Afgrødepriserne følger igen olieprisen

Med de store udsving vi har set i olieprisen i både opadgående og nedadgående retning i denne uge, har vi fået et bevis på, at olieprisen stadig kan påvirke prisudviklingen i hele afgrødekomplekset. Efter en kraftig stigning ved ugens begyndelse falder olieprisen igen tilbage hen mod ugens afslutning og det trækker især de olierelaterede afgrødepriser med ned.

Nu taler man om, at guld er råvaremarkedets Konge. Hvis guld er råvaremarkedets konge, så må vi samtidig kalde råolie for råvaremarkedets dronning. Før i tiden og her snakker vi for 10 til 20 år siden, sagde man at udviklingen i olieprisen var en afgørende faktor for udviklingen i hele afgrødekomplekset. Denne sammenhæng har dog været en anelse svær at få øje på gennem de sidste 5 til 6 år. Alligevel har vi i denne uge fået et bevis på, at det fortsat er tilfældet. Det vil sige, at udviklingen i prisen for mineralolie fortsat kan slå tonen an for ikke kun priserne for olierelaterede afgrøder, men til dels også for kornpriserne.

En høj oliepris vil trække afgrødepriserne op

Forklaringen er, at når olieprisen ligger højt, så vil der være en tendens til, at afgrøder så som oliefrø og majs vil blive økonomisk lukrative til produktion af ethanol og biobrændstof og dermed lukrative alternativer til mineralolie. Nu har olieprisen dog handlet forholdsvist lavt de seneste år, efter den kraftige nedtur, der satte ind for olieprisen tilbage i 2014. Det har betydet, at der ikke har været så stort et fokus på brug af afgrøder i produktionen af biobrændsel.

Men med weekendens droneangreb mod saudiarabiske olieanlæg, foretog olieprisen pludseligt et overraskende og historisk stort hop op ved ugens begyndelse. Her steg olieprisen således på få minutter med næsten 20 procent, da der blev åbnet op for handel med olie på råvarebørser verden over natten fra søndag til mandag. Den pludselige og kraftige olieprisstigning gav genlyd på afgrødemarkedet, hvor afgrødepriserne over en bred kam også påbegyndte ugen i plus. Her var det naturligvis især de olierelaterede afgrøder, der blev påvirket i positiv retning af olieprisens historiske og vel nærmest hysteriske stigning på meget få minutter.

Situationen er under kontrol

Dog fik Saudi Arabien hurtigt kontrol over situationen og en officiel udmelding fra Saudi Arabien indikerer, at angrebene ikke får så store konsekvenser for landets olieproduktion, som det i første omgang var antaget. Derfor falder olieprisen igen tilbage her frem mod ugens afslutning. Det påvirker naturligvis også afgrødepriserne, der følger med olieprisen lidt nedad.

Igen er det dog mest de olierelaterede afgrødepriser der reagerer i sympati med udviklingen i prisen for mineralolie. Her i Europa er der således den europæiske rapsfrø der er mest påvirket af de store udsving, som vi i denne uge har oplevet i olieprisen og i USA er det især sojakomplekset, der rykker med olieprisen i både opadgående og nedadgående retning.

Hvordan reagerer USA og Saudi Arabien?

Hvorvidt olieprisen skal stige igen, kommer an på hvad reaktionen bliver fra USA`s og Saudi Arabiens side. Ifølge den amerikanske præsident Donald Trump, så er det med største sandsynlighed Iran, der står bag weekendens droneangreb mod olieanlæggene i Saudi Arabien. Skulle det gå hen og blive til et modsvar med et koordineret angreb fra USA og Saudi Arabien mod Iran, så er det klart, at uroen i Mellemøsten vil tage til og det vil i givet fald også kunne trække olieprisen og måske endda også afgrødepriserne op.

Rent teknisk ser jeg ikke tegn på at olieprisen skal meget længere ned fra aktuelt niveau og derfor ser jeg det fortsat, som et lukrativt prisleje for langsigtet indkøb af olie. Hvor kraftigt og hvor meget olieprisen så skal op i den kommende tid og hvorvidt det kan få en prispositiv indvirkning på afgrødekomplekset må tiden vise. Afgørelsen for udfaldet af denne hypotese virker lige nu til at ligge i Donald Trumps hænder.

Læs også