Dansk Kvæg sætter ambitiøse mål

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Efter at have udarbejdet et etisk værdisæt for mælke- og kødproduktionen, opstiller Dansk Kvæg nu konkrete målsætninger på syv indsatsområder.

- Vi har ikke så meget at være kede af i kvægbruget. Vi har opnået mange resultater, og derfor har vi nu besluttet at være mere synlige, siger veterinærchef Karsten Aagaard, Dansk Kvæg, om baggrunden for arbejdet med branchepolitikken for dyrevelfærd i Dansk Kvæg.

Et arbejde, som der fra først til sidst har været fuld opbakning om i Dansk Kvæg i det års tid, det har stået på. Men også et arbejde, hvor der fra begyndelsen har været to mål. Branchepolitikken skal ikke bare imødekomme et øget forbrugerfokus på dyrevelfærd, men er også er baseret på sund fornuft: Dyrevelfærd handler om sundhed, og sundhed giver en bedre produktionsøkonomi. Så der er ikke bare tale om imagepleje, men i høj grad også »formuepleje«, understreger veterinærchefen.

Men udgangspunktet for arbejdet med branchepolitikken er en erkendelse af, at kvægbruget ikke altid får »kredit« for sine resultater, som måske derfor har været lidt usynlige i mediebilledet og dyrevelfærdsdiskussionen.

Nu er processen så langt, at det fremover handler om at skabe forståelse for og medejerskab til branchepolitikken blandt mælkeproducenterne.

- Enhver kan læse i avisen, at dyrevelfærd er vigtigt og noget, som alle har en mening om. Vi synes, at vi har gjort meget inden for kvægbruget. Langt de fleste køer går nu i åbne og lyse løsdriftstalde. Med udryddelsen af BVD har vi ikke en eneste virusbåren sygdom tilbage i voksent kvæg. Nu står vi tilbage med de kendte produktionssygdomme som klov- og lemmelidelser, mastitis, ketose, mælkefeber og børbetændelse, men dem har vi nu tiden og ressourcerne til at håndtere, fordi vi har løst de problemer, mange af Europas kvægbønder stadig slås med, forklarer Karsten Aagaard.

Derfor går Dansk Kvæg nu skridtet videre og udmønter sine overordnede etiske principper i konkrete mål for de syv indsatsområder, der er udpeget i branchepolitikken. Målsætningerne bliver lagt frem på tirsdag på Kvægkongressen.

- Når vi sætter de målsætninger op, er det ikke bare, fordi vi synes, at tallene ser pæne ud. Målene har betydning for sundheden og dermed for produktionsøkonomien. Desuden vil de generelt medvirke til at forbedre vores image yderligere, forklarer veterinærchefen.

Samtidig viser undersøgelser, at der ikke består den modsætning mellem høj ydelse i besætninger og dyrevelfærd, som mange forbrugerinteresser ellers pr. automatik ville pege på. Tværtimod. Hovedtendensen er, at med stigende ydelsesniveau følger der også en bedre sundhed med.

- Høj ydelse kræver godt management. Kan man det, kan man også styre mere end en ting ad gangen, for eksempel kalvedødeligheden, siger Karsten Aagaard.

Læs også