Åbent hus på Lerbjerg på fredag

(Effektivt Landbrug) Både bygherre og byggefirmaer ser tilbage på et godt samarbejde under staldbyggeriet. Dialog på byggepladsen er et nøgleord, lyder det fra Gråkjær Staldbyg A/S.

Byggeprojektet på Lerbjerg er nu helt afsluttet, og på fredag, den 20. august fra klokken 10-15, sluttes det hele af med et åbent hus-arrangement.

Tonny Larsen har været meget godt tilfreds med samarbejdet med Gråkjær Staldbyg A/S.

- Det er ganske enkelt: De har overholdt alle indgåede aftaler, så jeg har oplevet dem som reelle og seriøse. Selv om det ikke er en del af aftalen, har de varslet, at de vender tilbage om et års tid for at gennemgå byggeriet og samle op på eventuelle småfejl, fortæller Tonny.

At han har følt sig tryg ved samarbejdet med det store byggefirma, illustreres også af, at han ikke har følt noget behov for at have en udefrakommende, professionel sagkyndig som tilsynsførende.

- Havde vi haft en sådan tilsynsførende, tror jeg nemmere, der kunne have opstået problemer, da vedkommende jo ville have følt et behov for at markere, at han eller hun var pengene værd, siger Tonny.

Såvel projektsælger Jens Heden Larsen som projektleder John Martensen fra Gråkjær Staldbyg glæder sig over et veloverstået byggeri, som undervejs er forløbet helt gnidningsfrit.

- Tonny har været en utroligt behagelig bygherre at samarbejde med. De småproblemer, der uundgåeligt opstår i forbindelse med denne type byggerier, har vi løst stille og roligt ved at snakke sammen. Men her drejer det sig selvfølgelig også om at have lavet et grundigt og detaljeret forarbejde, siger John Martensen.

Jens Heden Larsen beskriver dialog på byggepladsen som et nøgleord.

- Det er vigtigt, at bygherren løbende følger med i byggeriet, sådan som Tonny hele tiden har gjort. På den måde undgås overraskelser undervejs. Selvfølgelig skal der ligge en udførlig kontrakt, men den skal helst ligge i den nederste skuffe - og blive liggende der. Skal den hentes op undervejs, er der problemer.

- Vi arbejder efter det princip, at småændringer undervejs, selv om de koster lidt ekstra, aldrig bliver faktureret, medmindre det er skriftligt aftalt. Det betyder for eksempel, at vore kunder ikke får nogen regning på et enkelt ekstra vindue, forklarer Jens Heden Larsen.

Høsten er endnu ikke gået i gang på Lerbjerg. Kernerne er stadig lidt for bløde, så Tonny Larsen regner med, at der går en uges tid, inden de 12 hektar hvede er klar til at blive høstet.

Sønnen Kristian var hjemme på weekend og brugte noget af tiden til at gå den lidt ældre 14-fods John Deere 1055 igennem, så den er klar til at gå i gang, når tiden er inde. En bekendt af familien kommer og kører med mejetærskeren.

Bortset fra nogle mindre pletter, som opstod efter den tørre periode i forsommeren, tegner hveden generelt godt - regnen kom lige tidsnok i juni måned til at rette op på tingene.

De 23 hektar majs, der blev sået den 7. maj, var på et tidspunkt 14 dage bagefter på grund af megen blæst i begyndelsen af vækstsæsonen. Men den gode sommervarme, der for alvor satte ind i slutningen af juli, har givet majsen et ordentligt løft fremad. Tonny regner med, at den skal snittes i midten af oktober måned.

Tredje slæt af græsset blev bjærget i sidste uge.

Siden sidst er der blevet gjort rent i den side af ungdyrstalden, hvor de yngste kvier gik. De kom på græs i den øverste del af engen midt i juli. Nu står resten af stalden for tur.

Gødningsprøver har i øvrigt vist, at en nyudviklet foderblanding til helt små, enmavede kalve på mælkefoder, som Tonny prøvede til kalvene i en periode i foråret, udnyttes godt af kalvene, så nu vil han begynde at bruge den fast.

Kalvefoderblandingen, der er fra Nordjysk Andel, består af helt havre, hele majskerner plus piller med mineraler, vitaminer og smagsstoffer. Ideen med blandingen er forenkling, som opnås ved, at havren og majsen ikke skal valses.

