Færdigt stenrev forbedrer nu vandkvaliteten i Kolding Fjord

Solen kiggede frem mellem regnbygerne, da lokale ildsjæle var mødt op til den officielle indvielse af stenrevet ved Løverodde i Kolding. Genbrugsstenene stammer blandt andet fra en række landmænds marker.

Bondens Rev ved Kolding er nu en realitet.

Formanden for Plan- og Miljøudvalget i Kolding Kommune, Jørn Chemnitz, bød velkommen til det nye stenrev, som er blevet døbt Bondens Rev. Det er det blandt andet, fordi landmændene i Kolding og omegn har bidraget i stor stil med sten til revet.

Der er i alt lagt 500 tons sten ud i vandet. Stenene er samlet ind fra landmænd, byggeprojekter og borgere. Stenrev har stor betydning for havets biodiversitet, da det skaber skjulesteder for fisk og smådyr, og selv marsvinet søger ofte føde omkring stenrev.

Stenrevet skal samtidig anvendes til formidling, da der kan opleves stenbunker fra lavt vand og ud til fire meters dybde, hvor selve stenrevet ligger. Projektideen opstod i Kolding Kommune, som sammen med den lokale landboforening fik engageret landmænd til at samle sten fra markerne og læsse dem af på havnen i Kolding. Indvielsen glæder næstformand i Spiras, og tidligere formand i Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard.

- Vi har været med i det her rigtig gode projekt fra starten, fordi vi gerne vil bakke op om samarbejdet og samtidig være med til at skabe forbedringer i fjorden. Vi har også fået stor opbakning fra vores medlemmer, som har doneret sten i stor stil. Vi har masser af sten ude på markerne, og de gør langt mere nytte i et stenrev end på vores marker. Så vi er altid klar til at levere sten – det fik vi også sagt til kommunen i dag.

I Kolding Kommune er der tradition for et tæt og konstruktivt sammen med landbruget. Bondens Rev er godt eksempel på, at samarbejdet også kan udmøntes til noget meget konkret.

- Vi løser ikke udfordringerne med vores vandmiljø ved at etablere et stenrev. Det er vi godt klar over. Men vi viser, at vi kan samarbejde om en fælles målsætning om at genetablere et godt vandmiljø i Kolding fjord. Det er vi meget optaget af i landbruget, og vi fortsætter ad samarbejdsvejen, siger Hans Damgaard.

Læs også