Landbrugets gæld rasler ned

De foreløbige resultater for 2020 peger i retning af endnu et år, hvor landbruget nedbringer gæld. Siden 2014 er gælden blevet nedbragt med næsten 40 milliarder kroner.

Det samlede driftsresultat efter ejerløn for heltidsbedrifter forventes i 2020 at ligge i niveauet 6,5-8,0 milliarder kroner i forhold til de cirka 8,5 milliarder i 2019. Indtjeningen var på et tilstrækkeligt højt niveau til, at det blev muligt for mange landmænd at nedbringe gælden.

En positiv udvikling mener erhvervsøkonomisk chef i Seges, Klaus Kaiser: 

- De senere fem år har landmændene haft fokus på at nedbringe gælden - med en enkelt undtagelse i tørkeåret 2018. Landbrugets gæld er fortsat på et relativt højt niveau, så det er absolut positivt, at mange landmænd nedbringer gæld, når muligheden byder sig.

Samtidig med at landmændene i vid udstrækning har nedbragt gæld, er investeringsniveauet forblevet på et niveau, hvor nettoinvesteringerne har været nogenlunde neutrale.

- Det er ofte et dilemma, om overskudslikviditet skal gå til at nedbringe gæld eller til at investere. I 2020 blev gælden nedbragt, samtidig med at kapitalapparatet samlet set er blevet holdt intakt, siger Klaus Kaiser.

Høje og stabile priser sikrer resultater

De væsentligste årsager til de gode resultater for året som helhed var høje svinepriser og forholdsvis stabile priser på mælk og afgrøder på et niveau, der nogenlunde svarer til det historiske gennemsnit. Derudover var høsten moderat god, og renterne fortsatte faldet i 2020, påpeger Klaus Kaiser.

- En gennemsnitlig svineproducent oplevede et fald i indkomsten på godt 1 mio. kr. i forhold til det ekstraordinært gode 2019. Faldet skyldes primært en kombination af Covid-19 og udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland, men på grund af stor efterspørgsel efter grisekød globalt har priserne i 2020 alligevel været ganske fornuftige. I andet halvår så vi dog et stort fald i smågrisepriserne, som vi først forventer indhentet senere på året, siger han.

Mælkeproducenternes indkomst i 2020 var cirka 175.000 kroner højere end i 2019. 2020 vil dog primært blive husket for de ekstraordinært stabile mælkepriser. Planteproducenterne oplevede en ganske beskeden nedgang i indtjeningen på cirka 50.000 kroner efter et meget flot 2019.

2021 er uklar i krystalkuglen

I det kommende år er der stor usikkerhed om udviklingen i indkomsterne, især i svineproduktionen. Det skyldes primært Covid-19 pandemien, højere foderpriser, en mulig udbredelse af afrikansk svinepest til Danmark samt udviklingen i den kinesiske svineproduktion.

- Selv under inddragelse af de forskellige risici – med undtagelse af et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark – forventes 2021 dog at blive et år med fornuftig indtjening for de fleste driftsgrene og mulighed for at nedbringe gælden yderligere, siger Klaus Kaiser.

vcg

Læs også