Fra robotter til malkestald og fra RDM til Jersey på godt en uge

Mathias Hedegaard skiftede på godt en uge alle de røde køer ud med Jersey på Enegaarde på Djursland. Samtidig skippede han de to malkerobotter og fik etableret en ny malkestald.

Solen skinner, og det er stadig lige så fantastisk at besøge Enegaarde i dag, som da Effektivt Landbrug lagde vejen forbi i april og besøgte Mathias Hedegaard, som er 29 år og har været selvstændig mælkeproducent på stedet siden sidste sommer.

Dengang var Dairymaster også på besøg for at kigge på laden, hvor der var småkalve. Her ville Mathias Hedegaard blandt andet etablere en malkestald og fjerne de to malkerobotter og robotrummet. Samtidig kunne laden give plads til et opstartshold i halm og dermed flere køer. Så kunne kalvene flytte over på den anden ejendom, der ligger samme sted, og som Mathias har ejet siden 2015.

- Helt tilbage fra inden jeg overtog, var planen, at robotterne skulle køre to-tre år mere, når jeg kom til, men der var så mange regninger, og jeg synes ikke, de fungerede. Jeg følte det var penge ud ad vinduet. Jeg fik en rigtig god snak med banken, som sagtens kunne se fornuften i at gøre noget nu. De fleste landmænd havde nok leaset to nye robotter i 10 år og så videre, men så skulle jeg give en stor leasingydelse i 10 år og hvad så derefter? Og samtidig ville jeg jo stadig ikke have fået et højere dækningsbidrag, forklarer Mathias, som tænker økonomi, i alt hvad han gør.

Valgte en malkestald

Samtidig var han måske inderst inde mere fortaler for en malkestald frem for malkerobotter.

- Jeg synes ikke robotterne gav mig den frihed, andre snakker om. Jeg brugte lige så meget tid ved dem, som hvis køerne skulle malkes i en malkestald. Og når jeg endelig var på vej i byen sammen med nogle kammerater om aftenen, så var der alarmer igen. Oven i det kan jeg rigtig godt lide at have køerne i hænderne to gange om dagen og er måske ikke så meget til teknik. Jeg vil have noget, hvor ingenting kan drille, for jeg ved godt, hvem der står med det den dag, der er noget der ikke virker, forklarer Mathias, som tog beslutningen om at skippe robotterne og indsætte en malkestald, som kom på plads for godt to måneder siden.

Stalden krævede mindre køer

Og det var det, der var planlagt til sommeren 2020.

- Men så fik jeg et godt tilbud, og så slog jeg til, fortæller Mathias, som nu også har skiftet alle de 125 røde køer ud med Jersey.

Mathias har altid elsket de røde køer, men staldforholdene, med en kostald fra 1999, egnede sig efterhånden bedre til mindre køer, hvorved beslutningen blev taget, men som noget, der først skulle komme nogle år ud i fremtiden.

Den unge mælkeproducents fokus er at optimere, i de rammer han har. Det er ikke muligt at bygge en ny kostald, da han har naboer og byen tættere på end de fleste, der bor på landet. Mange tæller både halve og hele kilometer til nærmeste nabo og ofte endnu længere ind til byen. Sådan er det ikke hos Mathias, her tæller man i meter, inden man rammer byen og et parcelhuskvarter.

Hårdt at komme af med de røde

Da Effektivt Landbrug besøgte Mathias Hedegaard i foråret, var han lidt nervøs for, om han overhovedet ville kunne komme af med de røde køer. Derfor gik tankerne også på at gøre en tredjedel klar til slagtning.

- Men så ringede Niels Jørgensen fra Dansk Jersey Eksport til mig. Han havde læst artiklen og stod også for kontakten til kreaturhandler Anders Rasmussen fra Borbjerg. Anders kunne faktisk afsætte alle de røde, som blev solgt til tre forskellige besætninger. 30 kom til en af mine kammerater, 30 til Holland og resten til Ribe. Men jeg må ærligt indrømme, at første dag de kom og hentede røde køer, der gjorde det av. Vi har jo været rigtig glade for dem, så derfor er jeg glad for, at en del af dem er endt ved min kammerat, fortæller Mathias, som stadig har lidt røde ungdyr gående fra 19 måneder og ned.

- Her tænker jeg enten at sælge dem lidt efter lidt som lavdrægtige eller hele flokken på en gang, siger Mathias.

Jerseyerne var nemme at finde

Også Niels Jørgensen fra Dansk Jersey Eksport gav grønt lys for, at han kunne finde fornuftige jerseydyr til Mathias.

Mathias har i alt indkøbt 170 jerseydyr fra fem forskellige besætninger.

- Jeg har et slip på otte måneder, fra de køer jeg har indkøbt har fået kalv, til de ungdyr jeg har købt begynder at få kalv, der skal jeg have købt enten nogle unge førstekalvskøer eller lavdrægtige kvier. Det tager vi til den tid, når jeg kender udskiftningsprocenten og så videre, siger Mathias.

Det krævede planlægning

At få det hele til at gå op med skift af både race og malkesystem samtidig har krævet planlægning. For de røde køer skulle ud, inden malkerobotterne blev taget ned, samtidig med at malkestalden skulle stå klar, inden jerseykøerne flyttede ind. Og derimellem skulle stalden også stå tom nogle dage og gøres ren og tilpasses til Jersey.

- Det har krævet planlægning, og det har i den grad krævet, at alle har holdt sig til planen. Men tingene har bare flasket sig, og alle har holdt, de aftaler vi har lavet, fortæller Mathias, som startede med den nye malkestald og en eftermiddagsmalkning af 90 jerseykøer, som på få timer havde indtaget den tomme rene stald.

En stald fyldt med genbrug

Malkestalden er købt brugt, en Dairymaster 2«12 swing over. Den kom i, hvad der minder om en container og er løftet ind i laden med en kran. Her forinden havde Mathias Hedegaard, medarbejdere, familien og vennerne banket gulvet op og støbt, så malkestalden kunne hejses ned på plads.

På hver side har Mathias Hedegaard og alle hans trofaste hjælpere stablet blokke for at afgrænse malkestalden og lagt et par måtter.

Hjælperteamet har bygget laden om fra at have huset småkalve til i dag at rumme en malkestald. Og på den anden side af en ny mur er et opstartshold i halm.

- Vi har stablet 2.000 blokke, så uden alle mine hjælpere havde det slet ikke kunnet lade sig gøre, fortæller Mathias Hedegaard.

Alt inventar er brugt lige på nær et par nye låger.

- Jeg har købt brugt inventar ved Staldmægleren og nye låger ved Dan Egteved, som inventaret i den gamle kostald også er fra. Så har jeg været i gemmerne og fundet noget gammelt inventar og forbi tidligere arbejdsgivere, som havde noget liggende. De var både glade for at komme af med det og for at kunne hjælpe, fortæller Mathias Hedegaard.

Opstartsholdet i den ene ende af laden har fået udendørs foderbord, og malkestalden har kostet 350.000 kroner.

- Det er ret tankevækkende. For malkestalden har kostet det samme, som jeg brugte i vedligeholdelsesomkostninger på robotterne om året – det er i hvert fald tæt på, fortæller Mathias.

Enegaarde

Der gik godt en uge fra første RDM-ko flyttede ud til sidste Jerseyko flyttede ind.

15, 16, 17. juni          De røde køer flytter ud

18-23. juni                 Kostalden vaskes ned, robotterne + robotrummet fjernes. Den nye malkestald sættes ind.

24. juni                       Den nye malkestald bliver taget i brug

24.-26. juni                Jerseykøerne flytter ind

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også