Salgsstruktur efter fynsk forbillede

DLG har indledt rækken af regnskabsmøder. På Fyn var indtjeningen på 36,5 millioner kroner.

- Tak til jer på Fyn for endnu et godt bidrag til koncernens resultat.

DLG’s koncernchef Kristian Hundebøll havde igen i år ros med til folkene på Fyn, da han i Odense mandag aften sammen med formand Niels Dengsø Jensen indledte rækken af regnskabsmøder rundt i alle DLG’s detailafdelinger i denne og næste uge.

- At vi kan dele ud af et nettoresultat på 360 millioner kroner til jer medlemmer, skyldes blandt andet det gode resultat her på Fyn, påpegede han, efter detaildirektør Lars Thorø havde gennemgået de fynske regnskabstal.

Efter tørkeåret 2018 steg omsætningen hos DLG Fyn med næsten 800 millioner kroner til 1,923 milliarder, og nettoresultatet fra 30,2 millioner til 36,5 millioner kroner i det forgangne regnskabsår. Målt i tons steg afsætningen fra 785.000 til 820.000 tons i 2019.

Efter fynsk model

De fynske medarbejdere overflyttes til det nye DLG-hovedkontor ved Fredericia i løbet af sommeren, og i den forbindelse tages der gradvis hul på grovvarekoncernens nye landsdækkende salgsstruktur – efter fynsk model.

Gennem flere år har den fynske organisation været samlet ét sted – i DLG Fyns bygning på Hvidkærvej, hvilket har givet mange fordele og omkostningsreduktioner. Med det nye hovedsæde nedlægges de hidtidige detailforretninger rundt i landet, og i stedet introduceres en fælles landsdækkende salgsorganisation, men stadig med nærheden til kunderne og ikke mindst under hensyntagen til hver bedrift og dets behov.

- Hver kunde vil få én kontaktperson, som er ekspert på netop bedriftens specifikke område. Men det sker ikke på dag ét og kun gradvist, fastslår Lars Thorø, der i den nye salgsorganisation får en ledende stilling som segmentdirektør for området koncernlandbrug.

På mødet blev det oplyst, at DLG’s nye hovedsæde på den jyske side af Den Ny Lillebæltsbro indvies den 25. juni i år. Foruden den samlede salgsorganisation vil koncernens administration og andre funktioner, samt hele Vilofoss-staben være at finde i de nye omgivelser.

Mange administrative medarbejdere har ikke ønsket at flytte med fra det hidtidige hovedsæde på Axelborg. Derfor er 150 nye medarbejdere ansat i Fredericia.

Klimadebat

Udover præsentationen af årets resultater og valgt af ni fynske medlemmer til koncernens repræsentantskab var der også plads til debat. Her var det så oftest i denne tid klimapolitikken, som var i fokus.

- Der kræves klimaregnskab på vores virksomheder. Derfor bør I gå sammen med de øvrige store selskaber, så vi får alle tal, pointerede mælkeproducent Carsten Hedegaard, Ørbæk.

- Vi er i en god dialog, og som det første grovvareselskab i Europa kan vi klimadeklarere vores foderblandinger. På energifronten er vi med i et tysk spændende brintprojekt, som vi ser store muligheder i. Især til lastbiltransport vil det kunne blive et CO2-neutralt brændstof, forudser ledelsen hos DLG, og nævnte i den forbindelse, at koncernen er den næststørste transportør af varer på de danske landeveje.

erik@landbrugfyn.dk
telefon +45 27 11 81 38

Læs også