Overvejelser fra madrasser til kummer

Køernes liggekomfort kan optimeres på flere forskellige måder. En af dem er at grave sengebåsene ud og etablerer kummer. Her er der flere ting at tage højde for, blandt andet i stalde med rundskyl under spalterne.

Når man bygger nyt staldanlæg har man selv muligheden for at vælge hvilken type senge køerne skal hvile i og tilpasse gyllesystemet derefter. LMO oplever mange landmænd, som gerne vil forbedre sengebåsene i stalden og her er der flere muligheder og mange overvejelser at gøre sig.

Faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal fra LMO Byg ser helt overordnet fire forskellige muligheder for at renoverer sengebåsene.

Man kan lave en inventarløsning, hvor inventaret indstilles bedre, så koen får mere frihed. Man kan også udskifte de gamle madrasser med nye og bedre madrasser. Det kan også være en løsning at forlænge sengebåsene ved at nedbryde en væg eller etablerer kummer for eksempel med sand.

- Efterspørgslen lige nu går på – hvad nu hvis jeg har spalter i mine gangarealer og rundskyl i kanalerne. Hvad gør jeg så, spørger Anja Juul Freudendal.

Grav sengebåsene ud

Som hun ser det, har landmanden i stalde med slidte madrassengebåse og gangarealer med spaltegulv og rundskyl i kanalerne mulighed for at etablere kummer ved at sætte bagkant på sengebåsene eller grave sengebåsene ud.  

- Min anbefaling er fortsat at grave sengebåsene ud, dels for at koen kan komme op og ned ad båsen ubesværet, men også for at inventaret stadig passer i højden, lyder det.

Anja Juul Freudendal ser ikke de største udfordringer ved selve etableringen af kummerne, hvor landmanden allerede kender både fordele og ulemper, ved at gøre det på den ene måde frem for den anden.

Ikke beregnet til sand

Udfordringerne omhandler spalterne.

- Spalter er ikke en motorvej – eksisterende spalter er ikke beregnet til kørsel og tung trafik, som der vil komme, når sengebåsene skal fyldes med sand. Og hvad gør vi med rundskyl i kanalerne? Systemet er absolut ikke beregnet til sand. Vi bør derfor tage en vurdering af fordele og ulemper, inden vi vælger en løsning, siger Anja Juul Freudendal. Hun ser umiddelbart tre muligheder.

Man kan vælge at fortsætte med rundskyl og tage det arbejde der kommer med sand i kanalerne og samtidig håbe at spalterne holder til at blive kørt på. Eller også kan man sætte en skraber i kanalerne og igen krydse fingre for spalterne. Sidst er det en mulighed at fylde kanalerne op og sætte en skraber ind i stalden.

Rundskyl og spalter

Hvis der fortsættes med rundskyl og køres på eksisterende spalter:

- Denne løsning er på kort sigt den billigste, men vil betyde et stort arbejde med at tømme kanalerne. Derudover er der tanken omkring kørsel på eksisterende spalter, som ikke er beregnet til tung last og kørsel. De fleste spalter holder til at der bliver hentet en ko i stalden eller en enkel kørsel i ny og næ, men fast tung kørsel holder spalterne ikke til i længere tid. De vil revne på undersiden og armeringen i spalten vil blive frilagt og en nedbrydning vil starte. Det er svært at se med det blotte øje, specielt fordi det er på undersiden, men det vil betyde, at spalten en dag knækker uden varsel. Det er en stor risiko at løbe, vurderer Anja Juul Freudendal.

Vælges løsningen hvor kun sengebåsekummen etableres vil investeringen være på cirka 1.000-1.200 kroner pr bås. når entreprenøren står for arbejde.

