En bioenergisk ildsjæl

(LANDBRUG FYN) Det var en stor dag for bioenergiens fremmeste forkæmper i Danmark, Hans Stougaard, da første spadestik blev taget til et halmanlæg på Fynsværket.

Fredag den 2. marts tog Odenses borgmester det første spadestik til et halmfyret anlæg på Fynsværket i Odense. Anlægget, der vil koste ca. 700 millioner kroner, skal fra 2009 producere el og varme af mindst 170.000 tons halm om året, hvilket vil reducere CO2-udledningen med omkring 200.000 tons årligt.

Med ved begivenheden på Fynsværket var blandt andre leverandørforeningen Fynshalms bestyrelse med formanden, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, i spidsen.

Hans Stougaard er desuden formand for Danske Halmleverandører og for Dansk Landbrugs Bioenergisektion. Landbrug FYN har spurgt ham, hvad han følte, da han var med ved starten på Danmarks største halmfyrede kraftvarmeanlæg?

- Jeg følte en meget stor glæde og taknemmelighed til mange gode kolleger for en kolossal opbakning til at få det projekt gennemført. Sådan et værk er ikke et one-man-show. Det er holdarbejde, understreger Hans Stougaard.

- Hvad vil halmanlægget på Fynsværket betyde for de fynske landmænd?

- Vi har i den senere tid oplevet, at vi har mistet vort fynske slagteri og vores sukkerfabrik. Derfor er det en ekstra glæde, at der nu bliver denne aktivitet for de fynske landmænd, som ikke alene vil betyde bedre miljø og mange arbejdspladser men også en omsætning, der vil brede sig som ringe i vandet.

- Det var tiden, betoner Stougaard, at der skulle komme noget andet, så vi kunne vise på Fyn, at vi også kan noget. Så vi ikke bare skulle sidde med hænderne i skødet og se tingene forsvinde fra vores ø.

- Når der skal løses en opgave, skal man sætte målet højt, og så skal man søge at finde frem til, hvad det er for et netværk, der er vigtigt for at opnå det, man ønsker og arbejder for.

- Det er vigtigt med et netværk. Det er en betingelse for at få noget igennem. Og man skal behandle sit netværk ordentligt og med respekt. Husk altid på, at dem du møder på din vej op, dem møder du også på vejen ned!

- Og så skal man i øvrigt ikke tage et nej for et nej. Erfaringen har lært mig, at står der et skilt med »spærret«, så er der som regel en omkørsel!

Hans Stougaard, der er 66 år, voksede op på Bonnegaarden i Køng. Efter at have været på Næsgaard Agerbrugsskole købte han i 1964 Toftegaard i Køng. Og 1. marts 1966 forpagtede han Hagenskov Gods af den nuværende ejer, tidligere minister MF Britta Schall Holbergs far - et forpagtningsforhold, som netop er gået ind i sit 42. år.

I 1970 købte Kirsten og Hans Stougaard Lindegaard i Flemløse og forpagtede samtidig den nærliggende Ladefogedgaarden. I dag drives landbruget i et driftsfællesskab med sønnerne Jørgen og Ulrik Stougaard, og man er godt i gang med et generationsskifte.

I en årrække var Hans Stougaard medlem af kommunalbestyrelsen i Glamsbjerg, valgt af Det konservative Folkeparti. Efter nogle år som formand for teknisk udvalg og viceborgmester var han i seks år borgmester i Glamsbjerg Kommune.

I den periode skete der en stor udvikling i Glamsbjerg, blandt andet med etablering af to nye efterskoler samt et kulturcenter med svømmehal, idræts- og teatersal, biograf m.m. Og det lykkedes at bevare et stort antal arbejdspladser i kommunen, da Glamsbjerg Ostefabrik, som ellers ville flytte til Nørre Aaby, i stedet opførte en moderne fabrik på et nyt erhvervsområde i Glamsbjerg.

På det organisatoriske område er det især biobrændsel, der har nydt godt af Hans Stougaards engagement. Han er formand for Fynshalm og Danske Halmleverandører, og han var en af initiativtagerne til etableringen af Dansk Landbrugs Bioenergisektion, som han er formand for.

- Jeg fik et vink om, at man i Dansk Landbrug ønskede en bioenergisektion, så området kunne tale med en større vægt, fortæller Hans Stougaard. Opgaven er at få alle de forskellige interesser inden for bioenergisektoren til at spille sammen. Og at fremme brugen af dansk produceret bioenergi til en lønnende pris. For at gavne miljøet og give en omsætning til de aktører, der måtte være for at frembringe den bioenergi.

- Er opgaven så slut med etableringen af halmanlægget i Odense?

- Nej, vi skal videre, fastslår Hans Stougaard, og målet er at få flydende biobrændstof implementeret i Danmark. Vi er med her i landet, når det gælder vindenergi. Vi er ikke bagud med afbrænding af halm. Men vi er langt bagud med hensyn til biogas og flydende biobrændstof. Det er to oplagte emner for Bioenergisektionen.

TEKST & FOTO: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også