Noter Nord uge 10-2022

Årets planteværnsbog er kommet på gaden

Den årlige udgave af »Vejledning i planteværn« er færdigtrykt, og man kan nu således blive helt opdateret med mulighederne for professionel plantebeskyttelse.

Håndbogen er især målrettet landmænd, planteavlskonsulenter og gartnere, men er også tiltænkt greenkeepere, skovbrugere, landbrugslærere og alle andre, der beskæftiger sig med planter og planteværn.

Den dækker derfor planteværnsmidler til landbrugsafgrøder, frugt, bær, frilandsgrønsager, prydplanter, væksthuse, planteskoler, golfbaner, rekreative arealer, skove, læhegn og juletræer.

»Vejledning i planteværn« er skrevet af medarbejdere fra Aarhus Universitet, Seges Innovation og HortiAdvice A/S. Håndbogen er på 514 sider, og prisen er 399 kroner inklusive moms plus forsendelse.

Hvis man tegner abonnement på håndbogen, vil man modtage et trykfrisk eksemplar af bogen hvert år i februar, når bogen udkommer.

Stærkt halvårsresultat i DLF

Koncernomsætningen i DLF er steget 11,6 procent i perioden sammenlignet med året før. Det dækker over en omsætningsvækst på 12,2 procent i foder- og plænefrøaktiviteterne, mens omsætningen i roe- og grøntsagsfrøaktiviteterne er steget med 5,3 procent. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Stigningen i koncernomsætningen skyldes således især, at det har været muligt at opnå højere priser i markedet for foder og plænefrø. Fremgangen i roe- og grøntsagsfrøaktiviteterne kan henføres til sukkerroe- og kartoffelaktiviteterne.

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over en god start på sæsonen 2021/22:

-Vi har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for første halvår af 2021/22, der har overgået vores forventninger, og det er især det nordamerikanske marked, der har overrasket os. Frøhøsten 2021 i Nordamerika var væsentligt dårligere end normalt på grund af en usædvanlig lang tørkeperiode i vækstsæsonen, og det har markedspriserne reageret på. Vi ser for øjeblikket nordamerikanske priser, der har nået et historisk højt niveau.

FRDK forventer fremgang og vækst

Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK) forventer fremgang i de kommende år. Det fortalte formand Henrik Terp, da han aflagde beretning ved foreningens årlige generalforsamling, der blev afholdt på Dalum Landbrugsskole med 120 deltagere.

1.000 medlemmer indenfor tre år – gerne flere og gerne før. Det er et af målene i den strategi, FRDK har lagt frem mod 2025, oplyser de i en pressemeddelelse.

Vækst i antal medlemmer er blot et af syv fokusområder, foreningen vil arbejde frem mod. Udover medlemstiltag satser foreningen blandt andet også på at være den forening, der har den største viden om pløjefri dyrkning og conservation agriculture, og at udbygge accepten af, at landbruget er en del af løsningen med hensyn til klima og biodiversitet med mere.

Målene i strategien er mulige at opnå, fordi foreningen har et særdeles stærkt udgangspunkt, mener formanden.

- Jeg er ikke i tvivl om, at fremtidens landbrug er pløjefrit. Dét, vi står for, er efterspurgt af forbrugere, politikere og af landmænd. Vi kan levere på områder som klima, miljø og biodiversitet, og for landmanden måske nok så vigtigt på økonomien, sagde han.

Højere niveau af mykotoksiner

Mykotoksin-relaterede trusler mod animalsk produktion er fortsat høje sammenlignet med sidste år. Det viser den årlige undersøgelse for mykotosiner fra ingredienskoncernen DSM.

Globalt var det gennemsnitlige risikoniveau 62 procent, hvilket betyder, at næsten to tredjedele af prøverne havde mindst ét mykotoksin over anbefalede niveauer. På regional basis varierede de beregnede risikoniveauer fra moderate 44 procent i hele Europa til høje 79 procent i Asien. Det skriver DSM i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er baseret på 112.000 analyser, der er udført på flere end 24.000 prøver af foderingredienser indsamlet fra 75 lande i 2021.

- Mykotoksiner kompromitterer dyresundheden og tarmens integritet, hvilket øger sandsynligheden for lavere sundhedsstatus, dårlig ydeevne og ineffektiv brug af ressourcer. At have et klart og præcist overblik over foderforurenende stoffer gør det muligt for industrien at træffe passende modforanstaltninger og forbedre rentabiliteten, dyresundheden, velfærden og bæredygtigheden, siger Anneliese Mueller, Product Manager Mycotoxins, DSM Animal Nutrition and Health og fastslår:

- Ser man på de seneste resultater, vil det være klogt for producenter overalt at overvåge råvarer og foder for mykotoksinforurening og at have et robust program til styring af mykotoksinrisikoen.

