Danske Vandværker er på vej mod Minkgate 2.0

Af Ulrik Lunden, formand for Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Vandværkerne erkender nu , at der er et juridisk problem, og alligevel kører Danske Vandværker over for rødt.

Det svarer til at fortsætte med at nedlægge minkerhvervet, selvom man ved der mangler lovhjemmel.

Når Danske Vandværker erkender, at den nuværende regulering strider mod EU's Traktatfæstede statsstøtteregler, som kan tvinge uskyldige landmænd i knæ, forlanger FFBG, at et helt landbrug bakker op med krav om stop for flere afståelser af dyrkningsrettigheder under »frivillig« tvang.

FFBG har påpeget problemet i over et år, så det er overhovedet ikke rettidigt fra Danske Vandværker først at erkende problemet nu. Desuden forsøger Danske Vandværker at nedtone problemet, og fra FFBG's side må vi bare bede om en selvskyldnergaranti for, at Dansk Vandværker vil dække landmændene.

Fagligt er det heller intet belæg for, at landbrugets dyrkningsflade forurener grundvandet - det er fortidens synder og punktforureninger fra bl.a. jernbaner, tusindvis af sivende lossepladser og lovligt nedgravede kemikalier og sprøjtegift fra 50'erne frem til midten af 70´erne mv. der findes i grundvandet.

Alle pesticider til brug i landbruget i Danmark i dag skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet med afprøvning på seks repræsentative forsøgsmarker. Det er et ufravigeligt krav, at pesticider er biologisk nedbrudt inden de forlader rodzonen. Det er beskæmmende, hvordan interesseorganisationer som DN, medier og venstrefløjens politikere med frygt og følelser manipulerer befolkningen.

Vi arbejder på at udbrede fakta og videnskab om grundvandet og kæmper utrætteligt videre trods konstant modstand og hetz mod landbruget.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også