Praktisk erfaring med flydende gødning

Driftsleder Rasmus Møller fik cirka 1,5 ton pr. hektar i merudbytte og sparede samtidig 30 kg kvælstof pr. hektar, da han i år udskiftede en del af den faste gødning med bladgødskning. - Ved at bladgøde har man mere ro på med hensyn til split, fordi man ikke er afhængig af regn, siger han.

Rasmus Møller er driftsleder på et landbrug med 275 hektar nær Christiansfeld i Sønderjylland.

Han har med interesse hørt om firmaet Flex Fertilizers forsøg sidste år, hvor man med godt resultat tildelte 85 procent af kvælstoffet til hvede og byg via bladet.

I sin nuværende gødningsstrategi bruger Rasmus cirka 30 ton gylle pr. hektar og supplerer op til behovet i afgrøden med NS 27-4.

Den splitter han i tildelinger på 30-50 kg pr. gang, startende i februar og afsluttende i begyndelsen af maj.

- En omlægning til en bladgødning Flex Foliar NS 18-2 med Mg og P var derfor let og meget oplagt, fortæller Allan Holm Nielsen fra Flex Fertilizer.

Sammen med Flex Fertilizer System lavede Rasmus derfor en plan, hvor han skulle gøde med 100 kg N/ha mindre fra NS 27-4 i hans vinterbyg og vinterhvede og erstatte det med 100 kg N/ha fra bladgødning.

- Det skal tildeles ad fire omgange sammen med svampesprøjtningerne - ideelt set vil det spare to kørsler, hvis alt går som planlagt, oplyser Allan Holm Nielsen.

Kun tre kørsler

Skæbnen ville imidlertid, at der kun blev lejlighed til at give tre behandlinger med bladgødning. Og den sidste gang endda rent uden svampemiddel.

Så der blev kun sparet én overkørsel og markerne, der fik Flex Foliar, fik dermed cirka 30 kg N/ha mindre end de normalt-gødede.

Da den nye New Holland-mejetærsker i august skulle høste markerne, var det derfor med en vis spænding over udbyttet.

Udbytterne blev i vinterbyg cirka 8,5 t/ha med den almindelige strategi med 205 kg N/ha. Men med 10 t/ha betydeligt mere ved bladgødningen i Flex Foliar-strategien og 175 kg N/ha.

I vinterhvede var resultatet 9,5 t/ha med den almindelige strategi og 225 kg N/ha. Og 11 t/ha med Flex Foliar strategien og 195 kg N/ha.

I både vinterbyg og vinterhvede høstede Rasmus således cirka 1,5 ton mere end i de normalt-gødede marker.

- Resultatet tilskrives - ud over en god effekt af bladgødningerne - den våde maj, hvor der nok er tabt en del kvælstof på særligt de normalt gødede arealer - selv med splitgødskning, da regnen jo faldt meget sent, vurderer Allan Holm Nielsen.

God forretning

Merprisen for denne bladgødnings-strategi har været 600 kr. pr. hektar.

- Med 1,5 ton merudbytte til at betale har det været en super forretning - foruden 30 kg N-kvote til andre afgrøder, vurderer Allan Holm Nielsen.

- Men det var lidt ærgerligt, at han kun prøvede bladgødningsstrategien på 20 procent af arealet i år - næste år bliver det mere. Og der satser man i øvrigt mere på raps, grundet de høje afregninger.

I raps vil der i øvrigt også være mulighed for at afprøve Flex Fertilizer System-strategier, og derudover integrere flere produkter, såsom microer og Flex Bladfosfor, ud over kvælstof via bladet.

Uafhængig af regn

Rasmus Møller bemærker, at det har været spændende at prøve noget andet end bare de sædvanlige gødningsstrategier, hvor man diskuterer hvor meget NS-gødningen skal splittes og hvornår det skal gives.

- Ved at bladgøde har man mere ro på med hensyn til split, fordi man ikke er afhængig af regn. Det er en stor fordel.

- At man samtidig kan kombinere med svampemidler og microer gør det også oplagt at omlægge, selv om jeg nok ikke ser mig selv gøde 85 procent kvælstof via bladet. I hvert fald ikke lige nu, slutter Rasmus Møller.

Flydende gødninger

● Flex Fertilizer System er et gødningssystem bestående af to serier af flydende gødninger til optag via jorden (Flex Basis) eller via bladet (Flex Foliar), samt en serie med micro-produkter (Flex Micro)

● Systemet baserer sig på en række fleksible formuleringer, der let kan justeres og tilpasses den enkelte landmands behov, så der hele tiden kan gødes optimalt – både økonomisk og vækstmæssigt

● Flex Fertilizer ønsker at flytte så stor en del af gødskningen over på bladet, da firmaet ser det som den bedste effekt med den mindste risiko for miljø- og klima-påvirkning

● Firmaet oplyser, at man derved undgår nedsivning og udvaskning til grundvand, og man tilpasser gødskning til en fremtid, hvor miljø og klima rent politisk spiller en voksende rolle

Læs også