Ukendt miljøstatus: - Vi er i fuld gang med at se på problemet

Der arbejdes på at kunne gennemføre en mere dækkende vurdering af flere af vandområdernes kemiske tilstand i 3. vandplanperiode, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeriet.

I Danmark har man intet overblik overhovedet over, hvordan den kemiske tilstand er i vandløbene i vandplanerne. Et vandområde skal ellers være i god kemisk tilstand ifølge EU’s vandrammedirektiv, hvis det skal kunne erklæres »i god tilstand«.

Kun ved 23 ud af 7.000 vandløbsstrækninger i vandområdeplanerne kender man den kemiske tilstand, som Effektivt Landbrug skrev i weekenden. Det svarer til 99,5 procent af vandløbene. At et vandløb er i god kemisk tilstand, vil sige, at koncentrationerne af en lang række forurenende stoffer – som for eksempel kviksølv, cadmium og bly – er under nogle miljøkvalitetskrav, som man har sat sig.

Fra Landbrug & Fødevarer kritiserer man, at der ikke er mere viden om vandløbenes kemiske tilstand. Fra Miljø- og Fødevareministeriet svarer man nu igen. Fra kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Peter Østergaard Have lyder det, at man er klar over, at der er et problem, og man arbejder på at løse det:

- Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksomme på udfordringen med, at der er ukendt tilstand for miljøfarlige, forurenende stoffer for størstedelen af de danske vandområder og er i fuld gang med at se på problemet. Der arbejdes på at kunne gennemføre en mere dækkende vurdering af flere af vandområdernes kemiske tilstand i 3. vandplanperiode, siger kontorchefen i en skriftlig kommentar.

Også i andre lande

Han forklarer, at konkret er der blandt andet gennemført et fagligt udredningsprojekt, hvor viden fra andre europæiske lande er inddraget. Samtidig ses der nærmere på, hvordan overvågningsprogrammet er skruet sammen, og hvordan der kan opnås bedre viden om tilstanden. Derudover fokuseres der, forklarer kontorchefen, på et øget samarbejde og sparring med de øvrige europæiske lande samt Kommissionen om problemstillingen, da flere lande har lignende problemer.

Fra Landbrug & Fødevarer lød det i weekenden fra viceformand Thor Gunnar Kofoed, at det er absurd at bruge milliarder på fysiske restaureringer uden at ane, om kemien i vandløbet spænder ben for målopfyldelse. Fra Peter Østergaard Have lyder det det dog om de fysiske restaureringer:

- Den fysiske indsats er afgørende for sikring af de nødvendige forbedringer af vandløbenes tilstand og vil derfor ikke kunne undlades, også selvom der er andre indsatsbehov. 

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Læs også