Søg tilskud til fremtidens staldprojekt

Har du planer om at bygge ny stald inden for det næste 1-2 år, så er det muligt at søge om tilskud til ammoniakreducerende miljøteknologi samt til nye farestier til løse søer. Ansøgningsperioden forventes at åbne den 18. oktober.

Der er foreløbig afsat 25 millioner kroner i tilskud til omstilling til løsgående søer i farestalde, og tilskudssatsen er 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag, som beregnes ud fra en række faste standardomkostninger.

Hvis man går med byggeplaner i forhold til løsdrift i farestalden, er det derfor nu, man skal overveje, om ikke det er værd at søge det tilskud, hvor ansøgningsperioden ventes at være fra 18. oktober til 10. januar 2023.

For at opnå støtte, skal størrelsen af en faresti til løse søer være mindst 6 m2 for at opnå tilskud. Tilskudssatsen er afhængig af stistørrelsen, men der opnås ikke yderligere tilskud for stier ud over 7,2 m2.

Tilskudssatsen forventes at blive ca. 9.000 kroner pr. faresti på 6 m2 og op til cirka 11.000 kroner for en faresti på 7,2 m2. Det oplyser Seges Innovation på svineproduktion.dk.

Tilskud til miljøteknologi

Det oplyses endvidere, at der tilsvarende er afsat 40 millioner kroner til ammoniakreducerende miljøteknologi i grisestalde.

De tilskudsberettigede miljøteknologier er: Gyllekøling, luftrensning og staldforsuring. Det er alle tiltag, som typisk installeres, når der bygges en ny stald eller ved totalrenovering af en eksisterende stald.

Tilskud til teltoverdækning

Der kan også søges tilskud til teltoverdækning til både eksisterende og nye gyllebeholdere. Det betyder, at mange kan få tilskud til teltoverdækning, uden at det kræver byggeri af et nyt staldanlæg.

Teltoverdækning af gyllebeholdere er en omkostningseffektiv metode til at reducere ammoniakemissionen, og for gyllebeholdere større end 2.500 m3 er denne investering i bedste fald omkostningsfri set over en 20-årig afskrivningsperiode.

Ifølge Seges skyldes det blandt andet sparet omkostning til etablering af flydelag samt, at regnvand ikke opsamles i gyllebeholderen, som gør, at der samlet udbringes færre m3 gylle.

I en gyllebeholder uden teltoverdækning ophobes nedbør svarende til, at der er behov for 10 procent ekstra opbevaringskapacitet i beholderen.

To år til at gennemføre projektet

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at projektet skal være afsluttet senest to år fra den dag, ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, samt at det ikke er muligt at søge om projektforlængelse eller projektændring. Derfor er det altafgørende, at de, som søger i puljen, har gennemarbejdet deres projekt inden. Særligt den maksimale periode på to år kan være en udfordring ved nybyggeri. Det fremgår af www.svineproduktion.dk.

 

Fakta om tilskudsordningen

 • Forventet ansøgningsperiode: 18. oktober til 10. januar 2023
 • Der er afsat 25 millioner kroner i en tilskudspulje til omstilling til løsgående søer i farestalde
 • Der er afsat 40 millioner kroner til ammoniakreducerende miljøteknologi i grisestalde
 • Tilskudssats er 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag
 • Du må først påbegynde dit investeringsprojekt, efter du har søgt om tilskud
 • Projektperioden er to år og begynder den dag, ansøgningen sendes til Landbrugsstyrelsen
 • I denne tilskudsordning kan der hverken ansøges om projektforlængelse eller projektændring
 • Der kan ændres i en indsendt ansøgning frem til 10. januar 2023, hvor ansøgningsperiode lukker
 • Arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på jordbrugsbedriften for at være tilskudsberettiget
 • Det er fortsat muligt at søge om projektoverdragelse til en anden primær jordbruger
 • Det muligt at ansøge om flere af de beskrevne ammoniakreducerende teknologier
 • Det er muligt at ansøge om tilsagn om tilskud i til både miljøteknologi og nye løsdriftsstier i farestalden

Kilde: svineproduktion.dk

Læs også