Kom til kvægfaglig aften og grillhygge på Sydfyn

Alle interesserede er velkomne, når Jersey Fyn inviterer til besætningsbesøg og grillaften på tirsdag den 3. august på det store kvægbrug på Andekærgård på Tåsinge.

Aktivitetsudvalget Jersey Fyn glæder sig over, at det igen er muligt at samles. Tirsdag den 3. august klokken 19.00 inviteres alle interesserede derfor til at se den store kvægbedrift Andekærgård på Kragkærvej 12, 5700 Svendborg midt på Tåsinge. En ejendom der for blot tre år siden indviede et 20.000 kvadratmeter stort staldanlæg og i dag rummer en besætning. der tæller godt 1.400 jerseykøer plus opdræt.

Udover den faglige sparring i et spændende besætningsbesøg lægges der naturligvis først og fremmest op til en hyggelig aften blandt kolleger, hvor grillen tændes, og snakken kan gå over mad og kaffe.

- Arrangementet er gratis grundet flere sponsorater. Compex er således værter for kaffen, mens DLG og ViloFoss byder på pølser, øl og vand, fortæller bestyrelsesmedlem i Jersey Fyn, Niels Ulrik Andersen, der påpeger, at alle interesserede fra hele landet er velkomne, når bare de af hensyn til maden tilmelder sig ved Viking Danmark inden den 29. juli.

Brænder for avlen

Andekærgård er et stort moderne kvægbrug med en driftsleder, der ikke kan lægge skjul på, at han brænder for avlen og den sport, der ligger i at opnå en besætning, hvor de gode produktionsegenskaber og ikke mindst holdbarhed slår igennem.

- Det er min filosofi, at hvis bare jeg kan få et halvt malkeår mere pr. ko, så kan jeg godt gå på kompromis med de 500-800 kg. EKM, det måske koster. Det er ofte de højestydende køer, der læger sig først, så jeg har stor fokus på holdbarhed. Det gør bare hverdagen nemmere, understreger Rik Kool, der tilføjer, at køerne gerne skal få fire kalve, og derefter stadig være lette at sætte maskinen på.

Driftslederen vurderer samtidig, at danske mælkeproducenter generelt har stor fokus på at avle, efter et pattesæt der fungerer i en robot, hvilket ifølge driftslederen også er avlsmålet hos Viking. På Andekærgård betyder det mindre, at patterne måske sidder lidt tæt hos en førstekalvsko, for i malkecenteret på gården malkes der med malkekarrusel.

Den oprindelige besætning på Andekærgård var af blandet stor race. Med et bedre dækningsbidrag og et billigere byggeri pr. koplads i sigte, blev det dog hurtigt afgjort, at udvidelsen skulle omfatte et raceskift til jersey, og i dag er besætningen nu kommet op på det planlagte koantal.

En anden strategi

På Andekærgård laver de genomisk test på alle kvier.

- Ellers fik vi heller ikke så mange skyllekontrakter, påpeger Rik Kool.

Avlsstrategien er, at der kun anvendes kønssorteret sæd til cirka seks procent af køerne, resten krydses med blåkvæg. Alle kvier insemineres med kønssorteret sæd, mens de 6-8 procent, der løber om, sættes ind til en wagyu-tyr. De kalve beholder de selv og feder op, mens alle blåkvæg kalve sælges, når de er omkring 30 dage gamle.

- I modsætning til avlsstrategien hos så mange andre mælkeproducenter, så bruger jeg cirka 60 procent tyre fra Viking Danmark, 35 procent fra USA og fem procent fra Canada, påpeger Rik Kool, der begrunder sin strategi med, at han lægger stor vægt på at få nyt blod ind med høj avlsværdi, nedsætte udfordringerne med indavl og samtidig opnå de fordele der ligger i, at de forskellige avlssystemer vægter værdierne forskelligt.

Bruger avlsprogrammet

- Vi bruger avlsprogrammet, og vi får en del skyllekontrakter på de dyr, der falder godt ud. Jeg lægger dog stor vægt på at bruge en del afprøvede tyrer. Jeg vil ikke have bundskrabere i besætningen, derfor brugere jeg flere afprøvede tyre for at få en god midte, påpeger han og bemærker, at det nok er ni ud af ti mælkeproducenter, der lader avlsrådgiveren styre avlsprogrammet.

- Jeg tror, at der er for mange, der ikke er kritiske nok i forhold til, om de kun anvender genomisk testede eller også afprøvede tyrer. Man kan for eksempel bede avlsrådgiveren om, at de 30 procent af tyrene skal være afprøvede, foreslår Rik Kool, der selv bruger seks-syv tyre ad gangen, hvoraf to-tre stykker er afprøvede, hvor de afprøvede tyre både er fra udlandet og fra Viking, netop for at sikre et højt bundniveau.

- Hvis jeg bruger en genomisk testet tyr, skal faderen til den genomiske tyr helst være afprøvet.

Nye tiltag i det nye staldanlæg

I forbindelse med grillaftenen er der dermed lagt op til en god snak om avl, men Rik Kool vil både vise rundt og fortælle om den daglige gang på bedriften. Desuden vil en række udvalgte køer blive stillet op til nærmere vurdering for de avlsinteresserede.

Og for deltagere der tidligere har set bedriften i forbindelse med indvielsen i sommeren 2018, så er der også nyheder på det ellers nye staldanlæg.

- Der sker jo altid nogle tilpasninger på bedriften, og det gælder også selvom staldanlægget er nyt, påpeger Rik Kool.

Blandt andet lå køerne i gyllefibre presset ned til 40 procent tørstof, dengang de nye sengestalde blev taget i brug. Dengang faldt valget på gyllefibre som følge af det planlagte biogasanlæg, der siden også er taget i brug på samme matrikel. I dag er fibrene imidlertid skiftet ud med sand.

- Det gik ellers fint med fibrene, men det var kun indtil udfordringerne med yversundheden tog over. Derfor skiftede vi over til sand, fortæller driftslederen, idet han går forbi sandvaskeren, der sikrer, at en stor del af det indkøbte sand, der består af store, runde sandkorn fra Brædstrup, kan genanvendes.

Seneste investering er store loftsventilatorer i sengestaldene.

- Selvom vi har en god luft i staldene, blandt andet på grund af beliggenheden tæt ved havet, så kan der alligevel i sommermånederne blive lidt varmt inde midt i bygningerne. Det oplevede vi blandt andet sidste år, hvor det kostede et par kg. mælk pr. ko i gennemsnit i en kortere periode. Derfor har vi nu fået sat flere ventilatorer op, og det hjælper, forklarer Rik Kool om de fem-bladede blæsere.

Kvægbruget på Andekærgård

● Beliggende på Kragekærvej 12, 5700 Svendborg på det sydlige Tåsinge

● Ejet af Kurt Poulsen

● Driftsleder Rik Kool

● 16 medarbejdere i stalden, heraf fire danske elever

● Godt 1.400 jerseykøer plus opdræt

● Ydelsen ligger i gennemsnit på knap 10.000 kg. EKM

● Fire sengestalde á 3.300 m2 med sand i sengene

● Velfærdsafdeling med dybstrøelse på 3.400 m2

● Malkecenter med malkekarrusel med 50 pladser, servicecenter, teknikafdeling og behandlingsafdeling

● 300-350 malkninger i timen på store hold med tre medarbejdere i karrusellen og en til at drive køerne frem

● Der afhentes dagligt 31 ton mælk fra bedriften

Læs også