bannerPos

Nye vejrdata tydeliggør udfordringen ved efterafgrøderegler

Der er hermed beviseligt en forskydning i høsten, som skyldes de forskellige varme-/kuldeforhold i landet, og som nordjyske landmænd over flere år har påpeget i forhold til at få mere fleksible efterafgrøderegler. Med de nye vejrdata fra Danish Agro kan de få endnu et argument med i den videre debat, påpeges det fra Henning Fogh, Danish Agro.
12-09-2020 09:06

De danske landmænd har generelt haft en nem, tør og billig høst i år. Men samtidig tydeliggør nye, omfattende vejrdata fra Danish Agro de nordjyske landmænds udfordring med at nå at høste og så efterafgrøder inden for fristen.

- Vi kan ud fra vores vejrdata se en del af årsagen til, at de nordjyske landmænd generelt høster senere end deres kolleger i syd, idet det for både jord- og lufttemperatur gælder, at det generelt er koldere i den nordligste del af landet, fortæller Henning Fogh, direktør i Danish Agro, og henviser til indsamlet data fra de over 1.000 FieldSense-vejrstationer, der er placeret på marker i hele landet.

På de tilhørende kort kan ses, at der overordnet set er halvanden grads forskel i jordtemperaturen mellem det nordligste og sydligste Danmark i vækstsæsonen. På de nordjyske landmænds marker betyder dette, at deres afgrøder udvikles og modnes senere end i resten af landet. Det samme billede tegner sig for lufttemperaturen, hvor der ligeledes er betydelig forskel mellem Nord- og Syddanmark, og hvor det nordligste Danmark i vækstsæsonen i gennemsnit har haft det en grad koldere end i den sydligste del af landet, 

For samtlige vejrstationer gælder, at data året rundt indsamles hvert 10. minut og sendes til FieldSense, som Danish Agro er medejer af. Dette giver de hidtil mest præcise data for vejrets udvikling og afgrødernes vækstbetingelser i vækstsæsonen fra 1. marts til høststart. Samtidig tydeliggør disse vejrdata den udfordring, som mange nordjyske landmænd oplever i forhold til at opfylde kravet om at nå at så efterafgrøder inden den 20. august.

Der er hermed beviseligt en forskydning i høsten, som skyldes de forskellige varme-/kuldeforhold i landet, og som nordjyske landmænd over flere år har påpeget i forhold til at få mere fleksible efterafgrøderegler. Med de nye vejrdata fra Danish Agro kan de få endnu et argument med i den videre debat.

Beviselig høstforskydning

Vi ser samtidig mod afslutningen på en god og hurtig høst, som desuden har været økonomisk fordelagtig for landbruget med hensyn til blandt andet omkostninger til tørring, lyder det fra Danish Agro.

- Gennemsnitligt er årets høst over middel udbyttemæssigt, og kvalitetsmæssigt har det også været en rigtig fin høst stort set på alle afgrøder. Særligt de vårsåede afgrøder har givet rigtig pæne udbytter, hvorimod de vintersåede afgrøder har været lidt udfordret på udbytte, hvilket primært er på grund af det våde efterår og deraf vanskelige vækstbetingelser, fortæller Henning Fogh og uddyber:

- Som vanligt ser vi regionale forskelle, hvor især rapsen skiller sig ud i år. Rapshøsten på Lolland-Falster har været god og ser ud til udbyttemæssigt at have været bedre end i resten af landet og med et fint olieindhold, som ligeledes er højere end resten af landet. En del af årsagen til dette kan skyldes de generelt højere varmegrader og flere antal solskinstimer, som de har haft på Lolland og Falster i løbet af vækstsæsonen sammenlignet med resten af landet, samtidig med at nedbørsmængden har været tilstrækkelig, forklarer Henning Fogh.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next