Der har været en snes kælvninger i løbet af den seneste måned, heraf flest kvier, så der nu totalt er omkring 125 køer. Den nye sengebåsestald fungerer stadig fint, også i sommervarmen. Det naturlige ventilationssystem med åben kip og gardiner i siderne sikrer en meget god luft i stalden, hvor der i øvrigt næsten heller ingen fluer er.

- Desværre ser det ud til, at coli-spøgelset er flyttet med over fra den gamle kostald. Et par køer har været ramt af coli-yverbetændelse lige efter goldningen. Vi har gået fodringen igennem, men har indtil nu ikke kunnet finde årsagen til problemet. For at forebygge problemer behandles alle køer med højt celletal med penicillin umiddelbart efter goldningen, fortæller Tonny.

I øvrigt reagerer køerne tilsyneladende ikke på ikke at være kommet på græs, sådan som mange af de ældre køer har været vant til i årevis. Ifølge Tonnys opfattelse er forklaringen nok den, at de i formentlig har det lige så godt inde i den nye stald, hvor de har nem adgang til foder og vand, som hvis de havde været på græs.

- Når det ikke er for varmt, kan vi se, at de trækker hen i de områder af stalden, hvor solen falder ind. Og så går de bare hen, hvor der er skygge igen, når de får det for varmt. Selvfølgelig får de ikke den samme mængde D-vitamin ved at gå i solen, som de plejer, men jeg regner med, at de er dækket ind via mineralblandingen, siger han.

Tonny fortæller videre, at køerne viser tydelig brunst og er nemme at få med kalv. Om aftenen inden sengetid tager han sine gummistøvler på og går en tur blandt køerne. Roen i stalden gør, at det er et godt tidspunkt at observere køerne, som nu bliver liggende, selv om Tonny går en tur rundt blandt dem. Han har hurtigt vænnet sig til at observere køerne i løsdrift.

Sommerhus-ferien glippede for Jette og Tonny Larsen på Lerbjerg og deres tre børn.

- Det lykkedes os ikke at finde et sommerhus med kort varsel på så sent et tidspunkt, fortæller Jette.

I stedet blev det til en fire-dages biltur på tværs af landet, som blandt andet gik til Mors, Legoland i Billund og Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup på Djursland. Desuden blev der aflagt familiebesøg på Sjælland.

I Legoland blev der kigget på Arla Foods’ Mælkevejen, og familien fik smagt den nye Nostalgie sødmælk - endnu et eksempel på, at forbrugerne virkelig har noget at vælge imellem, sådan som det, efter Tonnys mening, skal være.

- Selv om fire dage jo ikke er nogen lang ferie, var det bestemt skønt at være lidt væk fra bedriften. Den landbrugsvikar, der kommer her, har godt styr på tingene, så jeg kunne sagtens slappe af. Skulle der opstå et problem, han lige skulle have et godt råd til, var jeg jo ikke længere væk end mobiltelefonen, forklarer Tonny.

Pigerne startede i skolen efter sommerferien den 2. august, og dagen efter startede Kristian på modul 1 A på Lundbæk Landbrugsskole. Han havde glædet sig meget til at begynde på skolen, hvor der er 50 elever på hans hold.

- De har allerede været ude og kastrere grise, og snart skal de have undervisning i malkning. Malkning er jo ikke noget ukendt for ham, men der er jo alligevel mange forhold omkring malkning, som det er godt at vide, og det er han da også helt åben for, fortæller Tonny.

Han og Jette har netop fået bedriften godkendt som praktikplads for modul 1 A landbrugselever frem til 2007.

Til september sker der en ændring i Jettes hverdag. Efter at have arbejdet som løs afløser i en periode starter hun i en fast stilling på dagcentret i Sindal.

- Det er med faste dagvagter de fem hverdage om ugen og fri i alle weekender, så det er faktisk lige et ønskejob for mig, og så er det jo ret tæt på, siger Jette tilfreds.

Hun og Tonny indtager en afventende holdning til Anders Fogh Rasmussens regeringsrokade, som jo blandt andet betyder, at vi har fået en ny fødevareminister.

- Det er svært at vide helt præcist, hvordan man skal forholde sig til Hans Christian Schmidt som fødevareminister, før end han har givet udtryk for konkrete holdninger. Men vi synes godt om, at der også er yngre mennesker med i regeringen, lyder deres kommentar.

Læs også