bannerPos

Merrild i skarp kritik efter ny fejl af universitet

Det kan ikke nytte noget, at der opstår fejl i den service, som Aarhus Universitet leverer til blandt andet Landbrugsstyrelsen, mener Martin Merrild.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
11-02-2020 13:54
Der mangler kvalitet i den miljøfaglige rådgivning fra Aarhus Universit til politikerne og myndighederne, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Mandag kom det frem, at det potentialekort for minivådområder, som Aarhus Universitet havde udarbejdet for Landbrugsstyrelsen, havde flere fejl og mangler.

Flere sideådale var ikke omfattet af potentialekortet, og samtidig er styrelsen blevet opmærksom på, at minivådområder, der anlægges på kulstofrige jorder, kan have udfordringer med at levere den beregnede effekt over tid, samt påvirke mulighederne for fremtidige klimaprojekter.

Enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen har kritiseret det mangelfulde datagrundlag, som kortet for styrelsens sagsbehandling bygger på, og lignende toner lyder er fra formand i Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Han notere sig, at det ikke er første gang, der er fejl i myndighedsbetjeningen fra Aarhus Universitet.

- De seneste uger er vi blevet præsenteret for fire alvorlige fejl fra Aarhus Universitet, som efterlader både myndigheder, politikere og danske landmænd på herrens mark. Det gælder fejl i kortet over lavbundsjorde, fejl i beregning af referenceåret for kvælstofsreduktionsmål, fejl i målinger af kvælstofsudledningen og nu også fejl i kortet over hvor minivådområder bør placeres,.siger Martin Merrild og fortsætter:

- Vi kan ikke være tjent med, at man laver fejl i det faglige grundlag gang på gang. Det er vist tid til en timeout og overvejelser om, hvordan vi får en helt anden kvalitet i den miljøfaglige rådgivning af myndigheder og politikere.

Ansøgningsrunden for minivådområder i 2020 starter i slutningen af februar måned. Men det forventes først, at universitet kan være klar med et nyt potentialekort næste år. I mellemtiden opfordrer Landbrugsstyrelsen til, at kommuner, oplandskonsulenter og landmænd går sammen og koordinerer placeringen af minivådområder ud fra deres lokale viden, inden de sender en ansøgning om at anlægge et minivådområde til Landbrugsstyrelsen.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next