Skraber i kanaler og spalter

Hvis der sættes skraber i kanalerne og køres på eksisterende spalter:

- Indsættelse af skraber i kanalerne stiller naturligvis krav til, at kanalerne hovedsageligt kører i lige træk under gangarealerne. Der skal etableres lukkede kanalvægge ved tværgange med videre. Måske er det muligt at benytte en eksisterende kanal som tværkanal? Måske skal der etableres en ny kanal udenfor bygningen, forklarer Anja Juul Freudendal.

Prisen for denne løsning afhænger meget af, hvor mange kanaler der er i stalden – og hvor mange kanalvægge der skal opsættes.

- Et groft overslag kan være en investering på cirka 100.000 - 120.000 kroner pr skrabergang, hvis der kan anvendes en eksisterende kanal til tværkanal, siger Anja Juul Freudendal.

Hertil skal etablering af sengebåsekumme på cirka 1.000-1.200 kroner pr bås lægges til for entreprenørarbejde.

- Denne løsning ændrer dog ikke på, at der fortsat køres på eksisterende spalter, konstaterer Anja Juul Freudendal.

Fast gulv

Hvis kanalerne fyldes op, og der etableres fast gulv:

- Den sikre løsning er at fylde kanalerne op og etablere et fast gulv. Det er den løsning som medfører mindst arbejde efterfølgende. Det er også den dyreste løsning. Ved denne løsning vil der dels være investeringen i at etablere kummen i båsen, men ligeledes opfyld. Et overslag på denne løsning vil pr. sengebåse være cirka 2.300-2.400 kroner til opfyld og etablering af gulv og reparation af kanal samt cirka 1.000-1.200 kroner til etablering af sengebåsekummen – igen hvis en entreprenør står for arbejdet, fortæller Anja Juul Freudendal.

Til denne investering skal der tillægges investering i et skraberanlæg. Det kan være en robotskraber til faste gulve eller det kan være et stationært anlæg. Igen alt afhængig af, hvor mange og hvor lange gange, der skal skrabes, vil der være en investering på omkring 75.000 kroner pr. gang, vurderer chefkonsulenten.

Kan det betale sig?

De fleste investeringer i velfærd kan betale sig, lyder det fra Anja Juul Freudendal, som forklarer at det kræver en vurdering i hvert enkelt tilfælde præcist, hvor stor en investering stalden kan bære.

Specielt omkring etablering af kummer i eksisterende stalde skal fordele og ulemper opstilles og sammenholdes. Alternativet kunne være investering i nye madrasser.

- Udgiften til ny madras varierer naturligvis alt efter hvilken type, der efterspørges, men som minimum, bør der ved sammenligning til sand i båsene, være tale om en investering på 1.400-1.800 kroner pr bås. Bemærk at priserne typisk er oplyst pr meter og her er prisen oplyst pr. bås. Hertil fordele og ulemper omkring levetid, arbejdsforbrug, skridsikkerhed og så videre, forklarer Anja Juul Freudendal. 

I en stald hvor der i forvejen er fast gulv kan løsningen med etablering af selve sengebåsekummen til en investering på cirka 1.000-1.200 kroner pr bås sammenholdes med investering i nye madrasser.

- Her vil der yderligere skulle drøftes arbejdsforbrug ved sand, løbende investering i sand og ikke mindst omrører/pumper med videre, men også fordele ved sand, som skridsikkerhed, renhed, blødhed og så videre, siger Anja Juul Freudendal.

Med på råd

- I stalde med spaltegulv og rundskyl skal vi for alvor i gang med regnestykket, for der skal madrasinvesteringen på 1.400-1.800 kroner sammenholdes med investeringen på 3.300-3.600 kroner pr bås. Det er en merpris på cirka 1.500 kroner og hertil skraberinvestering. Her skal drøftes levetid, fordele/ulemper, dyrlægeomkostning, forventet ydelsesstigning og så videre. Det er et samspil vi skal tage med jeres kvægkonsulent og dyrlæge, opfordrer Anja Juul Freudendal, som slår fast, at uanset hvilken løsning man vælger, vil koen altid foretrække en blødere og bedre sengebås.

teba

Læs også