Forældrekøb: Skærpet beskatning på vej

Det længe frygtede lovudkast om indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordninger er kommet. Heldigvis er det lempeligere end forventet - men det vil stadigvæk forøge skattebetalingen, såfremt boligen udlejes til et nærtstående familiemedlem.

Har man en bolig i virksomhedsordningen, som man udlejer til et nærtstående familiemedlem, for eksempel sit barn, så skal man ifølge chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab, være opmærksom på et lovudkast, som – hvis det bliver vedtaget – fra år 2021 vil gøre udlejningen mindre attraktiv. 

Lovudkastet er lempeligere end forventet, siger hun i en pressemeddelelse, men:

- I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2020 blev det varslet, at forældrekøb i virksomhedsordningen skulle afskaffes. Man ville eliminere muligheden for at opnå en skattefordel ved at kunne trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles personlige indkomst. For at ”lukke” fordelen blev det meldt ud, at forældrekøbsejendomme i virksomhedsordningen skulle tvangshæves. Det ville have medført en voldsom beskatning for forældre, som i sin tid i god tro har købt og placeret en forældrekøbslejlighed i virksomhedsskatteordningen, fortæller Mimi Shin Jensen og uddyber:

- Så galt ser det heldigvis ikke ud med det nye lovudkast, hvor tvangshævning ikke kommer på tale. Til gengæld vil man reducere skatteværdien af rentefradraget fra op til cirka 56 procent til cirka 33 procent.

Det skal ske ved to indgreb, forklarer chefkonsulenten.
 
- Man vil indføre en ny særlig rentekorrektion, som reducerer den skattemæssige værdi af renteudgifterne. Rentekorrektionen skal medregnes i den personlige indkomst, mens fradraget medregnes i kapitalindkomsten. Til beregning af rentekorrektionen anvendes den gældende rentekorrektionssats. Rentekorrektionen vil blive begrænset til kun at udgøre en andel af virksomhedens renteudgifter, så den ikke overstiger den faktiske skattemæssige fordel, som er opnået ved, at renteudgifterne indgår i virksomhedsordningen. Herudover vil man reducere kapitalafkastgrundlaget med en skematisk opgjort friværdi, siger Mimi Shin Jensen.

Hvem påvirkes og hvordan?

Man bliver omfattet af lovgivningen, hvis man udlejer en bolig, som ligger i virksomhedsordningen, til et nærtstående familiemedlem: 

- Et nærtstående familiemedlem kan være ens egne eller ægtefællens forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og svigerbørn, uddyber Mimi Shin Jensen og fortsætter:

- Reduktionen i kapitalafkastgrundlaget vil betyde, at man ikke længere kan få en lempeligere beskatning på boligens friværdi. I 2020 vil det dog ingen betydning få, da afkastsatsen igen er 0.  Herudover vil det heller ikke længere være muligt at reducere topskatten med renteudgifterne af boligens gæld. Det kan få en betydning på op til 23 procent af renteudgiftens skatteværdi.

Det forventes, at lovændringen træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere. 

hka
 

Læs også