Optimisme forud for majshøsten

En god vækstsæson, flere majsvarmeenheder end normalt og udviklingen i marken peger på gode udbytter og en lidt tidligere majshøst. Det vurderer planteavlskonsulent i Agri Nord, Martin Ringsing.

Alt peger i retning af, at majshøsten starter lidt tidligere end normalt i år.

- De tidligste marker vil nok være klar allerede 20.-25. september, og det er lidt før end nor-malt. Vi plejer at høste majsen fra omkring 1. oktober, siger Martin Ringsing, der er grovfoderekspert og planteavlskonsulent i Agri Nord.

Men majsen vokser selvfølgelig stadig, og noget, der kan ændre billedet, er pludselig natte-frost.

- Vi vil gerne have sol, masser af sol, men ingen frost. Frost standser væksten og koster ud-bytte og kvalitet, siger konsulenten.

Flotte udbytter i vente

Betingelserne for majsen har generelt set været gode henover vækstsæsonen.

- Maj var kold, men den var heldigvis tør, så majsen fik en fornuftig start, fortæller Martin Ringsing.

I juni kom varmen, som fik majsplanterne til at eksplodere.

- Det gav os nogle robuste planter, som kunne modstå kulden i juli, og det var perfekt for majsen, da varmen kom tilbage i august, fortæller konsulenten.

Det rette høsttidspunkt betaler sig

Martin Ringsing opfordrer landmændene til at være helt sikre på, hvornår det optimale høsttidspunkt er. Det er, når majsen har en tørstofprocent på mellem 30 og 34.

Det kan man ikke vurdere ud fra, hvornår naboen begynder at høste.

- Der er stor forskel fra mark til mark, blandt andet afhængigt af sort, forfrugt og såtidspunkt, siger Martin Ringsing.

Det optimale høsttidspunkt kan derimod nøjagtigt fastslås ved at få taget en planteanalyse.

- Hvis majsen tages for tidligt, risikerer man saftafløb, hvor en stor del af energien simpelthen løber ud af stakken, og tager man majsen for sent, er den svær at ensilere optimalt, og der er risiko for mug og ringere foderoptagelse. I begge tilfælde er der store værdier på spil, siger konsulenten.

Digital overvågning af høsttidspunktet

Et andet værktøj, der kan bruges til at bestemme det optimale høsttidspunkt, er Crop Manager. Det er et  digitalt redskab der ud fra sort, såtidspunkt, vejrdata med mere beregner tørstofpro-centen.

- Det er et spændende og relativt nyt værktøj, der nu kører på tredje sæson, siger Martin Ringsing.

Men uanset analyser og data så er det nødvendigt at gå ud i sin mark fysisk og vurdere, hvor-når der skal høstes.

Man kan også tage til Agri Nords majsdemo den 15. september på Ladelundsvej 9, 9610 Nørager kl. 10.30. Her er der gennemgang af sorterne, friske analyser der viser tørstofprocent, demonstration af rækkesåning af græsefterafgrøder og meget mere.

hka

Læs også