Før minksag: Mette F. ville have bedre forberedelsestid

Selv om Mette Frederiksen under det afgørende minkmøde ikke mente, at der var tid til at læse bilag igennem, havde hun måneder inden opfordret ministre til netop at forberede sig bedre til møder i regeringsudvalg. Det viser en aktindsigt.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) var der ikke tid til at læse bilag igennem, før regeringen skulle tage stilling til minkerhvervets fremtid på et møde. Men faktisk havde Statsministeriet opfordret resten af regeringen til at bruge bedre tid på at forberede sig i et brev, der blev sendt ud fra ministeriet i august måned.

Det skriver TV2, der har fået aktindsigt i et brev, der har Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen som afsender. Ifølge Bertelsen skulle materiale forud for møder være ministrene i hænde flere dage inden selve mødet.

- Materiale til regeringsmøder skal som altovervejende hovedregel sendes ud to dage før møde, så de deltagende ministre får den fornødne tid til en ordentlig forberedelse, skriver Bertelsen ifølge tv2.dk i brevet, der er sendt 14. august 2020.

Brevet kom, efter at Mette Frederiksen selv havde påpeget det samme. Ifølge TV2 havde statsministeren på et ministermøde den 16. juni tilkendegivet, at materialer til møder i koordinationsudvalget, udvalget for grøn omstilling samt i økonomiudvalget skulle sendes ud i god tid, så der var overblik over en konkret sags aspekter.

Det er uklart, om der har været tradition for at holde læsepauser under regeringens møder. Statsministeriet oplyser til Effektivt Landbrug, at man ikke ønsker at kommentere, hvordan møder generelt er udformet, eller hvordan kulturen omkring den slags tiltag har været under den nuværende regering.

Måtte skimme dokumenter

Men i minksagen blev materialet først tilvejebragt få minutter inden KU-mødet. Mindst én minister, sundhedsminister Magnus Heunicke (S), modtog først materialet, efter at mødet var gået i gang, og han har forklaret, at han forsøgte at skimme materialet, men at der ikke var ordentlig tid til at sætte sig ind i materialet, der ifølge Minkkommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, blot udgjorde otte sider.

Hvis deltagerne på KU-mødet havde læst sagens dokumenter igennem, ville de kunne have læst følgende passage:

»Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om Covid-19 hos pelsdyr eller ved lov. Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet er ved at afklare dette spørgsmål«, stod der i et af bilagene.

Da bilaget blev offentliggjort i forbindelse med regeringens egen redegørelse, pegede flere eksperter, blandt andre juraprofessor hos Københavns Universitet, Kristian Lauta, på, at der selv ved en dvaleordning, hvor man havde bevaret avlsdyr, ikke havde været hjemmel til det.

- Det eneste halmstrå, de har tilbage, er, at der er forskel på at aflive alle mink og helt og delvist nedlukke erhvervet. Men det forstår jeg ikke, at der skulle være en forskel på. Det er sgu svært at drive minkavl uden mink, sagde Lauta sidste år til dagbladet Berlingske.

Var slettet sætning vigtig?

Siden er det kommet frem under afhøringen i Minkkommissionen, at der var slettet en sætning i coveret, der er det vigtigste dokument ved møder i regeringens koordinationsudvalg. I sætningen, der blev fjernet, stod der, at det ville være fatalt for minkbranchen, hvis alle mink i Danmark blev aflivet.

Sætningen blev ifølge kontorchef Lisbeth Gro Nielsen, Justitsministeriet, fjernet efter ønske fra Barbara Bertelsen. Lisbeth Gro Nielsen sagde under sin afhøring, at hun gerne ville have haft tid til flere clearingsrunder, så alle hele tiden ville have været med på hvilke ændringer, der var blevet lavet under forberedelserne.

Da Mette Frederiksen under hendes afhøring blev spurgt efter, hvorfor hun ikke havde foreslået en kort læsepause, svarede hun, at det var der efter hendes mening ikke tid til.

- Det gør jeg ikke, fordi det er min klare overbevisning, at der er behov for at reagere. Vores store bekymring var at blive beskyldt for at sidde på en viden, som hele verdenssamfundet ville være optaget af, svarede Mette Frederiksen.

Det hører med til historien, at det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg blev udsat med en halv time, selv om detaljer fra risikovurderingen fra Statens Serum Institut, der beskrev risikoen for »et nyt Wuhan« var kendt et stykke tid inden.

- Det gør jeg ikke, fordi det er min klare overbevisning, at der er behov for at reagere. Vores store bekymring var at blive beskyldt for at sidde på en viden, som hele verdenssamfundet ville være optaget af

Mette Frederiksen, statsminister (S), da hun bliver spurgt om, hvorfor hun ikke besluttede sig for en kort læsepause under KU-mødet

Læs også