Svinestop – nu også i målrettet udgave

(Effektivt Landbrug) Miljøstramninger synes uundgåelige, hvis Socialdemokraterne kommer til magten. Landbruget og S synes dog enige om, at miljøbelastning og ikke antal af dyr skal være målestok for en bedrifts udvidelsesmuligheder. Det viste debat på svinekongressen i Herning.

Først var det klogt. Så var det intelligent. Og nu fås det også i en målrettet udgave – Socialdemokraternes svinestop.

Det afslørede partiets nu forhenværende miljøordfører, Pernille Blach Hansen, da hun på Landsudvalget for Svins kongres i Herning krydsede klinger med Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, i en debat om landbrug og miljøpolitik.

- Kald det hvad I vil. Vores svinestop er et målrettet svinestop, som skal sikre, at hele udviklingen på svineområdet ikke løber fra os, fastslog Pernille Blach Hansen, som understregede, at svinestoppet kun skal fungere i en overgangsperiode.

- Vi ønsker en individuel regulering af den danske svineproduktion. Med de nuværende regler er der ikke plads til udvidelser af svineproduktionen. Derfor siger vi stop. Når så reglerne for en individuel regulering er på plads, kan vi tage fat på at udvide nogle steder, mens man andre steder må skære ned, lød det fra Pernille Blach Hansen, som forestiller sig, at der udstedes produktionstilladelser på landbrugene, som gælder otte år, før de skal op til revision.

Det socialdemokratiske argument om, at en individuel vurdering af landets svineejendomme er påkrævet, købte Peter Gæmelke dog ikke.

- Vi har allerede en individuel vurdering i dag i form af VVM-screening og VVM- godkendelser. Nogle landmænd må jo acceptere 0,8 DE pr. hektar for at få lov til at udvide. Så det I gerne vil have, er faktisk en realitet ude på bedrifterne i dag, og vi har ikke brug for yderligere bureaukrati på området, påpegede Peter Gæmelke overfor Pernille Blach Hansen, og appellerede til, at Socialdemokraterne anerkender den miljøindsats, som dansk landbrug har ydet de seneste 15-20 år.

- Jeg erkender, at den udvikling, vi har været igennem, er sket under pres. Men hvorfor hører vi aldrig noget til alle de flotte resultater, vi rent faktisk har opnået, når I Socialdemokrater taler om landbrug og miljø?, lød det fra Peter Gæmelke, som kunne opremse en lang række tal, som alle pegede i retning af en reduceret miljøbelastning fra den danske landbrugsproduktion.

- Med baggrund i de målbare resultater, ser jeg ingen grund til bekymring. Udviklingen går i den rigtige retning, og tiden arbejder for os, fordi vi udvikler ny teknologi og får en bedre foderudnyttelse, som yderligere vil reducere miljøbelastningen.

- Men vi kan konstatere, at I har valgt en politik, som skal give jer et godt valg – og det får I måske også. Men I har ikke regnet på konsekvenserne af jeres politik, lød Peter Gæmelkes analyse af Socialdemokraternes miljøpolitik.

Ifølge Pernille Blach Hansen er det imidlertid ikke Socialdemokraterne, der ikke har regnet på konsekvenserne af partiets miljøpolitik.

- Vi har en række internationale miljøforpligtelser – eksempelvis på vandmiljøområdet. Og hvis vi fortsætter den nuværende politik, så kommer regningen altså en dag. Og regningen bliver stor – simpelthen fordi jo længere vi skubber problemerne foran os, desto kortere tid får vi til at få rettet op på tingene.

- I Socialdemokratiet ønsker vi ikke at skubbe en miljømæssig snebold foran os. Vi ønsker at tage fat nu, lød det fra Pernille Blach Hansen, som samtidig ikke lagde skjul på, at danske landmænd må leve med, at den danske miljøpolitik vil blive hårdere end i de øvrige EU-lande.

- Men tal for OECD viser faktisk, at en stram miljøpolitik ikke fører til en svækkelse af den økonomiske udvikling i Danmark. Tværtimod er miljøprofilen blevet et salgsargument for danske varer, pointerede Pernille Blach Hansen, som føjede til, at hun gerne ser, at det i fremtiden bliver sådan, at det bliver den enkelte bedrifts miljøbelastning, der skal være afgørende for bedriftens udviklingsmuligheder og ikke som i dag, hvor det er antallet af dyr, der regulerer bedriftens størrelse.

Den udvikling tilsluttede Peter Gæmelke sig og føjede til, at landbruget gerne vil indgå en aftale med politikerne om, at landbruget kan få lov til at udvide produktionen - blot den samlede miljøbelastning fra bedrifterne ikke øges i forhold til i dag.

- Jeg er ikke med på at indgå sådan en handel om, at bare det hele ikke bliver værre, så kan man producere, som man vil. Vi er mere ambitiøse på miljøets vegne, understregede Pernille Blach Hansen.

Læs også