Borgmester: Ny linjeføring af El-motorvej er stadig en ommer

Færre mennesker end først foreslået får bøvl af El-motorvejen, melder Energinet. Men selv om det nye udspil til vestkystforbindelsen syd for Esbjerg er bedre end det første, er det stadig en ommer, mener borgmester i Tønder, Henrik Frandsen (V).

I denne uge har 285 husstande i Sydvestjylland fået et brev fra Energinet. I brevet er selskabets nye foreslag til linjeføringen beskrevet, efter at det oprindelige forslag kastede kommentarer og ønsker til justering af det fra 125 borgere.

Energinet har i det nye forslag haft fokus på at sørge for, at så få som muligt bliver generet af de 35 meter høje master de steder, hvor der ikke lægges kabler i jorden, fortæller projektleder Christian Jensen fra Energinet.

- Det er lykkedes mange steder, men vi har desværre ikke kunnet undgå, at det nye forslag giver større ulemper for enkelte borgere. Derfor opfordrer vi igen de berørte borgere til at indsende deres kommentarer, inden vi lægger sidste hånd på forslaget til linjeføring. Og vi vil rigtig gerne have tilkendegivelser af, hvilket af de fremlagte forslag man bedst kan leve med, siger Christian Jensen.

I en opgørelse lavet af Energinet fremgår det, at i alt 106 husstande langs den nye linjeføring kommer til at få ledningen indenfor en afstand af 280 meter af deres boliger. Heraf kommer ledningen indenfor 80 meters afstand til 15 husstande, hvilket betyder, at staten skal give et købstilbud på ejendommen. Købstilbuddet gælder indtil et år efter, at luftledningen er blevet sat i drift.

 

Stadig en ommer

På omkring halvdelen af den 75 kilometer lange strækning er der forslag om forholdsvis markante ændringer af linjeføringen. Desuden er der på enkelte strækninger forslag om mere beskedne ændringer.

I det nye forslag til linjeføring indgår cirka én kilometer ekstra kabellægning på strækningen mellem Rørkær og Sæd i Tønder kommune for at friholde det uberørte, flade landskab nord for Sæd for tekniske anlæg, men spørger man Tønders borgmester Henrik Frandsen, er det langt fra nok. Han mener, at en større længde af forbindelsen burde kunne graves i jorden.

- Det oprindelige udspil var en ommer, og det er dette forslag også. Godt nok lægges nu op at, der graves lidt ned omkring Sæd, til gengæld bliver kabellægningen ved Bredebro mindre. For mig er det forsat en ommer, siger Henrik Frandsen til Jyske Vestkysten.

Blandt de øvrige ændringer til den oprindelige plan fremgår det, at linjeføringen i området mellem Bramming, Sejstrup og Jernved skal flyttes længere mod øst.

Det kommer til at betyde, at færre boliger kommer indenfor 280 meter-zonen, hvilket er påpeget af flere borgere. Det er indenfor denne afstand, at gener fra masterne er så store, at staten er forpligtet til at give erstatning til beboerne.

For stuehuse til landbrugsejendomme og andre beboelsesejendomme er erstatningssummen baseret på den såkaldte landsaftale, der er indgået mellem Energinet og Seges under Landbrug & Fødevarer.

Mellem Gredstedbro og Ribe er det nye forslag til linjeføring lagt længere mod øst på baggrund af ønsker fra flere borgere.

Ved Ribe Biogasanlæg foreslås kablet og den tilhørende kabelovergangsstation flyttet mod øst, så der er plads til den planlagte udvidelse af biogasanlægget. Endelig foreslår Energinet, at linjeføringen ved Øster Gasse bliver flyttet længere mod øst efter ønsker fra flere borgere i området.

henning@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 66

 

Læs også