L&F beklager fejl i yderligere to rapporter om oksekød

Landbrug & Fødevarer beklager at have begået store fejl i yderligere to projekter, der er lavet i samarbejde med universiteter.

Landbrug & Fødevarer har fundet »betydelige fejl« i arbejdet med to rapporter om oksekød, oplyser organisationen efter at have lavet en intern undersøgelse af over 100 projekter, hvor den har samarbejdet med universiteter.

Den interne undersøgelse kommer efter hård kritik af en rapport fra 2018 om oksekøds klimapåvirkning, som Landbrug & Fødevarer lavede i samarbejde med DTU og Aarhus Universitet. Mediehuset Information har afdækket, at Landbrug & Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarers direktør, Anne Lawaetz Arhnung, oplyser, at organisationen i yderligere to tilfælde »ikke har levet op til den standard, vi ønsker for samarbejde med forskere og universiteter«.

De to tilfælde

Det ene tilfælde handler om en oksekødsrapport fra 2015, hvor Landbrug & Fødevarer forsøgte at få indflydelse på, hvordan resultatet af rapporten skulle formidles. Det betyder, at det såkaldte armslængdeprincip mellem forskerne og interesseorganisationen er blevet brudt, påpeger Landbrug & Fødevarer.

I et andet projekt fra 2016 har Landbrug & Fødevarer forsøgt at ændre overskriften på en nyhedsartikel til DTU’s hjemmeside. Nyheden beskrev sammenhængen mellem kød og kræft på baggrund af resultaterne i en rapport, som DTU havde lavet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Finans ville Landbrug & Fødevarer have ændret overskriften »Kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer« til »Kød alene giver ikke kræft«. Det afslog DTU imidlertid. I stedet endte overskriften med at komme til at hedde: »Stoffer i kød kan være kræftfremkaldende«.

- Det er en graverende fejl, og det er ikke en opgave for L&F’s politiske medarbejdere at søge indflydelse på overskrifter på nyheder hos DTU, lyder det i dag fra Landbrug & Fødevarer.

Nye tiltag

- Der må ikke herske tvivl om, at vi skal overholde armslængdeprincippet. Forskerne skal naturligvis have den nødvendige frihed til at tilvejebringe og publicere deres resultater, uanset hvad de måtte vise, og med den ordlyd universiteterne foretrækker, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Som en konsekvens af fejlene indfører Landbrug og Fødevarer nu en række tiltag, der skal sikre, at der ikke igen kan sås tvivl om samarbejdet mellem organisationen og forskerne.

Tiltagene betyder blandt andet, at politiske medarbejdere ikke længere kan samarbejde med universiteterne om projekter, der handler om at tilvejebringe og publicere ny viden.

Politiske medarbejdere defineres som medarbejdere, der får deres løn helt/delvist finansieret af kontingentmidler.

Læs også