bannerPos

Færre infektioner med høj hygiejne

19-05-2020 12:26

- Hvis I vil have succes i jeres stald, SKAL hygiejnen bare være i top.

Ordene kommer fra svinekonsulent Nicklas Jepsen, Velas i seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Når grisens hudbarriere brydes, er der en betydelig risiko for, at bakterier som stafylokokker eller streptokokker får direkte adgang til boldbanen gennem grisens hudsår. Dermed er risikoen for at udløse en blodforgiftning stor. Ifølge svinekonsulenten er kastration og injektioner derfor en direkte invitation for bakterier til at trænge ind i kroppen, og dermed er der en større risiko for, at grisen får en blodforgiftning.

- Vask dagligt de sprøjter du anvender til behandling af grise. Ved dagligt at benytte varmt vand og sæbe, samt selv at vaske hænder ofte, minimerer du risikoen, når du behandler grise, lyder konsulentens anbefalinger blandt andet.

Han opfordrer samtidig til altid at bruge en ny kanyle og en ny skalpel ved hvert hold, når der kastreres, og eventuelt desinficere kanylen mellem hver gris. Det koster mindre end 2 kr. pr. hold at skifte kanyle og skalpel, så det er en meget billig løsning for at undgå en infektion.

Nicklas Jepsen anbefaler desuden, at der holdes godt øje med knæsår ved pattegrisen, og til hurtigt at iværksætte et behandlingsforløb efter anvisningerne fra dyrlægen. Og ved halekupering skal halerne som minimum være halv længde og kuperes korrekt, så såret lukkes og derved minimerer risikoen for infektioner.

 

Nyt studie om øresår

Øresår er til irritation i nogle besætninger og ofte er det svært at kontrollere eller at forebygge imod. Formålet med et nyt litteraturstudie udarbejdet af Seges Svineroduktion er en grundig opsummering af den videnskabelige litteratur, der findes inden for området.

Der findes ikke videnskabelige beviser for, hvad der forårsager øresår. De fleste indicier foreslår, at det opstår som følge af et traume efterfulgt af en bakteriel invasion af det ødelagte væv.

Årsagen til øresår er ukendt, og flere forskellige årsagssammenhænge er i spil. Mange anerkender derfor øresår som værende af multifaktoriel oprindelse, og at flere tilstande derfor kan medføre øresår. Den bedste forklaring indtil nu er, at øresår indledes af et hul i huden, der fungerer som grisens primære beskyttelse, for eksempel som følge af bid fra stifælder. Deraf følger to udviklingsstadier, hvor biddet enten afheles med dannelse af et ar eller bliver værre ved udvikling af en infektion i dybden.

Der er flere forskellige risikofaktorer for udvikling af øresår: bestemte typer af bakterier eller virus, mykotoksiner eller meldrøjer i foderet, utilstrækkeligt rodemateriale, høj belægningsgrad og klimaforhold. Derfor kan det anbefales at analysere det enkelte udbrud af øresår i en besætning nærmere ved brug af laboratoriediagnostik, kontrol af stald og miljøforhold samt vurdering af foderkvalitet.

Læs mere om studiet i notat nummer 2010 via svineproduktion.dk.

 

 

Drive-in Sofari hos Kjeldbjerg Øko Gris

Økologisk griseproducent Flemming Jørgensen inviterer i disse corona-tider til drive-in Sofari hos Kjeldbjerg Øko-gris på søndag den 24. maj fra klokken 10-14. Det meddeler Økologisk Landforening.

- Det er blevet så moderne med drive-in arrangementer. Da mine marker med grise i år ligger ud til mere end én kilometer grusvej, så tænkte jeg: Hvorfor ikke også lave drive-in Sofari, siger Flemming Jørgensen, der ejer Kjeldbjerg Øko Gris.

Flemming Jørgensen og hans medhjælpere guider gæsterne gennem ruten. Her vil vand- og fodervogne køre rundt; der vil være traktorer at se på og gæsterne får ind i bilen langet en pose med informationsmateriale om økogrise, opskrifthæfter og en pixibog til børnene.

Det vil også være muligt at deltage i en quiz, hvor man kan vinde en pakke økologisk kød fra Friland til en værdi af 500 kr.

Der er indgang til markerne fra Trevadvej 21, 7800 Skive. Herfra bliver man guidet ind på grusveje, hvorfra man kan se grisene.

Kjeldbjerg Økogris har 200 søer og producerer cirka 5500 økologiske slagtegrise om året. Efter 15 år med konventionel svineproduktion lagde Flemming Jørgensen i 2017 driften om til økologi. En beslutning, han synes, har været god for både dyr og mennesker.

 

 

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overbormester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge sat af til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.
Side 1 af 1851 (37015 artikler)Prev1234567184918501851Next