Ud på flisen

Fødevareministeren og medlemmer af Folketingets miljø- og fødevareudvalg var forleden i Ryslinge for at studere et minivådområde med flismatrice.

Det kan rent faktisk lade sig gøre at gå på vandet. I hvert fald når der er tale om et minivådområde med flismatrice – det vil sige, at bassinet er fyldt med flis eller anden biomasse, som effektivt forvandler kvælstof fra drænvandet, som minivådområdet får tilført, til atmosfærisk kvælstof til gavn for planter og dyr.

I forbindelse med en studietur til Fyn i forrige uge for Folketingets miljø- og fødevareudvalg havde Erling Bonnesen (V) foreslået sine udvalgskolleger, at de burde en tur ud i virkeligheden for at studere et af de mange kommende minivådområder, der skal etableres for at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Folketingsmedlemmerne var meget tilfredse med, hvad de så, da de i bogstavelig forstand gik en tur på filtermatricen på det første fynske anlæg af den slags, som er anlagt på gården Højvang ved Ryslinge.

 

Flere med

Blandt deltagerne i studieturen var også fødevareminister Mogens Jensen (S):

- Det er første gang, jeg oplever et såkaldt anlæg i virkeligheden. Minivådområder er et rigtig godt virkemiddel i bestræbelserne på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor effektivt. Derfor skal vi have endnu flere landmænd med. Og som vi har set og hørt her i dag, giver det god effekt, og ejerne er godt tilfredse med tiltaget.

Derfor udtrykker ministeren da også tilfredshed med den enorme interesse, som landbruget udviser, og han lover at gøre alt for, at der vil være tilskudskroner nok til alle ansøgninger, som vil komme i den runde, der starter inden længe (ny ansøgningsrunde indledes 28. februar, red.).

 

Bump på vejen

Mogens Jensen erkender, at starten på ordningen ikke har været uden bump på vejen.

- Det har alle lært af, og derfor er jeg overbevist om, at næste periode vil gå langt mere smertefrit, blandt andet med en bedre afsynings- og kontrolform, og med mere rådgivning i hele fasen. Vi vil i hvert fald fra ministeriets side stille alle ressourcer ind for, at det bliver så lempeligt og attraktivt som muligt at etablere nye anlæg.

 

Tilladelse tog et år

Centrovice-formand Torben L. Povlsen var tilfreds med at kunne vise anlægget på Højvang hos gårdejer Per Nordtorp frem for delegationen, der for de flestes vedkommende aldrig før havde set et minivådområde i funktion.

- De vil gerne have en hurtig handling fra os landmænd, men de fik vistnok forståelse for, at det tager tid, fra en ansøgning er sendt, til anlægget står klar til at rense drænvandet, fornemmede den fynske landboforeningsformand, som på sine egne jorde har et matriceanlæg undervejs.

- Jeg ansøgte i april forrige år, og troede tilladelsen ville være på plads om sommeren. Den fik jeg først i februar året efter, så det tog et år. Alt efter vejrliget regner jeg så med, at gravemaskinerne kan gå i gang her til sommer.

Minivådområder

● Minivådområder er et af de frivillige virkemidler i Landbrugspakken. Andre kollektive virkemidler er større vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter

● Landbrugsstyrelsen vurderer, at der skal etableres over 1.000 minivådområder i landet, hvis kvælstofudledningen gennem kollektive virkemidler skal i mål

● I 2018 ansøgte omkring 40 landmænd om at etablere et minivådområde. Sidste år indløb der 338 ansøgninger, og staten afsatte i alt 193,1 millioner kroner til indsatsen (der er 100 procent tilskud til etableringsomkostningerne)

● Årets ansøgningsrunde for minivådområder indledes 28. februar 2020

 

 

Læs også