Nyt middel til bekæmpelse af blodmider

Jorenku har udviklet det nye produkt Pestinol, som dræber blodmider på cirke et døgn uden at påvirke fjerkræet.

Pestinol er et flydende bekæmpelsesmiddel, som sprøjtes på blodmidernes skjulesteder.  Efter cirka ét døgn ses tydelige resultater og den fulde effekt efter tre dage, oplyser virksomheden bag.

Fordi midlet er ufarligt for mennesker og dyr, kan fjerkræet opholde sig i stalden under behandlingen, hvilket gør det til ikke blot et effektivt, men også unikt og skånsomt produkt.

- Pestinol kan potentielt revolutionere bekæmpelsen af blodmider, fordi produktet er så effektivt. Vi har testet produktet i flere besætninger med samme resultat hver gang – efter cirka et døgn er blodmiderne døde og angrebet overstået, siger Johnni Pedersen, CEO hos Jorenku A/S.

Produktet blev officielt lanceret i i februar i forbindelse med Fjerkrækongressen arrangeret af L&F Fjerkræ.

Klimarådet revser regeringen

Selv om der har været en betydelig fremdrift mod opfyldelse af 70-procentsmålet i 2030, vurderer Klimarådet overordnet set, at regeringens klimaindsats endnu ikke anskueliggør, at man vil kunne nå målet.

Det skriver Klimarådet i sin årlige statusrapport. Ifølge rådet er der fortsat et reduktionsbehov på 10 millioner CO2-ækvivalenter, der endnu ikke er fremlagt tilstrækkeligt konkretiserede strategier eller udspil til virkemidler for.

- Regeringen er kommet langt i sin indsats, men det er ikke ensbetydende med, at det er tydeligt, hvordan de sidste reduktioner skal findes. Vi mangler stadig at se, hvordan regeringen vil gå resten af vejen til 70-procentsmålet ved, at den viser, hvilke konkrete initiativer der skal få os i mål, siger formand for Klimarådet, Peter Møllgaard.

For at nå klimamålet anbefaler Klimarådet, at der indføres en generel drivhusgasafgift, og regeringen bør allerede nu melde dette ud sammen med et niveau for afgiften i 2030, skriver Altinget.

Arla udbetaler 207 millioner euro til ejere

Arlas repræsentantskab har godkendt bestyrelsens forslag om at udbetale 1,62 eurocent pr. kg mælk i efterbetaling til andelshaverne, svarende til i alt 207 millioner euro inklusiv renter af individuel konsolidering.

I en kommentar til godkendelsen af forslaget udtaler formand Jan Toft Nørgaard:

- Som et andelsselskab er vi glade for at kunne støtte vores landmænd i disse tider, hvor de er udfordrede af prisstigninger og den generelle inflation, ved at tage udgangspunkt i vores nye konsolideringspolitik om at returnere en større del af årets resultat til landmændene og give os mulighed for at udvikle og fremtidssikre vores gårde.

Efterbetalingen udbetales til landmændene i marts.

Ny bog sætter fokus på vandingsmaskinens historie

Museumsdirektør John Rendboe har skrevet en bog om vandingsmaskinens opfindelse og udvikling i det danske landbrug – fra den lokale smed til de store producenter.

Bogen, der hedder »Uden vand, intet liv – kreativitet, virketrang og produktudvikling«, beretter historien om de danske producenter af vandingsanlæg, vandingsmaskiner og pumper til markvanding.

- Her er tale om mennesker, der har kastet sig ud i produktion af et produkt med store muligheder. Innovation var ikke noget, der skulle implementeres langsomt efter alle kunstens regler. Man tog en chance, når den bød sig. Smeden spillede en bærende rolle i denne udvikling, lyder det fra forlaget Historia i en pressemeddelelse.

Bogen er på 300 sider.

EU godkender det metanreducerende foderadditiv Bovaer

EU-Kommissionen har godkendt, at foderadditivet Bovaer, der produceres af DSM, må sælges i EU-landene.

Efter optagelse af produktet i EU-registret er det første gang, et fodertilsætningsstof, der er godkendt i EU til metanreduktion, kan markedsføres. Dette markerer en væsentlig milepæl for DSM og for hele mejerisektoren. Det skriver DSM i en pressemeddelelse.

Enterisk metan fra malkekøer er ansvarlig for op til 60 procent af de globale drivhusgasemissioner fra mælkeproduktion. Foderadditivet Bovaer fra DSM reducerer konsekvent disse metanemissioner med omkring 30 procent.

EU-markedsgodkendelsen repræsenterer derfor et banebrydende skridt mod mere bæredygtig mælkeproduktion, der giver landmænd, mejeriselskaber og detailhandlere et pålideligt og sikkert produkt med dokumenteret effektivitet, som vil sænke mejeriernes CO2-fodaftryk væsentligt. Og i sidste ende giver det forbrugeren mulighed for at købe bæredygtige mejeriprodukter, fastslår DSM.

Læs også