Dalum sælger Lammehave

(LANDBRUG FYN) Lammehave ved Ringe, som Dalum Landbrugsskole købte i 1975, er sat til salg. Værdierne skal komme de unge landmænd til gode, så de kan få den bedst mulige uddannelse, siger forstander Jørgen P. Jensen.

Bestyrelsen for Dalum-Korinth Landbrugsskoler har besluttet at sætte gården Lammehave ved Ringe til salg.

Dalum Landbrugsskole købte Lammehave i 1975, efter at jorden rundt omkring skolen var blevet solgt til Odense Kommune. I en årrække fungerede Lammehave som skolelandbrug, men siden 1999 har gården været forpagtet ud, og nu er det altså besluttet, at den skal afhændes.

- For Dalum Landbrugsskole er den gamle form med at drive skolelandbrug helt fortid. Det er ikke en opgave, vi har som skole mere, fastslår forstander Jørgen P. Jensen. I stedet har vi for år tilbage lavet samarbejdsaftaler med »inspirations-landbrug« - aftaler for to år ad gangen med kvæg-, svine- og planteavlsbrug, som eleverne kan besøge, og hvor de kan følge produktionen og få alle tal og oplysninger på bordet.

- Det er fornuftige landbrug med fremtid i og som fortsat kan udvikle sig. Vi får også driftslederen og dennes familie med ind i samarbejdet, og vi føler, at det er en rigtig god ordning, som eleverne får meget ud af.

- Men, understreger forstanderen, beslutningen om at sælge er også truffet, fordi den kapital, som sidder dernede (i Lammehave, red.), kan arbejde meget bedre på skolen.

- Vi har lige bygget nye klasselokaler og andre undervisningsfaciliteter - som tages i brug på torsdag - for 12 millioner kroner. Og bestyrelsen har netop vedtaget at bygge yderligere for 10 millioner kroner.

- Nybyggeriet betyder, at de nuværende pavilloner kommer væk og erstattes af kvalitetsbyggeri. Projektet omfatter desuden en renovering af festsalen samt en restaurering af den mere historisk prægede bygning, der rummer den gamle høresal, som fremover vil blive brugt noget mere.

Endelig vil Dalums kendetegn, den store granit-tyr, blive flyttet til en mere hensigtsmæssig plads, hvor den bedre vil kunne ses - både ude fra vejen og inde fra festsalen gennem nogle nye vinduer i hele bygningens højde.

Herefter er gårdens samlede areal 199,6 ha, hvoraf ca. 45 ha er skov. Al jorden ligger samlet omkring gården. For øjeblikket er der en besætning på ca. 140 malkekøer plus opdræt. Besætningen tilhører forpagteren, mens mælkekvoten på godt en million kg og en sukkerroekontrakt på 77,9 ton polsukker følger ejendommen.

Gården er averteret til salg gennem statsautoriseret ejendomsmægler Jørgen P. Johansen. Prisen er som udgangspunkt sat til 30 millioner, og der vil blive handlet til højeste bud over dette beløb.

- I bestyrelsen har det hele tiden været prioriteret højt, at man har støttet op, for at forpagtningen skulle køre, understreger Jørgen P. Jensen. Men det var en klar hensigt med den fem-årige forpagtning, at gården sandsynligvis ville blive solgt efter en fem-års periode.

- Skolen har den holdning, at forpagteren skal slutte godt, men begge parter er indstillet på, at forpagtningen kan ophøre inden udløbet af fem-års perioden.

- Frem for at blive ved med at eje Lammehave vil vi hellere lade værdierne komme de unge landmænd til gode, så de kan få den bedst mulige uddannelse. Det fynske landbrug skal kun se det som en fordel, at gården bliver solgt, idet mange flere kan få gavn af den kapital, som nu er bundet i Lammehave, pointerer forstander Jørgen P. Jensen.

Straks efter, at udbudet var blevet kendt - blandt andet gennem en annonce i Landbrug Fyn sidste mandag - begyndte potentielle købere at røre på sig. Og allerede tirsdag på Agromek landbrugsmessen i Herning svirrede rygterne blandt fynske besøgende om, hvem der »næsten helt sikkert« havde købt Lammehave - eller i det mindste var lige ved!

- Lammehave er ikke solgt endnu, forsikrede statsautoriseret ejendomsmægler Jørgen P. Johansen torsdag over for Landbrug Fyn. Men der er meget stor interesse for gården, og vi forventer at få afsluttet nogle forhandlinger i løbet af relativ kort tid - måske en uge eller to.

- Jeg kan naturligvis ikke nævne navne, men interessen er rigtig god fra flere seriøse interessenter - overvejende fynske landmænd. Jeg er overbevist om, at gården meget snart vil blive solgt, og jeg forventer helt klart, at prisen vil komme til at ligge over de forlangte 30 millioner, siger Jørgen P. Johansen.

Efter ekspropriation af 2,9 ha til motorvej er Lammehaves areal 199,6 ha, heraf ca. 45 ha skov. Jorden ligger samlet om bygningerne.

Hovedbygningen fra 1777 har ca. 500 m² boligareal fordelt på to etager.

Andre bygninger: Funktionærbygning. Elevbygning. Løsdriftskostald renoveret 1998 med plads til 130 køer plus opdræt. Sostald fra 1983. Maskinhus 1.000 m² og halmlade 1.000 m² samt diverse bygninger og siloanlæg. Gyllebeholder 3.700 m³. Bigballe halmfyr.

Jord overvejende JB 6-7. Sukkerroekontrakt ca. 78 ton. Mælkekvote 1.043.000 kg 4,39 pct. fedt.

Lammehave opstod i middelalderen som »enestegård« ved skovrydningen. Navnet Lammehave nævnes første gang i 1419 (som Lambehaghe) som hovedgård. Ordet Lammehave betegner et stykke indhegnet skov eller mark til får i den tid, de har lam.

Hovedgården Lammehave er oprindeligt udplaceret af Sødinge bys ejerlav. Den nuværende hovedbygning er fra 1777 og var oprindelig omgivet af voldgrave. I 1563 deltes gården i to fæstegårde, så de nu omtales som Gamle- og Ny Lammehave. I 1662 hørte Gl. Lammehave til nabogodset Nordskov og i 1679 blev Gl.- og Ny Lammehave atter samlet af ejeren, Peder Jensen Vinding.

Dalum Landbrugsskole købte Lammehave i 1975, da byen efterhånden havde omringet landbrugsskolen i Odense, og man derfor var nødsaget til at flytte landbruget. Målet med købet var at drive et elitelandbrug til brug i undervisningen. I 1999 besluttedes det at forpagte landbruget ud. I undervisningen i dag bruges »inspirationslandbrug« hvor man besøger erhvervets »frontløbere«.

Tre unge landmænd, som senere skulle blive kendte hver på sit felt, var dengang ansat som driftsledere på Lammehave, og begivenhederne omkring nedslåningen af de mange dyr var en oplevelse, som ingen af dem glemmer.

Den nuværende præsident for Landbrugsraadet, Peter Gæmelke, var driftsleder for planteavlen. Lars Bebe, som netop i sidste uge på Agromek vandt Alm. Brands pris for Danmarks sundeste ko, var driftsleder for kvægbesætningen. Og Niels Højte Hansen, der senere har været aktiv i landbrugets organisationsarbejde, især inden for svineproduktionen, var driftsleder for svinebesætningen.

Yderligere en kendt fynbo har været ansat på Lammehave, nemlig den nuværende ejer af Grambogård i Tommerup, Bjarne Serup Pedersen, der midt i 1980’erne var driftsleder for kvæget.

Læs også