Fokus på planteavlens håndværk

Patriotisk Selskab indbyder til konference den 29. januar, hvor praktisk planteproduktion med højere udbytter under de varierende klimatiske betingelser er hovedtemaet.

De ændrede klimaforhold med såvel tørre og varme somre, og som nu meget våde marker, giver udfordringerne for planteavlerne.

Derfor sættes der på årets planteavlskonference hos Patriotisk Selskab fokus på håndværket i planteproduktionen, og ikke mindst hvordan man opnår et stabilt udbytte under varierede klimatiske betingelser.

Det handler om den korrekte etablering og gødskning af afgrøderne, men også jordens struktur og evne til at holde på vand og næringsstoffer, påpeges det i programmet for konferencen, som afvikles onsdag den 29. januar fra klokken 9.45 til 15.30 på Odense Congress Center.


Våd udsigt

Selskabets chefkonsulent Erik Andkær Pedersen indleder dagen, først med et tilbageblik på året, hvor der generelt var flotte udbytter i markerne, men også frem mod den kommende sæson, der blev indledt med et historisk vådt efterår.

Derefter kommer planteavlskonsulent Jan Nielsen ind på såsystemer og nye muligheder i såarbejdet, blandt andet med enkornsteknik.

- Sidste år blev det højeste rapsudbytte høstet, hvor der blot var tildelt 51 kg N i foråret. I hveden har behovet for kvælstof i 2019 også været lav. Hvorledes optimerer vi tildelingen, og hvorledes varierer behovet for hele kvælstoftildeling, spørger chefkonsulent Karen Linddal Pedersen i sit indlæg, når hun giver sit bud på økonomisk optimal N-tildeling i raps, maltbyg og hvede.

Vækstregulering, ukrudtsbekæmpelse og opfølgning på øvrige opgaver, der ikke blev løst i efteråret, tager planteavlskonsulent Morten Eshøj sig af, medens seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen fra Aarhus Universitet har nyt om gulrust, svampebekæmpelse og det nye spændende svampemiddel Balaya, der forventes godkendt til kommende sæson.


Målrettet regulering

Efter frokosten har chefkonsulent Leif Knudsen fra PlanteInnovation Seges et indlæg om målrettet regulering på den enkelte ejendom.

Eftermiddagens program indeholder også maskinøkonomi og datahåndtering, inden ejeren og inspektøren på Rosenfeldt Gods ved Vordingborg giver deres bud på stedets fremtidige drift.

Dagens sidste programpunkt handler om dræning. Det står Kasper Jakob Steensgaard, Københavns Universitet for.


Økologisk minikonference

Som noget nyt vil der sideløbende med formiddagens indlæg om planteværn være en minikonference for økologiske planteavlere. Først spørger Patriotisk Selskabs økologiske koordinator, om økologerne er klar til 2020, samt byder ind med hans bud på, hvorledes økologien kan optimeres. Dernæst fortæller Michael West Hansen, hvordan planteavlen drives på WNL Økologi i Idestrup på Falster.

For selskabets medlemmer er prisen for deltagelsen ved planteavlskonferencen 780 kroner, og for ikke-medlemmer 980 kroner.

Der er tilmelding til Patriotisk Selskab senest den 23. januar.

Læs også