Dramatisk dag i Minkkommissionen

I fredags blev der for første gang gengivet notater taget under det afgørende regeringsmøde om aflivning af mink, da Magnus Heunicke blev afhørt af Minkkommissionen.

Hvad skete der helt konkret, da regeringens Koordineringsudvalg den 3. november 2020 valgte at samtlige mink i Danmark inklusive avlsdyr skulle aflives?

Det har været ganske sparsomt med oplysninger om mødet, så det var noget af en bombe, der sprang fredag i Minkkommisionen, da det kom frem, at sundhedsminister Magnus Heunicke havde udleveret en pakke med blandt andet personlige notater fra det pågældende møde.

Udspørgeren i Minkkommissionen, advokat Jakob Lund Poulsen, var mildest talt noget forundret over timingen i udleveringen af noterne.

- I bliver bedt om at udlevere alt relevant materiale, da granskningskommissionen bliver nedsat. Alligevel får vi først for få dage siden de her noter, sagde Jakob Lund Poulsen ifølte TV2.

- Ja, 13 sider. Vi vurderede, at det ville være relevant, svarede Magnus Heunicke.

- Ja, så sandelig. Det ville også have været relevant, da vi afhørte Mogens Jensen, ikke, lød det fra advokaten.

Magnus Heunicke forklarede under sin afhøring, at han ikke har været involveret i, hvilke dokumenter, der er blevet sendt til Minkkommissionen fra Sundhedsministeriet.

Mette Frederiksen-beslutning

Og trods protester fra flere vidners bisiddere, der var utilfredse med, at de ikke havde haft tid til at sætte sig ind i materialet, læste Heunicke op fra sine 13 sider med notater fra det så omtalte møde.

Ifølge noterne besluttede statsminister Mette Frederiksen midtvejs i mødet, at alle mink i Danmark skulle aflives, men at der ikke skulle være et forbud mod minkavl i Danmark i al evighed.

- Vi opfatter det som om, at hun konkluderer midt på mødet. Jeg tror også, der findes sms'er, hvor vi melder tilbage til vores system, at der er truffet beslutning, forklarede Magnus Heunicke i sin afhøring ifølge DR Nyheder.

Beslutningen blev truffet, efter at statsministeren på forskellig vis, fire gange, havde spurgt, om det var nødvendigt at skulle aflive alle mink i Danmark, og havde fået at vide af sundhedsmyndighederne, at det var det.

Til gengæld var spørgsmålet om lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet ikke nævnt nogle steder i noterne, og Magnus Heunicke holdt i sin afhøring fast i, at det ikke blev drøftet. Præcist som det flere gange er blevet fremført under afhøringerne.

Timing forundrer professor

Regeringen har flere gange i sagen være blevet beskyldt for ikke at samarbejde på tilstrækkelig vis med Minkkommissionen. Blandt andet i sagen om slettede sms’er, samt den forsinkede udlevering af politiundersøgelser af mobiltelefoner. Desuden har relevante personer i sagen i visse tilfælde ikke svaret tilbage på henvendelser fra Kommissionen.

Og Frederik Waage, professor i statsret ved Syddansk Universitet, er forundret over, hvorfor notaterne, som Heunicke læste op for Kommissionen fredag, først er kommet frem nu.

- Man må undre sig over, at Magnus Heunicke først nu overgiver disse dokumenter til kommissionen. Det har jo været noget af et puslespil for kommission at få kortlagt, hvad der sket på mødet i koordinationsudvalget den 3. november 2020, og det havde utvivlsomt været nyttigt for dem, hvis de havde haft et så udførligt 13-siders håndskrevet referat at tage udgangspunkt i, siger Frederik Waage til dagbladet Berlingske.

Efter fredagens afhøring blev Magnus Heunicke spurgt ind til timingen i hans udlevering af notaterne, men så brød hans bisidder, advokat Jonas Christoffersen ind.

- Det er mig, der har rådgivet ham til, hvordan det skulle foregå. Selvfølgelig er det relevant, derfor sender vi det også over nu, op til hans afhøring, så han kan støtte sig til notaterne under afhøringen, sagde Jonas Christoffersen.

Samtidig lød det fredag, at de relevante kilder ikke var blevet bedt om at tilsende personlige dokumenter til Minkkommissionen, og det var grunden til, at de nye oplysninger ikke var blevet sendt i første omgang.

De nye oplysninger betyder ifølge DR Nyheder, at Heunicke og muligvis også andre skal genafhøres. Det vil i givet fald først finde sted efter nytår.

Læs også