Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Barkbiller har i de seneste år hærget Centraleuropa. Det fortsætter også i år og giver tab og problemer for især tysk, tjekkisk og østrigsk skovbrug.

Angrebene i Europa startede i 2017, men tog for alvor fart med tørken i 2018. Alene i Tyskland blev næsten 36 millioner kubikmeter træ beskadiget i 2018. Det tal blev fordoblet i 2019. Skaderne gav store udfordringer for afsætning og oparbejdning af det beskadigede træ.

- Indtil videre har afsætningsproblemerne holdt sig til nærområderne. Men fortsætter angrebet i de kommende år, kan intet dog udelukkes, siger skovfoged Casper Pleidrup, Skovdyrkerne Midt.

I 2020 er skaderne i Tyskland foreløbig opgjort til 55 millioner kubikmeter. Det tal forventes at stige til mindst sidste års niveau.

Ingen gevinst ved at vente

I betragtning af situationen i Centraleuropa er priserne på tømmer fortsat stabile i Danmark. Priserne ligger på et pænt niveau historisk set. Det fortsætter også i dette efterår.

- Situationen i Centraleuropa kommer med al sandsynlighed til at strække sig over en årrække, og vi forventer derfor ikke store prisændringer i de kommende år, lyder vurderingen.

- Som skovejer skal man derfor ikke forvente at opnå højere priser for sit træ ved at vente. Man bør derfor hellere vurdere bevoksningens nuværende tilvækst og stabilitet og inddrage risici som billeangreb og stormfald i sin beslutningsproces, når man overvejer at afdrive hugstmodne bevoksninger, råder Casper Pleidrup.

Sluppet nådigt herhjemme

Han understreger, at de danske bevoksninger ikke er så hårdt ramt.

- Vi har endnu ikke set alvorlige angreb i Danmark. Men som skovejer er det vigtigt, at du fortsat holder godt øje med dine bevoksninger og reagerer, hvis der konstateres barkbiller, lyder rådet fra skovfoged Casper Pleidrup.

Generelt oplever Skovdyrkerne, at mange skovejere har fokus på problemet. Mange har skovet og fjernet billetræer og angrebne skov-rande, inden barkbillernes første flyvning.

Derudover lyder anbefalingen, at man fjerner angrebne rødgran, efter at forårsflyvningen er overstået. På den måde opnår man, at træerne har virket som fangtræer.

Casper Pleidrup understreger, at han og skovfoged-kollegerne hos Skovdyrkernegerne hjælper med råd og sparring i forhold til markedsmæssige og skovbrugsfaglige vurderinger.

Læs også