Fødevareminister indgår aftale med Ukraine

De seneste dage har fødevareminister Jacob Jensen (V) været i Ukraine sammen med den første danske erhvervsdelegation, siden krigen brød ud. Besøget resulterede i en samarbejdsaftale mellem Danmark og Ukraine på landbrugs- og fødevareområdet.

Ukraine er en af verdens største landbrugsnationer og korneksportører, og med målrettede angreb har Rusland gjort fødevarer til et våben i krigen. Danmark og den danske fødevareklynge har både kompetencer og løsninger, som kan hjælpe Ukraines genopbygning af landbrugs- og fødevareproduktionen.

Blandt andet på den baggrund rejste den danske fødevareminister Jacob Jensen (V) til Ukraine fra den 9.-11. oktober sammen med en erhvervsdelegation bestående af 17 danske virksomheder med relation til fødevare- og landbrugsindustrien.

Øverst på ministerens program stod mødet med den ukrainske landbrugsminister Solskyi Mykola. Udover at drøfte Ukraines fremtidige medlemskab af EU, og hvordan Ukraines eksport af særligt korn kan sikres, underskrev de to ministre en samarbejdsaftale, som etablerer et flerårigt samarbejde på landbrugs- og fødevareområdet.

- Samarbejdet vil hjælpe til, at Ukraine i højere grad bliver i stand til at leve op til EU’s høje krav til blandt andet kvalitet, fødevaresikkerhed og medicinforbrug og dermed lette Ukraines adgang til eksport til både EU og det globale marked, lyder det i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

- Vi står bag Ukraine

Den danske minister mødtes derudover blandt andet med flere ukrainske og danske virksomheder, der til daglig har produktion i Ukraine.

- Jeg er netop hjemvendt efter et besøg i Ukraine, der giver optimisme og håb for fremtiden. Fra dansk side handlede turen først og fremmest om at vise vores uforbeholdne støtte til ukrainerne og tilbyde dem vores hjælp fra både politisk og erhvervsmæssigt hold, siger fødevareminister Jacob Jensen (V), og fortsætter:

- Danmark og Ukraine har gennem mange år som store landbrugsnationer haft et godt samarbejde på landbrugsområdet, og det er især i krisetider, at vi skal bevise samarbejdets værd. Derfor er jeg utrolig glad for, at Danmark kan bidrage til genopbygningen af Ukraines landbrugssektor, og at vi sammen med den ukrainske landbrugsminister kunne indgå en samarbejdsaftale mellem Danmark og Ukraine.

- Med aftalen sætter vi en tyk streg under, at vi står bag Ukraine og er klar til hjælpe dem med at genopbygge landbrugs- og fødevareproduktionen i landet. For mig at se vil mere samhandel blandt andet med danske virksomheder skabe værdi, som er grobund for Ukraines selvstændighed og i sidste ende sejr over Rusland.

Fordoblet fødevareeksport

Det er første gang, siden krigen brød ud i 2022, at en dansk erhvervsdelegation besøger Ukraine.

Korn og fødevarer udgjorde 40,7 procent af Ukraines eksport i 2021. I 2022 steg denne værdi til 53 procent.

I 2021 udgjorde fødevareeksporten til EU fra Ukraine 27,7 procent. Denne andel er steget til 55,2 procent i 2022. Fordoblingen skyldes i høj grad vanskelig eksport via Sortehavet og etableringen af solidaritetsbaner med transportmulighed til og via EU.

- Med aftalen sætter vi en tyk streg under, at vi står bag Ukraine og er klar til hjælpe dem med at genopbygge landbrugs- og fødevareproduktionen i landet

Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

Læs også