Noter Nord uge 34-2022

Fodringsdag i Herning

Programmet er lagt for Fodringsdagen 2022, som finder sted tirsdag den 30. august i Herning. Og her er protein et af de helt store emner. Der bliver blandt andet kigget på proteinniveau til malkekøer og ungdyr, og kigget nærmere på nye forsøg med protein til ungdyr.

Der vil også blive dykket ned i de ikke-essentielle aminosyre, som har stor betydning for mælkeproduktionen i tidlig laktation. Og så vil der blive sat fokus på fasefodring med protein.

Der vil blive kigget ind i fremtiden i indlæg om græspulp. Her kan deltagerne se frem til at høre om emnet som en måske løsning på forsuring til økologiske malkekøer. Og generelt om anvendelse af græspulp til malkekvæg. Som de seneste år vil der selvfølgelig også blive snakket om økonomien i dyrkningen af danske proteinafgrøder.

I år har også mineraler og vitaminer fået en plads i programmet, mens metan også kommer til at fylde en del af programmet. Blandt andet med et indlæg om Stof X, som kan reducere køernes metanudledning uden en forringelse af mælkeproduktionen eller fodereffektivteten.

Fodringsdagen i Herning arrangeres i et samarbejde mellem Seges, Aarhus- og Københavns Universitet.

En million færre grise i Danmark

Antallet af grise i danske stalde er faldet betydeligt det seneste års tid, viser tal fra Danmarks Statistik.

Tal fra juli viser, at der nu samlet set er 12,2 millioner grise i Danmark, og det er knapt en million færre end sidste år, eller mere præcist 991.000 grise.

Det er den dårlige driftsøkonomi hos griseproducenterne, der ifølge Danmarks Statistik er årsag til den betydelige nedgang. 

- Set i lyset af de store underskud i branchen er det på ingen måde overraskende, at bestanden af grise falder så hurtigt. Det helt store problem er, at vores toneangivende slagteriselskab, Danish Crown, ikke leverer en betaling for grisene, der kan dække vores omkostninger, siger Jeppe Bloch Nielsen, formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter til Finans.dk.

Ifølge Finans.dk har griseproducenterne i årets første 27 uger i gennemsnit haft et tab på cirka 2,70 kroner pr. kg produceret grisekød. Det svarer til et samlet tab på over 90 millioner kroner om ugen. 

Hvem vinder Landdistriktsprisen?

Den 31. oktober bliver vinderen af Landdistriktsprisen 2022 kåret. Det sker ved årets Landdistriktskonference, hvor indenrigs- og boligminister Christian Raaberg Madsen udpeger vinderen.

- Overalt i Danmark har vi ildsjæle og fællesskaber, der arbejder for at bevare og udvikle deres lokalsamfund. Det er mennesker, der tager ansvar og knokler for at præge udviklingen i deres lokalområde. Det er Danmark, når det er bedst. Det er dem, jeg glæder mig mest til at hylde, når jeg for første gang skal uddele Landdistriktsprisen, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Alle har mulighed for at indstille enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte et lokalsamfund. Tilmelding kan ske via e-mail: simfre@bpst.dk senest 3. oktober med kontaktoplysninger og en motivation for indstillingen.

Præmien er i år 15.000 kroner til vinderen af Landdistriktsprisen, 10.000 kroner til andenpladsen og 5.000 kroner til tredjepladsen.

Fire landbrugsnavne er optaget i Blå Bog

Fire nye navne fra landbrugsverdenen er blevet optaget i den nye udgave af Blå Bog, der udkom i juli. Det skriver Altinget Fødevarer.

De fire nye navne er Lisbeth Stendal Henricksen, der er direktør i Seges Innovation, Jesper Pagh, der er vicedirektør i DLG, og Anders Ostenfeld Riemann, der er administrerende direktør og stifter af salatfirmaet Nordic Harvest A/S. Endelig er Hanne Søndergaard, der embedsmand indenfor ansættelser og bæredygtighed i Arla, optaget i den blå bog.

Ifølge Altinget Fødevarer er i alt 116 personer optaget i årets udgave af Kraks Blå Bog, der, med 58 af hvert køn, for første gang har fuldstændig ligelig repræsentation af kvinder og mænd.

Nyt fald i antallet af konkurser i landbruget

I juli var der tre konkurser i brancherne »Landbrug, skovbrug og fiskeri«. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er fem færre konkurser end i samme måned sidste år, hvor der var otte konkurser. Ikke siden august  sidste år, hvor der også blev registreret tre konkurser, har der været så få konkurser i landbruget.

Årets foreløbige top for antallet af konkurser blev nået i marts med 13 konkurser. Lige siden er antallet af konkurser i landbrug, skov og fiskeri faldet støt.

Mere stabil strøm til den grønne omstilling i Østjylland

Med en ny fireårig strategi i Business Region Aarhus arbejder 12 østjyske borgmestre blandt andet for at sikre mere stabil strøm til den grønne omstilling af Danmark. 

Virksomhederne og kommunerne i Business Region Aarhus: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus, har en voksende bekymring for, at udbygningen af elnettet slet ikke er fulgt med forbruget af el. Trængselsproblemerne i elnettet vokser i takt med behovet for langt mere el i den grønne omstilling.

- Vi er alle enige om, at den grønne omstilling er vigtig og kræver el i meget stor skala, men der er alt for lidt fokus på, hvordan vi som samfund får bygget elnettes »motorveje«. Lige nu er det en el-mæssig »grusvej«, som vi som samfund kører på. Denne vigtige problemstilling er et omdrejningspunkt for Business Region Aarhus' nye strategi frem mod 2026, siger formand for Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

 

 

Læs også