Varm eftersommer gav problemer i svinestalden

HEDETURE: - Søerne havde det rigtig træls i den lange og varme periode. Det kostede i perioder op til tre grise pr. årsso, siger driftslederen på Civagaard.

»En lidt tunnelagtig situation«, kalder driftsleder Frank Johansen, den situation, det store sohold på Civagaard ved Dronninglund har befundet sig i gennem de seneste måneder.

- Jeg vil da ikke gøre en hemmelighed ud af, at vi har haft nogle vanskeligheder med en ringere reproduktion, der i perioder har kostet op til tre grise pr. årsso.

- Heldigvis er det ved at blive bedre igen, og vi kan nu se lyset for enden af tunnelen, som han udtrykker det.

- Men vi fik en varm eftersommer og i særdeleshed et varmt efterår, hvor søerne havde det træls. Vi fik simpelthen færre grise pr. kuld, siger Frank Johansen.

- Varmen er en af de faktorer, der har påvirket vore resultater. Alligevel nåede vi et bedre resultat end forventet i det regnskabsår, der sluttede 1. oktober. I det kommende regnskabsår har vi til gengæld er del ting her fra det første kvartal, vi skal have indhentet.

- I modsætning til da vi byggede det nuværende staldanlæg i efteråret 1999, hvor vi bogstaveligt talt vadede i mudder hele efteråret, husker Frank Johansen.

I forbindelse med det nye byggeri er der endelig afleveringsmøde i uge 3 i det nye år. De første afleveringer i tidsplanen for byggeriet var lidt forsinkede.

- Måske fordi jeg selv var for blødsøden i starten. Det er der nu ændret på, og der er blevet taget godt fat i forbindelse med farestaldsbyggeriet. Derfor er vi nu igen på højde med situationen, hvilket også er nødvendig, hvis vi ikke skal løbe ind i kapacitetsproblemer, siger Frank Johansen.

- Lige nu arbejder vi med at få antallet af polte til at passe. Vi er nu syv uger henne med løbningerne til det nye staldanlæg. Derfor bruger vi mange kræfter på at få det rigtige antal grise skippet af sted til slagtning på det optimale tidspunkt, så vi ikke pludselig står med en masse polte, vi ikke kan bruge til noget.

- Selv om dyrene generelt har gode brunster, tager det alligevel nogen tid at få gennemført vaccinationer, øremærkninger og kørt så mange dyr gennem transponderstalden, fortæller en travl Frank Johansen.

Mens det endnu er uafklaret, hvilken videre skæbne DPL Invest A/S vil få, er det til gengæld sikkert, at det fra starten KFK-lancerede Farm Management system stoppes i forbindelse med opløsningen af KFK.

- Farm Management skulle slet ikke have været placeret hos KFK, mener Civagaards driftsleder, Frank Johansen.

De 20 danske DPL produktionsselskaber, hvoraf Civagaard er den ene, var ellers af KFK udset til at skulle tjene som udviklingssteder for Farm Management konceptet.

- Enhver investor, som bærer hovedrisikoen i en lånefinansieret svineproduktion, vil naturligvis have en interesse i en meget tættere styring end almindelig gammeldags E-kontrol.

- Hos KFK begyndte man imidlertid at forholde sig til fordelingen af det eventuelle merdækningsbidrag, der skulle komme ud af rådgivningskonceptet, før man forholdt sig til selve rådgivningsproduktet. Det var forkert, mener Frank Johansen.

- Det er da helt naturligt, at enhver betydelig medinvestor ønsker at have snor i den produktion, han har været med til at finansiere. Derfor ville det ikke være unaturligt, hvis banker eller kreditforeninger havde den samme interesse og derfor stillede sig bag et rådgivningskoncept, siger DPL-landmanden Frank Johansen.

(2)

I forbindelse med salget af KFK skal DPL Invest A/S have udpeget en ny bestyrelse. Det var ventet, at en ny bestyrelse ville blive

udpeget i sidste uge, men denne beslutning er udskudt til efter jul, forlyder

det.

DPL Invest A/S ejes indtil videre fortsat af konsortiet bag købet af KFK

aktiviteterne; DLG, Hedegaard, Brdr, Ewers, Østsjællands Andel,

Aarhusegnens Andel, Kolding Omegns foderstof- og Gødningsforening,

Skjern Å Andel og Ringkøbingegnens Andels Grovvareforening.

