Græs i sædskiftet er godt for klimaet

Forskere undersøger i et nyt projekt, om det er muligt at øge kulstoflagring i jorden og reducere udledning af klimagasser ved at optimere og udvikle kvægsædskifter.

Et nyt projekt vil undersøge, hvordan landmænd vil kunne bruge kvægsædskifter med større andel af græs som virkemiddel til at øge kulstoflagringen og dermed mindske klimaaftrykket.

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget knap ni millioner kroner til forskningsprojektet, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Seges.

Professor Jørgen Eriksen er i spidsen for forskerteamet, der vil skabe et videnskabeligt grundlag for måling af kulstoflagring i jorden og udledning af drivhusgasser, samt klimaeffekter for græs og nitrifikationshæmmere.

Deles op

I projektet, der har titlen ”Kvægsædskiftet som klimavirkemiddel (Klimagræs)”, vil forskerne måle kulstoflagring under græs i omdrift, udvikle modeller for langsigtet kulstoflagring og miljøpåvirkning og minimere lattergasemissionen efter ompløjning.

Desuden vil de undersøge naturlige nitrifikationshæmmere i arten vejbred, analysere sædskifte-, fodringsmæssige og økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau og sidegevinster i form af reduceret nitratudvaskning og øget biodiversitet.

Derefter vil de indbygge resultaterne i værktøjer til livscyklusvurdering.

Projektet ser på effekter og barrierer for henholdsvis økologiske og konventionelle sædskifter.

mip

Læs også