Tunge skyer over den fynske pløjesport

(LANDBRUG FYN) Kun fire deltagere stiller op ved Fynspløjningen 2006, som på søndag foregår i Smidstrup sammen med »Åbent Landbrug« arrangementet på Enghavegård.

Når der på søndag skal dystes om det fynske mesterskab i pløjning, vil der være flere officials end aktive deltagere til stede i marken, der ligger lige ved siden af Enghavegård i Smidstrup ved Bogense, hvor der samtidig afvikles »Åbent Landbrug«.

Kun fire pløjere har tilmeldt sig »Fynspløjningen 2006« på søndag den 17. september. Det er - som eneste deltager med en standardplov - den nykårende nordiske juniormester, Gustav Rabølle Knudsen fra Langeland, sammen med tre pløjere med vendeplov, den flerdobbelte fynske og danske mester, Troels Detlefsen, Gislev, samt de to juniorer, Lars Larsen og Morten Tylvad Jørgensen, der stiller op for henholdsvis Nordvestfyns og Vestfyns LandboUngdom.

Til afvikling af det stærkt indskrænkede stævne skal fire dommere i aktion. Det er Kurt Nørrisgaard, Skellerup, Michael Balle, Skt. Klemens, Knud Rabølle Knudsen, Rudkøbing, og Bjarne Larsen, Gamborg.

Dertil kommer dybdemålere, som frivilligt tager en tørn i pløjemarken, samt ungdomskonsulent Ejgil Andresen og andre fra landboungdommen. Blandt andet stiller den lokale forening, Nordvestfyns Landboungdom, med mandskab til betjening i plovkroen.

- Det er naturligvis skuffende med en så ringe opbakning, at deltagerne allerede på forhånd er sikret videre deltagelse ved landsdelsmesterskabet, som i år foregår på Bygholm Landbrugsskole den 30. september, erkender Asger Jørgensen fra Fyns LandboUngdoms pløjeudvalg.

Allerede ved teoriaftenen på Dalum den 5. september, fornemmede man i Fyns LandboUngdom, hvor det bar hen. Kun ialt syv deltagere mødte frem trods det, at der er adgang for både deltagerne ved fynsmesterskabet og andre unge med »almindelig« interesse for pløjning.

- Årsagerne er - ud over generel travlhed i landbruget og fritiden i det hele taget - vanskelige at pege på, og det stiller selvfølgelig det spørgsmål, om der overhovedet blandt de unge og for den sags skyld de ældre over 36 år, som nu også kan tilmelde sig, er interesse i, at pløjekonkurrencerne fortsætter.

- Det håber vi naturligvis på, ikke mindst fordi godt pløjearbejde er basalt for en god afgrødeetablering, lyder det fra Asger Jørgensen, der kan henvise til mange af de marker, som i den seneste tid er blevet tilsået med vinterraps.

- Grønne striber med spiret vinterbyg fra den forudgående afgrøde i marken vidner om, at forploven ikke har været indstillet ordentligt. Med den rette indstilling ville dette syn - og den efterfølgende nødvendige sprøjtning mod spildkornet - kunne have været undgået, påpeger den tidligere konkurrencepløjer og nuværende medlem af det fynske pløjeudvalg.

Med de kun fire deltagere ved søndagens konkurrence beklager han, at Fyn ikke engang kan fylde regionens seks pladser ud ved landsdelsmesterskabet. Dermed er chancerne for markant fynsk deltagelse ved DM i pløjning den 28. oktober ved Try Landbrugsskole også forringet.

Det skal dog med, at interessen for deltagelse ved Fynspløjningen gennem de senere år har været generelt faldende. Således stillede sidste år kun seks pløjere op ved konkurrencen.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også