32 køer i bindestalden forsørger familien

Siden Anders Vang som tredje generation overtog Engelsbækgård ved Vormark er der ikke ændret på stalden, størrelsen af besætningen af røde køer, eller jordtilliggendet.

- Det nytter ikke at udvide mælkeproduktionen.

Sådan lød løsningsforslaget fra Anders Vang, da han for et par år siden var til Arla-møde, efter kolleger med flere hundrede køer efterspurgte en bedre mælkeafregning hos de tilstedeværende fra koncernledelsen.

Om nogen har mælkeproducenten fra Vormark levet op til den tese. Siden han først delte ejerskabet af Engelsbækgård med sin far, Ove Vang, i ti år fra 1987 og siden selv har ejet gården, er der ikke rokket ved besætningsstørrelsen på 32 røde køer i bindestalden.

Gældfri

Til gengæld er hver eneste plads er altid fyldt med malkende køer i bindestalden, som efter nedrivning af den gamle bindingsværksstald blev opført i 1957 og dermed i datidens målestok som en stor stald. Således rykkes goldkøerne ud til kvierne, som går i en separat staldbygning, der indtil 1980’erne var grisestald.

- For mig er det vigtigt selv at kunne passe dyrene og markerne, med en målsætning om at kunne forsørge familien i en god og tryg dagligdag. Og med en drøm om at kunne hjælpe børnene med en opsparing, måske på en million.

At tilværelsen kan baseres på de kun 32 køer og de tilhørende 30 hektar jord tilskriver Anders Vang familiens gældfrie ejendom.

- Med generationsskiftet over 10 år lod jeg pengene stå i virksomheden, så jeg startede uden gæld. Lige nu er prisen på mælk og oksekød ganske god, men næste år går det atter nedad, ifølge prognoserne. Igen, fordi markedet oversvømmes af mælk, når priserne stiger.

Hjemmegående hustru

Med en årlig husstandsindkomst på under 400.000 kroner rangerer Anders Vang den som en lavindkomst. Det har familien, hvor hustruen Merete er hjemmegående, imidlertid både tilpasset privatforbruget og investeringerne efter.

- Hun har ikke arbejdet som social- og sundhedshjælper, siden vi - lidt uventet - fik den yngste. Her valgte hun at blive hjemme, og først nu har haft udearbejde i forbindelse med covid-19 vaccinationerne.

De to ældste børn er rejst hjemmefra. Bibi på 20 år læser til lærer, og Lean er i Nordjylland for at uddanne sig til landbrugsmaskinmekaniker. Theo på 14 er netop blevet konfirmeret, hvor gårdens Ferguson 35 med vogn agerede transport, og hvor faderen efter festen som vanligt måtte hjem for at fodre og malke.

B-menneske

Anders Vang passer køerne hver eneste dag året rundt. Kun ved særlige lejligheder afløser en nabo.

- Ferie bliver det ikke til. Og skal vi til familiefest eller anden komsammen, rykker jeg malkninger derefter, og om nødvendig malker en tredje gang den dag.

Hver dag indledes med morgenmad, inden rørmalkeanlægget sættes i gang ved halv otte-tiden.

- Jeg er B-menneske, men ikke mindst var det vigtigt at være samlet til morgenmad, mens børnene var små.

Aftenmalkning

Det samme gælder om eftermiddagen, hvor der hver dag er eftermiddagskaffe fra klokken 16 til 17. Derefter tager Anders Vang hul på fodringen af dyrene, og malkningen starter ved kvart i otte-tiden. Det tager en god times tid, inden han så normalt går ind til aftensmaden ved godt 21-tiden.

På spørgsmålet, om det så er tid til tv-nyhederne, lyder det fra den sydøstfynske kvægbruger:

- Det bruger vi ikke meget tid på, og savner det ikke. Vi har ingen tv-pakke, men Merete ser da DR-programmer på computeren. Og med alle de aviser, Fyns Amts Avis og landbrugsbladene, som I sender ud, går tiden, indtil det er sengetid.

Læs også