneste 13 år, hvor der er blevet udbetalt overskudsandele til ejerne. Sidste år var udbetalingen 49,7 millioner.

Det er især i år er indtjening fra udlandet, der her kommer medlemmerne til gode, lægger ledelsen ikke skjul på.

Også næste år er der – ikke mindst set i mulighederne i de udenlandske selskaber – forventning om overskudsbetaling til selskabets ejere inden for dansk landbrug og gartneri.

- Det har en meget høj prioritet at realisere en relativ stabil resultatudvikling, der blandt andet skal sikres gennem en effektiv handels- og produktionsvirksomhed, en effektiv drift samt en høj fokus på risikostyring, påpeges det fra adm. direktør Asbjørn Børsting.

Han erkender dog, at der samlet set er nogle områder med en forøget resultatusikkerhed i forhold til tidligere – som følge af finanskrisen og de mere usikre rammebetingelser for primærproduktionen i Danmark.

13 milliarder herhjemme
Generelt var der i 2008 en tilfredsstillende vækst i de danske grovvareaktiviteter i DLG a.m.b.a. Nettoomsætningen herhjemme gik fra 11,0 milliarder kroner i 2007 til 13,4 milliarder sidste år.

Markedsandelen for både foder- og planteprodukter på det danske marked vurderes i gennemsnit at være øget med 2-3 procentpoint i 2008. Størst fremgang har der været på sædekorn og kvægfoder, hvor markedsandelene er øget med godt 4 procentpoint, primært som følge af en mindre slagtekalveproduktion.

Fodersalget til svineproducenterne var uændret.

Kortere kontrakter
I 2009 håber DLG-ledelsen også at kunne øge markedsandelen en smule herhjemme. Netop de strammere vilkår bevirker, at alle muligheder skal udnyttes, og samtidig skal andelsselskabet i en krisetid leve op til forpligtelsen om at være konkurrencedygtig og have soliditet.

- Risikostyring er af største betydning for både os og for landmændene. Derfor er vort råd til vore kunder at disponere både salg af korn og foderindkøb i mindre bidder, hvor næsten alle for år tilbage indgik årskontrakter.

Asbjørn Børsting skønner, at den gennemsnitlige foderkontraktperiode i dag ligger på 4-5 måneder.

Læs også