ESG og ESGreen Tool er to vidt forskellige ting

ESGreen Tool fra Seges er ikke egnet til at opfylde ESG-kravene, mener formanden for BL. Han mener, at det kun fokuserer på klimaudledning og er en kompliceret model, der ikke giver landmænd mulighed for at forstå beregningerne.

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev 

ESG er et nyt krav fra EU, som vi landmænd skal forholde os til og ikke kan komme udenom. Det er et krav om bæredygtigheds-rapportering, vi vil møde igennem banker og andre samarbejdspartnere – og som det nu gælder om at lave så enkelt som muligt og på en måde, så landmanden også godskrives for de positive sider af miljø- og klimaregnskabet. 

ESG er en investering i din virksomheds fremtid og kan være med til at fortælle den gode historie om dansk landbrug. ESG er IKKE det samme som ESGreen Tool. Det er værd at være meget opmærksom på.  

ESG kan anvendes som et konstruktivt og systematiserende ledelsesværktøj for landmanden og som rapportering til bankerne.  

Det omhandler tre punkter: 

E: Environment/miljøforhold med fokus på både klimaoptag og udledning, på miljø, natur og biodiversitet, vand- og luftkvalitet.  

S: Social/sociale forhold som dyrevelfærd, arbejdsforhold, arbejdsmiljø og socialt ansvar.  

G: Government/ledelsesforhold, dvs. virksomhedsledelse, love og regler etc. 

At lave en rapport med disse punkter i en ESG-ledelsesrapport er et godt styringsredskab for virksomheden. 

I begyndelsen kan den være kortfattet for derefter at blive foldet mere ud, efterhånden som den enkelte landmand bliver fortrolig med værktøjet. 

Bæredygtigt Landbrug vil udarbejde en skabelon, som landmanden kan udfylde selv – eller få hjælp til, alt efter temperament og behov. 

Bæredygtigt Landbrugs krav til en ESG-ledelsesrapport er, at den skal være et enkelt og effektivt strategisk ledelsesværkstøj, hvor landmanden skal kunne vise individuelle resultater og selv kunne indrapportere. Den skal naturligvis leve op til EU’s krav.  

Unødigt kompliceret

De krav opfylder ESGreen Tool fra Seges slet ikke. Det er nemlig alene en forsimplet klimaberegner, der udelukkende går på udledning. Det er samtidig en unødigt kompliceret model, der udregner et enkelt tal for landmandens udledning – uden at landmanden har mulighed for at gennemskue hvordan eller hvorfor. Det er denne model, som også L&F markedsfører.

Bæredygtigt Landbrug har ovenikøbet konstateret, at ESGreen Tool i flere situationer opgør tingene på en uhensigtsmæssig måde, blandt andet ved kalkning af jord, udbytternes betydning, vådlægning, korrekt dræning, anvendelse af eks. Vizura, managementbetydningen, CO2-effekten ved at sælge halm til varmeværker kontra nedpløjning samt omkring biogas. Det kan landmanden simpelthen ikke være tjent med. 

Allerede nu har de miljøøkonomiske vismænd, hvis eneste løsning på klimaudfordringen er en afgift, hentet inspiration til en sådan afgift hos ESGreen Tool.  

Det tager Bæredygtigt Landbrug også afstand fra. 

Bæredygtigt Landbrug arbejder derfor på vores egen model, som landmanden vil kunne benytte, og som vil blive tilgængelig primo 2023. Det sker i samarbejde med både finansielle partnere, andelsselskaber og samarbejdspartnere udenfor landbruget.  

Værktøjer til landmanden skal være enkle, brugbare og dækkende - og tage hensyn til både plusser og minusser i landmandens miljø- og klimaregnskab. 
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også