Hold svin og fjerkræ adskilt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Som et led i de danske myndigheders handlingsplan mod fugleinfluenza skal svin og fjerkræ holdes adskilt.

Den frygtede fugleinfluenza H5N1 har taget sine første spæde skridt ind i EU, og ifølge nyhedsbrevet VetInfo har EU iværksæt fælles forholdsregler for at minimere sygdommens udbredelse. Danske landmænd skal dog ikke bare overholde EU’s regler, men også de danske regler, som er mere restriktive end EU-reglerne.

Ifølge fødevarestyrelsens handlingsplan mod fugleinfluenza skal svin og fjerkræ holdes adskilt. Endnu er fødefarestyrelsens handlingsplan ikke udmøntet i en egentlig bekendtgørelse. Men indtil det sker, anbefaler myndigheder og brancheorganisationer alligevel, at der skal være smittemæssig adskillelse mellem fjerkræ og svin i besætninger, der huser begge dyrearter. I praksis betyder det, at svin og fjerkræ ikke bør holdes i sammen bygning, og at redskaber og håndværktøj ikke bør anvendes begge steder. Desuden bør adgang til svinebesætningen kun kunne ske via et forrum, hvor der vaskes hænder samt skiftes tøj og fodtøj.

Svin giver risiko for smitte til mennesker

Årsagen til at der er særlig fokus på fugleinfluenza i blandede besætninger er formentlig, at der er en vis risiko for, at virus kan tilpasse sig til svin. Skønt risikoen angiveligt er lille, kan viruset i værste fald blandes med et andet influenzavirus, så der dannes et nyt virus, der lettere smitter mennesker. Det kan dog også ske hos mennesker, som er smittet med to influenzatyper samtidigt.

Ifølge nyhedsbrevet VetInfo forventes det, at der i løbet af få måneder udarbejdes et appendiks til EU-direktivet, som i detaljer beskriver de diagnostiske tests, der skal udføres i forbindelse med mistanke og udbrud af fugleinfluenza, og det vil formentlig også indeholde et afsnit om svin. Direktivet fastslår nemlig allerede i dag, at svin i blandede besætninger skal testes for fugleinfluenza, hvis der er udbrud blandt besætningens fjerkræ. Ved hjælp af blodprøver vil man kunne teste, om svin er smittet med fugleinfluenza. Et foreløbigt svar fås efter 2-4 dage og et endeligt svar fås efter cirka en uge.

Læs også