Klar til øretæver

(LANDBRUG SYD) Tidligere formand for Østjysk Familielandbrug, Ole Andersen, Bøgballe, mener familielandbruget skal have en mere selvstændig profil og stiller op som formandskandidat.

Kampen om at blive den næste formand for Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion er blevet hårdere efter endnu en kandidat har meldt sig. Den fjerde mand – og den tredje fra det syd- og sønderjyske område er Ole Andersen, Bøgballe, der tidligere har været formand for Østjysk Familielandbrug i fem år indtil han trak sig frivilligt i marts sidste år.

- Principielt mener jeg ikke, at man bør sidde i en bestyrelse i mere end fire-fem år. Man opnår en stor viden, men antallet af ideer dør ud. I stedet bruger man kræfterne på at tage stilling fra sag til sag, og overskuddet til at få nye ideer forsvinder, siger Ole Andersen.

Han har fulgt princippet både i det lokale arbejde i aftenskolebestyrelsen, og i håndboldklubben. Kun til posten som lokalformand for Nim Herreds Familielandbrug har han genopstillet flere gange. Han var en af landets yngste lokalformand, da han blev valgt første gang i 1979. I første omgang blev det dog kun til et par år som formand, hvorefter han blev bestyrelsesmedlem. I 1992 blev han igen formand for Nim Herreds Familielandbrug og har været det lige siden – også efter han sidste år trak sig fra bestyrelsen i Østjysk Familielandbrug.

- Jeg kan meget godt lide at være landmand, og det er svært at få en bedrift i en størrelse som min med 20 hektar og 30 køer til at gå i spænd med mange møder langt væk. Men jeg er villig til at gøre det, fordi det er for nemt at sidde på sidelinien og bare kritisere. Jeg vil gøre en forskel, for den kan jeg ikke få øje på nu, siger Ole Andersen.

Allerførst nævner han den nye landbrugslov og forløbet op til vedtagelsen i Folketinget.

- Jeg er tosset over landbrugsloven. Loven er umulig at overtræde, og det er et knæfald for storlandbruget. Så siger de, at fortrinsstillingen er bevaret. Ja, tak men den er henvist til fjerde parentes og stort set uden betydning. Loven ødelægger mulighederne for mindre brug. Samtidigt holdt bestyrelsen kortene tæt ind til kroppen, så ingen andre kendte noget til indholdet, før forliget var aftalt, siger Ole Andersen.

- Jeg kan ikke se, hvad der er galt i, at en sag kommer til debat i pressen forud for en forhandling. Det er bedre, at familielandbruget markerer en selvstændig holdning. Det er ikke nok bare at offentliggøre dagsordenen. Vi skal kunne se de forskellige standpunkter. Der skal være større synlighed og gennemsigtighed. Denne valgkamp skal bruges til at tydeliggøre, om – og hvordan – de enkelte kandidater vil skille sig ud i landboorganisationerne, siger Ole Andersen.

- Det har jeg taget konsekvensen af, jeg følte jeg var nødt til at stille op for at tvinge de øvrige kandidater til at melde noget tydeligere ud, end de har gjort indtil nu.

- Jeg hører til dem, der er utilfreds, og jeg vil gerne se om medlemmerne virkeligt ønsker at tingene skal køre, som de gør nu. Skulle jeg blive valgt er jeg klar over, at jeg hurtigt løber ind i nogle øretæver, og dem er jeg klar til at tage, siger Ole Andersen.

- Der er brug for en holdningsændring i landbruget. Den eneste grund til at storlandbrugene er likvide er, at jordpriserne har taget en himmelflugt i takt med at miljøkravene er blevet strammet og renten er faldet. Men der er en skidt forretning,for det kan vi ikke leve af. Nu er renten så lav som den kan blive, hvordan mon tingene ser ud for de store brug, hvis renten stiger?

Ole Andersen mener også, at familielandbruget skal markere sig overfor regeringen.

- Den regering vi har nu er den dyreste der nogensinde har været for landbruget. Tilskuddet til konsulenttjenesten er skåret ned og det vender den tunge ende nedad, fordi de mindre og middelstore brug ikke får megen glæde af, at jordskatten er sat ned. Samtidigt skal vi nu selv betale for BSE-analyser, så vi er ringere stillet end i de fleste øvrige lande. Hvis det samme var sket under Ritt Bjerregaard, havde der lydt et ramaskrig, men landbruget har været tavst og udvist en misforstået loyalitet overfor regeringen, mener den ny formandskandidat.

- Det piner mig, at familielandbruget er forsvundet ud af billedet, og hvis vi bare skal være med som det tynde øl, kan vi ligeså godt droppe sektionen, for så har den ikke nogen berettigelse, fastslår husmanden fra Bøgballe.

Første valgmøde er i overmorgen onsdag på Sct. Andreas i Vejle kl. 19.30.

Læs også