bannerPos

Vi har en forpligtelse til at reducere pesticidforbruget

Forventningerne til Informer er høje på Vallø Stift, hvor der er stor opmærksomhed om et sundt sædskifte, der kan reducere udfordringer med græsukrudt, smittetryk af svampe og dermed også pesticidforbruget. Her driftsleder Morten Lund Olesen og agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed.

Henriette Lemvig

Fagjournalist
07-06-2019 12:31

Morten Lund Olesen er driftsleder for planteavlen på Vallø Stift, og han er samtidig en del af Dansk Landbrugs Management, DLM A/S, hvor han har det overordnede ansvar for maskinpark og maskinlogistik.

DLM A/S er et drifts- og sharefarmingselskab, som er placeret over store dele af Sjælland. Selskabet er ejet og stiftet af Vallø Stift, Ledreborg Gods og Vibygård Gods. Det blev oprettet i 2000, og tilsammen er der cirka 5.000 hektar under plov både med konventionelt og økologisk landbrug. Cirka 40 procent af arealet drives økologisk.

Mogens Worre-Jensen er direktør for DLM A/S, og han er meget optaget af at tage det bedste fra både det konventionelle og det økologiske markbrug og arbejder meget med at kombinere det bedst muligt.

- Det er min holdning, at hvis vi ikke selv som erhverv gør noget for at reducere pesticidforbruget, så vil samfundet stille nogle krav, der kan blive meget alvorlige for vores erhverv.

- Netop derfor er det så interessant med de nye kornsorter, der har en højere sundhed og ikke kræver så meget behandling gennem vækstsæsonen. Vi går efter det sunde sædskifte og mange vekselafgrøder, påpeger direktøren og tilføjer, at de nye teknologier ligeledes har stor betydning.

FieldSense

Et andet tiltag, som selskabet har taget initiativ til, i samarbejde med Danish Agro er opsætning af klimastationer fra virksomheden FieldSense.

- Vi arbejder hver dag for at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Vi ved, at gode vejrdata er en vigtig forudsætning for, at planteavlere kan optimere markernes udbytte, og derfor har vi indgået et strategisk samarbejde med virksomheden FieldSense, siger Christian Hjerpsted fra Danish Agro i Gadstrup.

- Vi oplever, at der er meget stor interesse fra landmændenes side for at følge klimadata på deres egne marker, og Danish Agro har allerede her i den første sæson indgået aftaler med over 300 bedrifter, fortsætter han.

Flere og flere bedrifter får ifølge Christian Hjerpsted opsat klimastationer i disse år, og på sigt vurderer han, at det vil udvikle den danske planteavl med stærkere og mere sikre varslinger og prognoser for blandt andet risikoen for angreb af forskellige skadegørere. Alt sammen for at målrette planteværnsindsatsen til glæde for såvel miljøet som landmændenes økonomi.

Morten Lund Olesen er enig.

- Klimastationerne måler løbende alle nødvendige vejrdata til at kunne vurdere for eksempel udviklingsbetingelser for forskellige svampe. Det giver et mere sikkert grundlag for nødvendige behandlinger samtidig med, at stationerne via et hurtigt kig på mobiltelefonen kan fortælle, om det »her og nu« er sprøjtevejr på de forskellige lokaliteter. Det er især af stor værdi i markbrug, hvor arealerne ligger over store afstande.

Pris for ny mark-teknologi

I den forbindelse fremhæver Mogens Worre-Jensen, at hans driftsleder, Morten Lund Olesen, i december 2018 fik prisen »Fremtidens Landmand« inden for teknologi. Prisen blev uddelt af Landbrug & Fødevarer i et samarbejde med blandt andet Seges. Målet med prisen var at sætte fokus på nye veje til vækst i landbruget.

Morten Lund Jensen fik prisen for en GPS-løsning, der kan radrense mellem rækkerne af økologiske sukkerroer med en-to centimeters nøjagtighed.

- Det koster mange timer at håndluge roerne, som sukkerroefabrikken lægger op til. Derfor har vi sammen med Nordic Sugar udviklet et system, som via GPS-udstyr og kamera-teknologi kan radrense rækkerne med stor nøjagtighed, og derved undgår vi den dyre håndlugning og sparer mange kroner pr. hektar. Samtidig sikrer vi, at vi ikke sprøjter mere end allerhøjst nødvendigt, forklarer driftslederen.

- Det er en anerkendelse, vi er meget glade for her på stedet, da det jo netop er den vej, vi ønsker at gå, siger Mogens Worre-Jensen.

Sharefarming

DLM A/S begyndte som et driftsselskab ved etableringen for snart 20 år siden, og i 2013 blev der åbnet for nye samarbejdspartnere med muligheden for såkaldte sharefarming-aftaler.

- Det er et system, der er udviklet i England i 60’erne som et alternativ til forpagtning. Ejeren af jorden indgår et samarbejde med DLM om driften af jorden eller hele ejendommen. Indtægter og udgifter indgår i en pulje, som fordeles efter aftale, og parterne har derfor en fælles interesse i at optimere driften, forklarer Mogens Worre-Jensen.

- Det er et interessant system, specielt når man tager i betragtning, at 30-40 procent af den danske landbrugsjord drives af forpagtere. Jeg tror, det er positivt, at begge parter har en fælles interesse i driften af ejendommen, fordi man deler resultatet. Det kan også være med til at lette generationsskifte-problematikken, som mange står med i dag.

- Systemet medvirker til, at man kan arbejde langsigtet og udvikle virksomheden, og det åbner for interessante samarbejder, sparring og gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi i fremtiden evner at få unge mennesker til at gå ind i landbrugserhvervet.

- Sharefarming er endnu ikke særlig udbredt i Danmark, men jeg tror på, at det vil komme, siger Mogens Worre-Jensen, der har gode erfaringer med systemet.

hl

Store forventninger til kommende supermiddel

Forventningerne til et nyt svampemiddel, Inatreq, der forventes godkendt i Danmark til 2021-sprøjtesæsonen, er så store, at kemifirmaet Corteva i torsdags startede en ny fabriksdel i Frankrig alene til denne produktion.

Nye tendenser og udfordringer i dansk svineproduktion

Seges Svineproduktion har tirsdag og onsdag i denne uge afholdt det årlige Fagligt Nyt i Horsens, hovedsageligt med rådgivere og dyrlæger som deltagere. I år bød programmet blandt andet på emner som bæredygtighed, søer & pattegrise, grisevelfærd, mindre zink og antibiotika, samt økonomi og optimering af svineproduktion.

Ulovlig indtrængen: Veganerdebatten raser derudaf på Facebook

Historien om at L&F planlægger at lægge sag an mod Veganerpartiet for ulovlig indtrængen hos en svineproducent på Falster har fået særdeles meget liv de sidste par dage. En lang række landmænd mener, at der ville være tale om en bananrepublik, hvis det blev frit bare at gå ind på andre folks ejendomme. Derimod mener flere veganere, at den ulovlige indtrængen er “et nødvendigt onde” for at dokumentere, hvad de betegner som dyremishandling.

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.
Side 1 af 1637 (32736 artikler)Prev1234567163516361637Next