Regning for skærpet kontrol af dyretransporter væltes over på erhvervet

Fremover skal erhvervet selv betale for den skærpede kontrol af lange dyretransporter, som blev indført sidste år af VLAK-regeringen og som S-regeringen netop har besluttet at fortsætte med ind i 2020. Beslutningen er taget, inden Fødevarestyrelsen har færdiggjort evaluering af 2019-kontrollen.

Den skærpede kontrol af dyretransporter over otte timer kommer til at fortsætte ind i 2020. Det meddelte fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Fødevarestyrelsen vil derfor fortsætte med at kontrollere 250 svinetransporter pr. måned og bruge ekstra synstid. Det vil sige, at der vil være en ekstra dyrlæge til stede. Tidligere blev der foretaget 100 indladningskontroller om året på svinetransporterne.

Indtil videre har staten betalt for den skærpede kontrol, men sådan bliver det ikke ved med at være. Fortsættelsen skal betales af branchen selv, og fra Miljø- og Fødevareministeriet lyder det, at det kommer til at koste erhvervet godt 21 millioner kroner mere end i dag i første halvdel af 2020.

Meldingen om de skærpede kontroller kommer oveni, at Fødevarestyrelsen i fredags også meldte ud, at man fra 1. januar hæver kontrolgebyrerne.

Ikke overraskende er der utilfredshed at spore iblandt eksportørerne. Ikke mindst fordi meldingen om, at kontrollen fortsætter - på erhvervets egen regning - kommer inden, at evalueringen af 2019-kontrollen overhovedet er landet på ministerens bord. Det sker først i starten af det nye år, melder ministeren selv ud.

Hovedrystende

Fra Lisbet Hommelhoff, formand for eksportørernes brancheorganisation Sammark, lyder det:

- Det er hovedrystende. Aftalen om den skærpede kontrol er indgået med henblik på en evaluering, der ifølge udmeldingen i ministeriet skulle finde sted inden 1. januar. Vi har ikke engang hørt, om den er blevet udskudt, eller om den vil blive gennemført inden for aftalt deadline – det vil sige 1. januar 2020. Det skylder fødevareministeren erhvervet.

- Vi har for eksempel frist med at komme med input til evalueringen til Fødevarestyrelsen inden den 20. november, men ikke fået bekræftet om hele evalueringen bliver gennemført inden 1. januar 2020, siger hun.

Hun mener, at der er tale om et demokratisk problem, at man på den måde som man nu gør, forlænger den skærpede kontrol, og samtidig sender regningen videre til erhvervet. 

- Vi lever altså i et retssamfund, og vi har jo end ikke haft mulighed for at forholde os til kontrolresultaterne endnu, inden man forlænger en aftale. Fødevarestyrelsen har selvfølgelig tallene, men vi har intet set. Vi har ikke kunnet kommentere det eller haft mulighed for at forholde os til det endnu, siger Lisbet Hommelhoff.

Som eksempel på en af de sager, som har ført til overtrædelser, og som hun gerne ville have kommenteret, inden aftalen blev forlænget, nævner hun en nylig sag, hvor en transportør skiftede lastbil og mødte op med en bil på 137 kvadratmeter, hvor der i logbogen var indmeldt en bil på 140 kvadratmeter. 

- At en lastbil mangler 3 kvadratmeter, er altså ikke et stort problem. Det er planlægning, hvor vi vil rette til efter ændringen af lastbil. Andre overtrædelser, vi har hørt om, er for eksempel en manglende blæser eller en nippel, der ikke duer. Men der er jo ingen dyr, der går uden vand, fordi en nippel ikke duer, siger hun. 

Koster over en million i ekstra udgifter

Fra Vinderslev, der hver uge eksporterer 35.000 smågrise til Europa, lyder det fra direktør Michael Vinderslev, at den skærpede kontrol for ham går hen og bliver en dyr omgang.

- Uden at have regnet det helt færdigt, så vil jeg anslå, at det for vores butik kommer til at betyde en til halvanden million kroner mere om året i ekstra udgifter.

- Og det er grisen, som kommer til at betale, siger han.

Fra Michael Vinderslev lyder det, at han ikke har noget imod kontrol, men han har noget imod den måde, som det bliver gjort på nu.

- Man skyder fuldstændig med spredehagl. Den her ekstra kontrol skyldes nogle brodne kar. Hvorfor i alverden kører man ikke ekstra fokus hen på dem? Så kan man godt lave nogle stikprøver ved os andre, hvis man absolut vil det, siger han

Vi skal levere ordentlig vare

Han forklarer, at det på ingen måde er hans opfattelse, at transportørbranchen i Danmark generelt har et problem med dyrevelfærden. I august lød det fra Fødevarestyrelsen som opfølgning på den dengang første måneds skærpede kontrol, at de fleste grisetransporter forløber, som de skal.

Cirka 10 procent af transportørerne havde dog fået sanktioner, fordi der var forhold, som transportørerne skulle rette op på, før de kunne køre videre. For eksempel må temperaturen hos grisene ikke overstige 30 grader. Transporten må ikke være overlæsset, og logbogen med oplysninger om turen skal være udfyldt korrekt, lød det fra Fødevarestyrelsen.

Fra Michael Vinderslev lyder det:

- Vores opgave er at værne om de dyr. Uanset om vi kører dem ud til landmand A, B eller C i Danmark, Tyskland eller Italien, så har vi et problem, hvis vi ikke leverer en ordentlig vare. Gør vi ikke det, så har vi kun én handel. Så selvfølgelig er vi interesseret i, at det er en ordentlig vare, som kommer frem. Ingen vil jo betale for noget, som ikke duer.

- Det er vores ypperste måde at få de her grise transporteret frem på den mest forsvarlige måde, uden at det kommer dyrene til last.

- Og ja, vi kan da for eksempel godt risikere, at vi har en ventilator, der går i stykker - vi har 18 ventilatorer på sådan en bil – og så får du en politianmeldelse. Men vi prøver altså på bedst mulige vis at gøre det for dyrenes ve og vel, siger Michael Vinderslev.

Dyr regning

Også hos Seges Svineproduktion lyder der utilfredshed med, at erhvervet selv skal betale for den skærpede kontrol. I en skriftlig kommentar siger sektordirektør i Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen:

- Vurderer Fødevarestyrelsen, at der fortsat er behov for den yderligere kontrol, så bør der efter min vurdering ske på de samme præmisser som hidtil, altså med offentlig finansiering. Det er en meget stor omkostning, som man nu påfører branchen, og jeg har svært ved at se det rimelige i, at den skal bære så stor en byrde for fremadrettet at finansiere de ekstra kontroller, som styrelsen ønsker, siger han.

Kommer med ny plan inden sommer

Den skærpede kontrol trådte i kraft 1. juli – i øvrigt sammen med en række skærpede regler. Fra fødevareminister Mogens Jensen lød det i fredagens pressemeddelelse, at når han har modtaget Fødevarestyrelsens evaluering, så er det hans mål, at han inden sommeren 2020 kan præsentere en plan for, hvordan fremtidens kontrol med dyretransporter ud af landet skal se ud og finansieres. Indtil da skal Fødevarestyrelsen fortsætte den skærpede kontrol, sagde Mogens Jensen i fredagens pressemeddelelse. 

Læs også