Mange fordele ved brug af glyphosat

Glyphosat er godt for klimaet, påpeger denne læserbrevsskribent, der også skriver, at han er ked af, at eksempelvis Landbrug & Fødevarer medvirker til at udbrede en misforståelse om midlet.

Af Knud-Erik Clausen, Holtegaardvej 3, Maribo

DEBATINDLÆG I mine over 40 år som aktiv landmand har jeg alle år været stolt af, at faglighed altid har været et yderst tungtvejende argument fra landbrugets side i både den offentlige debat samt udøvelse af vores erhverv.

Noget ser dog desværre ud til at have ændret sig. For nyligt har viceformand fra Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, samt flere lokale formænd således anfægtet dansk landbrugs forbrug af glyphosat og udbasuneret den opfattelse, at et forbrug svarende til niveauet for 20 år siden bør kunne dække behovet fremadrettet. Helt ude af trit med førende eksperters vurdering.

Igennem de sidste 20 år er der som bekendt sket en stor ændring i vores pesticidforbrug – blandt andet en markant og nødvendig udskiftning af pesticiderne. Vi har stort set udfaset MCPA med flere til bekæmpelse af rodukrudt og erstattet det med glyphosat af hensyn til miljøet – og i øvrigt lige efter hensigten med omlægningen til den differentierede pesticidafgift.

Danske landmænd har endvidere imødeset klimaudfordringen, langt før en lille svensk pige har tydeliggjort problemet for den øvrige verden. Vi har ved hjælp af glyphosat minimeret vores forbrug af fossilt brændstof markant samt nedsat CO2-udslippet fra jorden ved undladelse af stubbearbejdning.

Brug af glyphosat har også åbnet muligheder for nye klimamæssige korrekte dyrkningsmetoder (conservation agriculture). Takket være glyphosat er det også muligt at have et intakt plantedække af efterafgrøder helt hen til destruktion til gavn for vandmiljøet.

Stoler på dygtige eksperter

Vi danske landmænd har med andre ord anerkendt glyphosats helt unikke miljøprofil og stoler på vores dygtige eksperter på området – for eksempel Susanne Hougaard Bennekou, DTU, Nina Cedergreen, KU, Anton A.A. Smith, AAU samt Miljøstyrelsen i øvrigt.

Dansk landbrugs seneste opgjorte forbrug af glyphosat udgør cirka én liter pr. hektar (360 gram), hvilket svarer til én behandling af det samlede landbrugsareal hvert tredje år. Således placerer vi os igen i den absolutte nedre del af forbruget sammenlignet med vores europæiske kollegaer.

I forhold til de fantastiske landvindinger glyphosat har muliggjort i forhold til både miljø og klima taget i betragtning, er den offentlige opposition, der findes mod dette unikke produkt, fuldkommen uforståelig. Den manglende forståelse for midlet i den danske offentlighed kan vi dog desværre kun takke os selv – og ikke mindst vores organisationer for.

Midlets renommé lider under en manglende evne og vilje til at forsvare produktet – hvilket ellers bestemt synes muligt og absolut relevant, når man gennemser dygtige eksperters positive vurdering af produktet. Her er det værd at bemærke, at vi efter flere års imagekampagne, som har kostet danske landmænd 120 millioner kroner, stadigvæk står i en håbløs situation.

Lad det derfor være et tiltrængt »nytårsforsæt« at vi og vores organisationer påtager os at videregive den faglige korrekte information om glyphosat og samtidig synliggør nødvendigheden af dette fantastiske produkt i kampen for et bedre miljø og klima.

Glyphosat er og bliver et af verdens bedst undersøgte midler – med en langt, langt bedre miljøpåvirkning end alternativerne på markedet. Derfor vil enhver reduktion af forbruget af glyphosat, som Thor Gunnar Kofoed og forskellige lokalformand opfordrer til, i værste fald få katastrofale følger for såvel miljøet som den store klimaudfordring, vi står over for.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også