Den nye joker på kornmarkedet

(LANDBRUG SYD) KORNPRISER: Med de nye EU lande er der kommet en ubekendt faktor med i regnestykket, der skal forudsige priserne på dette års høst.

- Markedet er præget af stor usikkerhed for afgrøderne i det hele taget. Hvis vi ser på Sydeuropa, har de haft ekstraordinær tørke især i Spanien og Portugal. På den anden side har vi nu fået de ti nye EU lande, som medspillere på kornmarkedet.

Sådan lyder ordene fra direktøren for det nyligt fusionerede KOF og Sydvestjysk Andel (SVA), Kaj Vestergaard. Alligevel tør han godt komme med et kvalificeret bud på dette års kornpriser.

- Jeg tror, at priserne på byg og hvede vil komme til at ligne dem, vi så sidste år – plus minus to til fire kroner. Hvor byg måske strammer lidt mere til, men for begge arter kommer det nok til at ligge i intervallet 70 til 75 kroner, siger Kaj Vestergaard.

Tilsvarende er forventningen i Nordtyskland en hvedepris på godt 65 kroner og byg lidt over – måske i nærheden af 70 kroner per tønde.

Tørken i Spanien og Portugal kunne ellers have givet højere priser på hvede og byg, fordi landene i år kommer til at mangle 17 millioner ton korn, hvor de et normalt år kun skal ud at finde syv millioner ton. Et gigantisk hul skal derfor fyldes.

- Men da vi har fået ti nye EU lande, der traditionelt har videresolgt deres korn til Sovjetunionen/Rusland, er jokeren selvfølgelig, hvor meget de kan tilføre markedet. Det er en helt ny situation, vi har i år, siger Kaj Vestergaard.

Som medlemmer af EU kan det østeuropæiske korn nemlig ikke bare eksporteres til tredjelande, og det bliver derfor i EU. Spørgsmålet er nu – kommer der så meget korn på markedet, at det sydeuropæiske hul lige netop bliver lukket, eller kommer der så meget, at det bliver oversvømmet?

Ydermere har Østeuropa på grund af den traditionelle korneksport næsten ingen lagerkapacitet og en vækst i interventionslagrene vil psykologisk presse priserne nedad, selvom EU har stillet ekstra lagre til rådighed i Tyskland og Belgien.

- For situationen lige nu er, at der i forvejen er pæne interventionslagre. Godt 20 millioner ton hvede og en fire til fem ton byg. Men med de nye landes høst, tror jeg, at de ekstra lagre i Tyskland og Belgien forslår som en skrædder et vist sted, siger Kaj Vestergaard.

Forventningerne om i bedste fald status quo i forhold til sidste år gælder i høj grad også for maltbyg.

- Det står sløjt til med priserne på maltbyg. Selvom priserne ligger en fem til seks kroner højere i forhold til foderbyg, så udjævnes det, når vi trækker fra for de højere kvalitetskrav, mener Kaj Vestergaard.

De højere priser vil nemlig blive spist op af kravet til proteinindhold i maltbyggen, kernestørrelsen og vandindholdet på højst 14,5 procent vand.

- Når maltbyg ikke i år kommer til at koste mere, så skyldes det, at ølsalget på verdensplan er svagt faldende og tendensen fortsætter, siger Kaj Vestergaard, der tilføjer, at ingen kender den sidste altafgørende faktor for alle sorter: Høstudbytterne i de forskellige lande.

TEKST OG FOTO: LOUIS ANDREAS MICHAELSEN

Læs også