Danske dyrlæger: Strammere krav kan gå ud over dyrene

Formanden for Den Danske Dyrlægeforening frygter, at nye mål om at mindske antibiotikaforbruget til grise får konsekvenser for dyrenes velfærd.

Et flertal af Folketingets partier har netop besluttet at skære otte procent af antibiotikaforbruget til grise inden udgangen af 2022. Samme år skal det være helt slut med at bruge medicinsk zink i svinestaldene.

Den Danske Dyrlægeforening frygter, at det kommer til at gå ud over dyrene, hvis omstillingen går for hurtigt.

- Vi skal bruge så lidt antibiotika som muligt, men så meget som nødvendigt af hensyn til behandling af syge dyr. Det har vi sagt mange gange, og vi frygter simpelthen, at dyrene ikke får den nødvendige behandling, når der skrues så hurtigt ned for antibiotikaforbruget. Det skal også ses i lyset af, at brugen af medicinsk zink udfases på samme tid, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof.

Støtter reduktion

Hun peger på, at den videnskabelige dokumentation for sammenhæng mellem landbrugets anvendelse af antibiotika og behandlingssvigt hos mennesker er begrænset.

- Det er dog ikke det samme som at sige, at vi ikke støtter en reduktion (af antibiotikaforbruget til landbrugsdyr, red.), fortsætter Hanne Knude Palshof.

- Politikken på området bygger alene på et forsigtighedsprincip om, hvad der måske kan ske engang i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi altid arbejder på at bruge så lidt antibiotika som muligt – både når det gælder dyr og specielt også mennesker. Der har både dyrlæger og læger en fælles opgave.

- Vi frygter simpelthen, at dyrene ikke får den nødvendige behandling

Hanne Knude Palshof, formand, Den Danske Dyrlægeforening

- Der er ingen tvivl om, at dansk svineproduktion på den lange bane kan nedsætte antibiotikaforbruget, men det skal ske i takt med, at produktionssystemerne lægges om, og der satses på udvikling af nye vacciner til forebyggelse af tarminfektioner, siger formanden.

Nytter ikke noget

Hanne Knude Palshof understreger, at danske dyrlæger sammen med andre fagfolk er godt i gang med at hjælpe landbruget i den rigtige retning, men det nytter ikke noget at forcere en i forvejen konstruktiv proces.

- Antibiotikaresistens er desuden et globalt problem, og vi er i Danmark et foregangsland på dette område – derfor synes vi, at det er uheldigt, at politikkerne fortsætter med at presse hårdt på for en reduktion i dansk svineproduktion, mens man i andre EU-lande fortsat har et markant højere forbrug i husdyrproduktionen. 

mip

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også