DLG’s majssorter ligger helt i top

Resultaterne fra dette års landsforsøg på majs er blevet offentliggjort, og endnu engang er det især sorten Function, der klarer sig rigtig flot. Jens Bagge fra Sejet Planteforædling fremhæver vigtigheden af at tilpasse sit sortsvalg i forhold til geografi og vejrforhold.

Majsavlen i 2021 havde en svær begyndelse i foråret, hvor en del majs blev sået om, men på trods af det har mange sorter klaret det rigtig godt i år. Og der er mange af de gamle kendinge, der igen beviser deres stabilitet.

- Det er alt sammen gået bedre, end vi havde regnet med. Vi døjede jo med dårlig etablering, og det blev en udfordring, da vi flere steder i landet havde en lidt tør sommer. Men i forhold til, hvor slemt 2021 startede, så har vi set en god dyrkningssikkerhed – faktisk særligt på grund af det brede udvalg af sorter, forklarer Jens Bagge, der er ansvarlig for majs og triticale hos Sejet Planteforædling.

- Kigger vi tilbage i 80’erne, var man jo virkelig sårbar, hvis der var en dårlig vækstsæson. Der er verden en helt anden nu, som vi også ser beviset på i år, hvor den største skade skete i starten, men hvor vi alligevel kom i mål med en flot majshøst langt de fleste steder, siger Jens Bagge.

Bedste majssort fem år i træk

Noget, der især udfordrer landbruget lige nu, er råvarepriser. For at undgå at købe korn til foder, bliver mange anbefalet at bruge overskudsmajsen som kolbemajs, og der har især én af DLG’s sorter en stor fordel.

- Pinnacle har et virkelig højt stivelsesindhold, og så kommer den også op og rammer forholdstal 100. Den er hel naturlig at vælge, hvis man gerne vil have kolbe- og helsædsmajs. Der er et stort potentiale i den, fordi den kan agere som en slags »foderforsikring« og så er den også tidlig, hvilket mange foretrækker, forklarer Jens Bagge.

Udover Pinnacle er det endnu engang den gamle kending, Function, der har givet rigtig godt i Landsforsøgene. Den har igennem meget forskellige vækstsæsoner leveret flotte resultater, hvilket også betyder, at et gennemsnit af de seneste fem år placerer Function som den majssort i Danmark med det højeste udbytte (NEL20) og den bedste kvalitet målt som FK NDF.

- Jeg plejer at sige, at der ikke er en eneste majsavler i Danmark, som ikke burde forsøge sig med Function. Enten som selvstændig sort eller som en del af vores sortsblanding MajsMix185, siger Jens Bagge.

 

Noget med sortsblandinger

Selvom sortsblandingerne ikke er med i Landsforsøgene, så er det tydeligt, at de er kommet for at blive. Og blandingerne bliver også sammensat på baggrund af resultater for de enkelte sorter fra netop Landsforsøgene.

- Vi har ikke haft nogle reklamationer på vores sortsblandinger. De majsavlere, jeg har talt med, fortæller, at de enten planlægger at forsætte med samme antal hektar næste år eller, at de skal have flere. Sortsblandinger udjævner dyrkningsbetingelserne – de steder, hvor det har været meget tørt i år, har de også klaret sig godt. Den stabilitet, som de giver, kan godt betale sig, lyder det fra forædleren.

Bejdsninger

Stabilitet er der mange, der gerne vil prioritere – især i et råvaremarked, der er så ustabilt. Og her er det ikke kun sortsvalget, der spiller en vigtig rolle. Det handler om at kunne tage alle midler i brug. Her har Jens Bagge også et par anbefalinger:

- Noget af det, som jeg vil kalde en god investering, er vores Starcover-coating. Det er en behandling, som man kan vælge til sine sorter. Den sørger for et bedre næringsoptag i rødderne, noget der virkelig giver mening. Samtidig er merprisen så lav – omkring 70-80 kroner pr. hektar – at det virkelig er den billigste form for forsikring, jeg kan forestille mig, når det kommer til dyrkningssikkerhed. Især til den kommende sæson, hvor mange er usikre på gødningspriser, levering og så videre. Vi forudser, at de fleste planteavlere kommer til at spare på gødning næste år, så til majsavlen er sådan noget som Starcover oplagt, vurderer Jens Bagge.

Kræver forskellige sorter

Men selv om man kan komme langt med bejdsning, coating, gødning og rettidig såning – så er meget af majsavlen alligevel lagt op til jordbund og vejret. Det kan man også tydeligt se på resultaterne fra Landsforsøgene.

- Generelt har der jo været høje udbytter, men der er alligevel god grund til at nærstudere resultaterne alt efter, hvor du har dine marker. Enkelte sorter har måske et højt udbyttepotentiale, men klarer sig nødvendigvis ikke lige godt over hele landet. Alting kan ikke lade sig gøre over det hele. For eksempel har man i den nordlige del af landet svært ved at nå et højt stivelsesindhold, så her giver det mening at gå med tidligere sorter. Jeg anbefaler klart, at man kigger grundigt på resultater fra Landsforsøgene, når man skal vælge sorter til den kommende vækstsæson, siger Jens Bagge.

Læs også