Nyt fodermiddel gør grisens mave robust

Mavesår er stadig en udfordring i de danske svinebesætninger. En udfordring Aulum-virksomheden AJ Energi & Strø nu kommer i forkøbet med et strøelsesprodukt, som potentielt kan reducere forekomsten af mavesår hos grise.

AJ Energi & Strø har udviklet et strøelses-produkt, som skal komme mavesår ved grise i forkøbet.

I 2020 offentliggjorde Seges en rapport som viste, at problemet med mavesår er blevet mindre.

- Men det er et faktum, at det stadig er et meget omfangsrigt problem, oplever Carsten Pedersen, Cand. Agro, Ph.D., Pedersen Nutrition Ltd. Han mener, at mavesår er en af de største velfærdsudfordringer, der er ved produktion af slagtesvin i Danmark såvel som andre lande og derfor har han været med til at udvikle et strøelsesprodukt, som skal komme problemet i forkøbet.

Produktet kommer fra AJ Energi & Strø, som har udviklet og solgt strøelse til danske svineproducenter i mere end ti år.

For dem har det været en naturlig udvikling af produktsortimentet at udvikle et produkt, som potentielt kan reducere forekomsten af mavesår hos grise.

Varmebehandlet strøelse

Viden om mavesår hos grise tyder ikke på, at mavesår skyldes en bestemt faktor. Derfor blev valget at arbejde med flere komponenter, der kan understøtte hinanden.

Det blev til produktet AJ X30, som består af SPF-godkendt og varmebehandlet rapshalm, som produceres af AJ Energi & Strø. Derudover består produktet af en nøje udvalgt zeolite, syre og krydderiet oregano.

Den varmebehandlede strøelse har en evne til at binde vand og ammoniak, og den vil samtidig skabe et flydelag.

- At have et flydelag i maven hos grisen er en af de måder, man kan undgå mavesår hos grise, da mavesyre ikke vil komme i kontakt med den mest følsomme del af maven, siger Carsten Pedersen, som har arbejdet på universiteter, i foderindustrien og på forskningscentre i Danmark, Sverige, USA, Holland samt England, hvor han i dag er bosat i Dorset.

Formålet med at bruge zeolite er at opnå en binding af ammoniak og potentielle toksiner i maven. Syre og krydderi kan reducere eventuelle skadelige bakterier, som vil ødelægge slimhinden i maven. Slimhinden beskytter maven mod dens egen syre.

Grisene er mere ens i størrelsen

Data fra besætninger, der har testet AJ X30, viser blandt andet, at grisene forbliver meget ens i størrelse, hvilket skyldes, at ingen grise falder bagefter de andre. Det kan forklares med, at grise der har udfordringer fra for eksempel mavesår, kan forventes at have brug for et foder, der har en anden aminosyreprofil end andre grise.

- Det skyldes, at behovet for specifikke aminosyrer til reparation af et mavesår er anderledes end den aminosyreprofil, der skal til at lave muskler. Det har så den konsekvens, at grise med mavesår vil vokse langsommere, da heling af mavesår har prioritet over tilvækst, og mængden af aminosyrer til vækst er mindre. Mangler der blot én enkelt aminosyre. bliver væksten reduceret, da muskler har en specifik aminosyre-sammensætning, forklarer Carsten Pedersen, som siden 2011 har arbejdet som selvstændig konsulent.

Der er samtidig set en at kvælstof blev forøget med mere end 30 procent for forøgelsen svarede til forøgelsen af ammoniak i gyllen, hvilket giver en indikation på, at ammoniakindholdet i staldluften er lavere.

- AJ X30 kan dermed bidrage til at reducerer miljøbelastningen ved dansk svineproduktion. Et område, der kræver mere data, siger Carsten Pedersen

Læs også