Landbrug & Fødevarer hilser ny strategi for landbrugsjob velkommen

Regeringen præsenterede mandag en strategi for grønne jobs, der skal fremme udviklingen af jobs i dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Og den nye strategi hilses meget velkommen hos Landbrug & Fødevarer.

- Vi er glade for regeringens nye strategi, som skal fremme udviklingen af jobs i dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Den indeholder mange gode initiativer, som blandt andet skal understøtte erhvervsuddannelsernes udvikling og sikre, at nye generationer af landbrugere bliver klædt på til den grønne omstilling, siger Anders Martin Klöcker, Landbrug & Fødevarers erhvervs- og forskningsdirektør.

Ifølge regeringen handler det om at gøre Danmark til et grønt foregangsland, hvor Danmark skal gå forrest, med et stærkt og innovativt erhvervsliv, der både arbejder aktivt for klimahandling og økonomisk vækst.

Det gælder også dansk landbrug, der har potentialerne til at bidrage med vækst og innovation i den grønne omstilling.

Strategien fokuserer på tre områder, der kan bidrage til en transition mod grønne jobs i landbrug og følgeerhverv: agritech, plantebaserede fødevarer og biosolutions.

Pejlemærker

Strategien indeholder en række pejlemærker, der skal understøtte grønne job i landbruget og følgeerhverv. Pejlemærkerne handler bl.a. om at skabe fremtidssikrede rammer for innovation og vækst og gøre Danmark til centrum for forskning og innovation i grønne løsninger til landbrug og følgeerhverv.

Anders Martin Klöcker mener også, at det er meget positivt, at der i strategien fremhæves en række initiativer, som er strategisk vigtige for at styrke grønne kompetencer og udvikling af grønne løsninger.

- Det er positivt at regeringen fremhæver initiativer, som Frigast-udvalget ellers netop har foreslået at sanere, siger han og fortsætter.

- Landbruget skaber mange arbejdspladser i Danmark. Mere end 125.000 arbejdspladser er i dag knyttet til landbruget og forarbejdningserhvervene, og disse er hovedsaligt placeret i vores landdistrikter. Det er arbejdspladser, der bidrager til at opretholde den vigtige balance mellem land og by i Danmark. Det er vi stolte af, og det skal vi bevare og styrke. Det kan regeringens nye strategi forhåbentlig hjælpe med, siger han.

Ifølge ham er landbruget og fødevareerhvervet vigtige leverandører af både det råstof, som biosolutions skal laves af, men også aftager af løsningerne.

- Det handler f.eks. om at føde ind med biomasse til produktion af bioplast, men også om produkter, der kan mindske energiforbrug, øge udbytte af afgrøder og forlænge holdbarheden af produkter. Det er godt, at regeringen også har fokus på det, siger Anders Martin Klöcker.”

Fænomenale til ny teknologi

Erhvervsminister Morten Bødskov fortæller i en pressemeddelelse, at han mener, at danske virksomheder er fænomenale til at udvikle og anvende ny teknologi. Og at her er dansk landbrug ingen undtagelse.

- De danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er en fundamental del af vores historie, vores arbejdsmarked og erhvervsliv – og i særdeleshed også vores fremtid. Danske virksomheder er førende på at lave innovative løsninger, der bruger naturen som grundsten. Løsningerne kalder vi samlet for biosolutions. Derfor er jeg glad for, at vi med denne nye strategi for grønne jobs kan sætte fokus på at understøtte danske virksomheder og startups, der kan bringe biologiske løsninger og bæredygtig fødevareproduktion til et endnu højere niveau end i dag, siger han.

Ligeledes udtaler fødevareminister Jacob Jensen, at han er rigtig glad for, at der nu kan sættes flueben ved endnu et initiativ fra landbrugsaftalen med Strategi for grønne job.

- Landbrugssektoren har et stort potentiale, og den nye strategi skal sikre, at vi får udnyttet de muligheder, der er for at skabe job i den grønne omstilling af landbrugssektoren. Det kan f.eks. være i udviklingen af præcisionsteknologi i landbruget, nitrifikationshæmmere i husdyrproduktion og biosolutions. Samtidig har strategien også fokus på det kommende generationsskifte, som en stor del af de danske landbrug skal igennem. Vi vil sikre, at omstillingen sker på bedste vis for både landmændenes økonomi og for klimaet, siger han.

Vigtigste pejlemærker

  • »Danmark skal være centrum for forskning og innovation inden for grønne landbrugs- og fødevareløsninger.« Det skal blandt andet udmønte sig i flere grønne patenter inden for landbrugsteknologi og flere videnskabelige publikationer inden for biosolution.

  • »Danmark skal have kompetencer til fremtidens grønne jobs.« Det skal blandt andet udmønte sig i flere uddannelsestilbud, der understøtter grønne kompetencer, og at flere skal beskæftige sig med økologisk produktion, forarbejdning og afsætning.

  • »Danmark skal vise vejen til effektiv udrulning af grønne løsninger.« Det skal udmønte sig i flere grønne investeringer i landbrug og følgeerhverv og flere unge kræfter i landbruget, der bidrager til grøn produktion.

  • »Danske løsninger skal gøre en forskel i verden.« Det skal udmønte sig i en fordobling af den økologiske eksport og en øget eksport af plantebaserede fødevarer og biobaserede produkter.

Læs også