I den hidtidige fem mand store bestyrelse for DPL har blandt andet tre KFK-

ansatte haft sæde, nemlig den nu fratrådte administrerende direktør Jan

Stranges, økonomidirektør Steen Lønberg Jørgensen samt

produktionsdirektør Lars Helboe.

Til at fastholde en dansk svineproduktion i omegnen af 25 millioner svin årligt, er der om få år kun behov for 1.200-1.300 sobesætninger, vurderer driftsleder Frank Johansen, Civagaard i Vendsyssel.

- På disse bedrifter kan vi tilbyde medarbejdere et ansvarsfuldt og interessant arbejde. 37 timers ugentlig arbejdstid og sikkerhed for, at vagtplanen holder, så medarbejderen kan regne med at deltage i det bryllup, han eller hun er inviteret til. Og lønmæssigt kan vi også konkurrere med andre erhverv.

- Desuden er der oplagte muligheder for, at man i sit eget karriereforløb kan få ansvaret for en ti millioners produktion og tre-fire medarbejdere længe før, man er 30 år gammel.

- Det irriterede mig, at man brugte tre fjerdedele af tiden på at fortælle om alle de muligheder, landbruget har for at integrere indvandrere og påtage sig samfundsopgaver som at tilbyde sociale klienter et meningsfuldt liv gennem beskæftigelse i landbruget.

- Hvordan mon den diskussion virkede på de 120 unge landbrugsskoleelever, der også deltog i mødet. De følte næppe, at mødet viste vej ind i et progressivt og fremadrettet erhverv med gode karrieremuligheder, siger Frank Johansen.

- Jeg tror, der kommer en fremtid for folk, der også kan noget med deres hænder. Håndværkere for eksempel. Disse fag er, ligesom landmandsfaget, ikke så populære hos de unge for tiden. Derfor uddannes der for få dygtige håndværkere og landmænd for tiden, og det må vi gøre noget effektivt ved. Det kræver en langt mere offensiv strategi.

- I sammenligning med disse fag er det helt urimeligt, at for eksempel revisorer tillader sig at tage 700 til 1.000 kroner for en times arbejde. Det er deres arbejde ikke værd, og det hænger slet ikke sammen, mener han.

- Det er jo ikke hvem som helst, der kan komme i gang for egne penge. Både for den landmand, der skal sælge et stort produktionsanlæg og den unge, der gerne vil i gang med en tidssvarende produktionsstørrelse, er der behov for risikovillig kapital. Penge, som den unge selv må tjene for at øge sin ejerandel over de første syv til ti år.

- I min egen situation er det lige nu er lidt usikkert, hvor ejerskabet til selskabet bag min etablering her, DPL-Invest, bliver placeret. Jeg håber bestemt, de vil fortsætte i Danmark og synes, det ville være ærgerligt, hvis de fremover kun vil investere i Østeuropa.

Denne artikel er den sidste i serien fra Civagaard A/S ved Dronninglund i Vendsyssel. Civagaard A/S blev stiftet i 1999 og er et datterselskab under Dansk Primær Landbrug A/S (DPL).

Direktør, medejer og daglig driftsleder for aktieselskabet Civagaard A/S er Frank Johansen, der hermed ønsker de, med hans egne ord - overraskende mange læsere af artiklerne fra Civagaard – en glædelig jul og et godt nytår.

Øvrige medejere af selskabet er DPL samt Anders Bundgård og Michael Bundgård.

Produktionen af syv kilo’s grise på Civagaard fra 1.050 løsgående søer i et nybygget produktionsanlæg er godkendt til UK-produktion. Alle grisene sælges til samme aftager. Fra februar 2003 ibrugtages en bygningsudvidelse til herefter 2.000 søer.

Alt foder til produktionen indkøbes på grundlag af tilbudsgivning blandt udvalgte leverandører og efter specifikationer udarbejdet af driftslederen. Fra september 2002 afløste KFK Nordjyllands Andel som leverandør af foder til Civagaard.

Gården har i øvrigt en hjemmeside med adressen www.civagaard.dk. Herfra er der ligeledes et link videre til DPL’s hjemmeside.

Læs også